OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Elektroniikka

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Orientoiva projekti 6
       
               
                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
       
               
                         
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3    
         
                     
           
Ammatillinen englanti 3
     
             
                           
Funktiot ja kuvaajat 3
     
               
                           
Reaaliset ja kompleksiset yhtälöryhmät 6
     
           
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset ja signaalit 6  
         
                   
                 
Tietokoneavusteinen matematiikka 3
       
                 
                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkö- ja magneettikentät 3
       
               
                         
Aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Säteily- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
                 
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
         
                   
                 
Piirianalyysi I 6
     
             
                           
Piirianalyysi II 3
       
                 
                       
Digitaalitekniikka 3
     
               
                           
Sähkövoimatekniikan perusteet 3
     
               
                           
Sähkötyöturvallisuus 3
     
             
                             
57186030276126000121812156012033000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Analogiaelektroniikka I 6
       
               
                         
Analogiaelektroniikka II 6  
       
                 
                     
Mikro-ohjaimet ja sulautettujen ohjelmointi 6  
       
                 
                     
Sähkömittaustekniikka 6  
       
                 
                     
Ohjelmoinnin perusteet 6
       
               
                         
Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu 3
       
               
                       
Sähkömagneettinen yhteensopivuus 3  
         
                   
               
Radiotekniikka ja tietoliikennetekniikka 6  
         
                   
               
Terveydenhuollontekniikan perusteet 3  
         
                   
               
153000015181200000013.51.51806600000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                                                       
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                             
Valmennus ammatilliseen englantiin 3
     
             
                           
Valmennus ammattiruotsiin 3
     
             
                           
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                             
1500015000000010.54.500000000000000
ELEKTRONIIKKA
()
                                                       
Sulautetut järjestelmät
                                                       
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi 6                                                        
Ohjelmoinnin jatkokurssi 3                                                        
FPGA suunnittelu 3                                                        
Langaton tietoliikenne
                                                       
RFID-tekniikka 6                                                        
Suurtaajuuselektroniikka 3                                                        
Langattomat verkot 3                                                        
Elektroniikka ja EMC
                                                       
EMC mittaukset ja komponentit 6                                                        
Signaalien digitaalinen käsittely 3                                                        
Tietokoneavusteinen piirilevysuunnittelu 3                                                        
Mittausanturit
                                                       
Mikrosysteemit 3                                                        
Anturit 3                                                        
Mittaustekniikan projekti 3                                                        
Puolijohdeteknologia 3                                                        
Lääketieteellinen teknologia
                                                       
Lääketieteellinen kuvantaminen 6                                                        
Sädehoito ja isotooppilääketiede 3                                                        
Anestesia-, leikkaussali- ja toimenpideympäristöt 3                                                        
Muu terveydenhuollon teknologia
                                                       
Laatu, turvallisuus, standardit ja lainsäädäntö 3                                                        
Tutkimus- ja hoitomenetelmät 3                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 3                                                        
Kliinisten laboratorioiden menetelmät ja laitteet 3                                                        
0000000000000000000000000000
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
()
                                                       
Sähköasennukset
                                                       
Sähkösuunnittelu 3                                                        
Sähköurakointi 3                                                        
Sähkösuunnitteluohjelmistot 3                                                        
Tietomallit ja elinkaarimallit 3                                                        
Valaistustekniikka
                                                       
Sisävalaistus 3                                                        
Ulko- ja tievalaistus 3                                                        
Valaistuksen mittaaminen ja arviointi 3                                                        
Valaistustekniikan erikoistyö 3                                                        
Sähköinen talotekniikka
                                                       
Rakennusten sähkötekniset tietojärjestelmät 3                                                        
Rakennusten sähkötekniset turvajärjestelmät 3                                                        
LVI-laitteiden toiminta ja sähköistys 3                                                        
Rakennusten automaatiojärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkot
                                                       
Jakeluverkkoautomaatio 3                                                        
Suojausjärjestelmät 3                                                        
Jakeluverkon suunnitteluharjoitus 3                                                        
Jakelutekniikan laboratoriotyöt 3                                                        
Teollisuuden sähköjärjestelmät
                                                       
Teollisuuden sähköverkot 3                                                        
Sähkön laatu 3                                                        
Teollisuusverkkojen suunnitteluharjoitus 3                                                        
Jakelujärjestelmien kokonaisvaltainen huoltojärjestelmä 3                                                        
Tehoelektroniikka
                                                       
Tehoelektroniikan komponentit 3                                                        
Tehoelektroniikan peruskytkennät 3                                                        
Tehoelektroniikan laboraatiot 6                                                        
Sähkökäyttöjen ohjaus ja suojaus
                                                  &