OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Sähkövoimatekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Sähkövoimatekniikka

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Orientoiva projekti 6
       
               
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3  
         
                     
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3
     
               
                           
Lineaariset yhtälöryhmät ja vektorit 3
     
             
                             
Reaalifunktiot 3
     
               
                           
Kompleksiluvut ja kompleksiset yhtälöryhmät 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                   
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3  
         
                     
               
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Sähkömagneettinen induktio ja aalto-optiikka 3  
       
                   
                   
Lämpöoppi ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmoitavat logiikat 3  
       
                 
                     
Säätötekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Analogiaelektroniikka 3
       
                 
                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Piirianalyysi I 6
     
             
                           
Piirianalyysi II 3
       
               
                         
Digitaalitekniikka 3
     
             
                             
54306029252196000131614.510.51293633000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkönjakelujärjestelmien perusteet 6
       
               
                       
Jakelujärjestelmien häiriöt 3  
         
                   
                 
Tehonjaon optimointi 3  
         
                     
               
Sähkönkäytön perusteet 6  
       
                 
                   
Valaistustekniikan perusteet 3  
       
                   
                   
Muuntajat 3  
         
                   
                 
Sähkömoottorit 3  
         
                   
                 
Rakennusten sähköasennukset 6  
         
                   
               
Sähköturvallisuutta koskevat säädökset, standardit ja ohjeet 3  
         
                     
               
6300006921000000333612900000000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
             
                             
Valmennus ammattiruotsiin 3    
         
                     
           
Tietotekniikan perusteet 3
     
               
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
12030120003000930000001.51.5000000
Sähkövoimatekniikka
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähkösuunnittelu 3                                                        
Sähköurakointi 3                                                        
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3                                                        
Tietomallit ja elinkaarimallit 3                                                        
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3                                                        
Ulko- ja tievalaistus 3                                                        
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3                                                        
Valaistustekniikan erikoistyö 3                                                        
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Rakennusten sähkötekniset tietojärjestelmät 3                                                        
Rakennusten sähkötekniset turvajärjestelmät 3                                                        
LVI-laitteiden toiminta ja sähköistys 3                                                        
Rakennusten automaatiojärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkot
                                                       
Jakeluverkkoautomaatio 3                                                        
Suojausjärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkon suunnitteluharjoitus 3                                                        
Jakelutekniikan laboratoriotyöt 3                                                        
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Teollisuuden sähköverkot 3                                                        
Sähkön laatu 3                                                        
Teollisuusverkkojen suunnitteluharjoitus 3                                                        
Jakelujärjestelmien kokonaisvaltainen huoltojärjestelmä 3                                                        
Sähköjärjestelmien huolto ja ylläpito
                                                       
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan komponentit 3                                                        
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3                                                        
Tehoelektroniikan laboraatiot 6                                                        
Sähkökäyttöjen ohjaus ja suojaus
                                                       
Sähkökoneet 3                                                        
Sähkömoottorikäytön mitoitus 3                                                        
Sähkömoottorikäytön ohjaus ja suojaus 3                                                        
Sähkökäyttöjen laboraatiot 3                                                        
Taajuusmuuttajakäytöt
                                                       
Taajuusmuuttajat 3                                                        
Taajuusmuuttajakäytön mitoitus 3                                                        
Taajuusmuuttajakäytön ohjelmistot ja parametrit 3                                                        
Taajuusmuuttajakäyttöjen laboraatiot 3                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatioprojekti
                                                       
Innovaatioprojekti 6    
           
                       
       
Projektin hallinta 3    
           
                       
       
Sähkötekniikan englanti 3                                                        
00900000090000000000004.54.50000
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
           
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
   
0015150000150150000000007.57.5007.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72603330413130302491515221917.513.51515151512124.54.57.57.57.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sähkövoimatekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman opetussuunnitelma.

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumista:
- sähkövoimatekniikka
- elektroniikka ja terveydenhuollon tekniikka

Sähkövoimatekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä johonkin seuraavista:
- sähkön jakelu
- sähkösuunnittelu ja -urakointi
- sähkökäytöt ja tehoelektroniikka

Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan suuntautumisessa voidaan edelleen syventyä jompaankumpaan seuraavista:
- elektroniikkasuunnittelu
- terveydenhuollon tekniikka


Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

- kahden ensimmäisen vuoden suuntautumiskohtaisesti kaikille yhteiset opinnot (123 op)
- Metropolia - innovaatioprojektimoduuli (12 op)
- neljä vaihtoehtoista 12 op:n suuntaavaa opintomoduulia (48 op)
- vapaasti valittavat opinnot (12 op)
- kaksi 15 op:n harjoittelujaksoa (30 op)
- opinnäytetyö (15 op)