OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Orientoiva projekti 6
       
               
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
         
                     
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3
     
               
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                             
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Signaalit 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
               
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkö- ja magneettikentät 3
       
                 
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Aaltoliike 3  
       
                 
                     
Säteily- ja ydinfysiikka 3  
       
                   
                   
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
     
               
                           
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Piirianalyysi I 6
     
             
                           
Piirianalyysi II 3
       
               
                         
Digitaalitekniikka 3
     
             
                             
51246029221596000131611.510.5963633000000
Ammattiopinnot
                                                       
Analogiaelektroniikka I 6
       
               
                       
Analogiaelektroniikka II 6  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka II 3  
         
                     
               
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet 6  
         
                   
               
Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu 3
       
               
                         
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                   
                 
Radiotekniikka ja tietoliikennetekniikka 6  
         
                   
               
Terveydenhuollontekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
Sähkömittaustekniikka 3  
       
                   
                   
93600091521000000636912900000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 3    
         
                     
           
Tietotekniikan perusteet 3
     
               
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
12030120003000930000001.51.5000000
Elektroniikka
()
                                                       
Elektroniikka ja EMC
                                                       
EMC mittaukset ja komponentit 6                                                        
Signaalien digitaalinen käsittely 3                                                        
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3                                                        
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Säteily- ja ydinfysiikka 3                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 3                                                        
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3                                                        
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3                                                        
Muu terveysalan teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6                                                        
Suurtaajuuselektroniikka 3                                                        
Langattomat verkot 3                                                        
Mittausanturit
                                                       
Mikrosysteemit 3                                                        
Anturit 3                                                        
Mittaustekniikan projekti 3                                                        
Puolijohdeteknologia 3                                                        
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6                                                        
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3                                                        
FPGA suunnittelu 3                                                        
0000000000000000000000000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan komponentit 3                                                        
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3                                                        
Tehoelektroniikan laboraatiot 6                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 6    
           
                       
       
Projektin hallinta 3    
           
                       
       
Sähkötekniikan englanti 3                                                        
00900000090000000000004.54.50000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72603330413130302491515221917.513.51515151512124.54.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Elektroniikkasuunnittelussa keskitytään laitteiden,
ohjelmistojen ja järjestelmien rakenteeseen ja
toimintaan sekä perehdytään ajankohtaisiin alan
kärkiteknologioihin.

Terveydenhuollon tekniikassa keskitytään terveydenhuollon järjestelmien, laitteiden ja välineistön suunnitteluun, kehittämiseen ja markkinointiin.

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumista:
- sähkövoimatekniikka
- elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka

Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä jompaankumpaan seuraavista:
- elektroniikkasuunnittelu
- terveydenhuollon tekniikka


Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (123 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (12 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (12 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)