OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Orientoiva projekti 6
       
               
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
         
                     
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3
     
               
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                             
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Signaalit 3  
         
                   
                 
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
               
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                         
Sähkö- ja magneettikentät 3
       
                 
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Aaltoliike 3  
       
                 
                     
Säteily- ja ydinfysiikka 3  
       
                   
                   
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmoitavat logiikat 3  
       
                 
                     
Säätötekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Analogiaelektroniikka 3
       
                 
                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Piirianalyysi I 6
     
             
                           
Piirianalyysi II 3
       
               
                         
Digitaalitekniikka 3
     
             
                             
573960292827126000131614.513.515126633000000
Ammattiopinnot
                                                       
Analogiaelektroniikka I 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikka II 6  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka II 3  
         
                     
               
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu 3
       
               
                         
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                   
                 
Radiotekniikka ja tietoliikennetekniikka 6  
         
                   
               
Terveydenhuollontekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6
       
               
                       
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
                 
Tehonjaon optimointi 3  
         
                     
               
Sähkönkäytön perusteet 6  
       
                 
                   
Valaistustekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Muuntajat 3  
         
                   
                 
Sähkömoottorit 3  
         
                   
                 
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Sähköturvallisuutta koskevat säädökset, standardit ja ohjeet 3  
         
                     
               
Sähkömittaustekniikka 3  
       
                   
                   
156600015244200000096915241800000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 3    
         
                     
           
Tietotekniikan perusteet 3
     
               
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
12030120003000930000001.51.5000000
Elektroniikka
()
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
EMC mittaukset ja komponentit 6                                                        
Signaalien digitaalinen käsittely 3                                                        
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3                                                        
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Säteily- ja ydinfysiikka 3                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 3                                                        
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3                                                        
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3                                                        
Muu terveysalan teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6                                                        
Suurtaajuuselektroniikka 3                                                        
Langattomat verkot 3                                                        
Mittausanturit
                                                       
Mikrosysteemit 3                                                        
Anturit 3                                                        
Mittaustekniikan projekti 3                                                        
Puolijohdeteknologia 3                                                        
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6                                                        
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3                                                        
FPGA suunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähkösuunnittelu 3                                                        
Sähköurakointi 3                                                        
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3                                                        
Tietomallit ja elinkaarimallit 3                                                        
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3                                                        
Ulko- ja tievalaistus 3                                                        
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3                                                        
Valaistustekniikan erikoistyö 3