OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma, Terveydenhuollon tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma, Terveydenhuollon tekniikka

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
     
               
                           
Sähkömagnetismi 3
       
               
                         
SM-induktio ja laboratoriotyöt 1 3
       
               
                       
Värähtelyt, aaltoliike ja lämpöoppi 3  
       
                 
                     
Optiikka ja laboratoriotyöt 2 3  
       
                 
                   
Kemia
                                                       
Sähkötekniikan kemia 3
     
               
                           
Matematiikka
                                                       
Kompleksiluvut ja vektorit 3
     
           
                         
Matriisit ja differentiaalilaskennan perusteet 3
       
               
                       
Derivaatta sovelluksineen 3
       
                 
                       
Integraalilaskennan perusteet 3
       
               
                       
Integraalilaskennan menetelmiä 3  
       
                 
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
       
                   
                   
Integraalimuunnokset 3  
         
                   
                 
Todennäköisyys- ja luotettavuuslaskenta 3  
       
               
                 
Talousaineet
                                                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
         
                   
                 
Projektinhallinta 3    
           
                       
       
Tietotekniikka
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                   
                   
Sovellusohjelmat 3
       
               
                         
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3  
       
                   
                   
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
                 
3330301419201003007711.57.5713100001.51.50000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikka
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
             
                           
Vaihtosähköpiirien perusteet 3
       
               
                       
Vaihtosähköpiirien jatkokurssi 3  
       
                 
                   
Sähkötyöturvallisuus ja mittaustekniikka 3
     
             
                         
Elektroniikan perusteet ja laboratoriharjoitukset 6
       
               
                       
Digitaalitekniikka ja laboratoriharjoitukset 3
     
             
                             
Sähkövoimajärjestelmän perusteet 3  
         
                   
                 
Soveltavat aineet
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 3  
       
                 
                     
Tietoliikenne- ja radiotekniika 3                                                        
EMC-perusteet 3  
       
                 
                   
Aloitusprojekti 6
       
               
                       
Valaistustekniikan perusteet 3  
         
                   
                 
2415007.516.59600004.5397.5636000000000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Neuvottelu- ja kokousenglanti 3                                                        
Valmennus ammatilliseen englantiin 3                                                        
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3                                                        
Valmennus ammattiruotsiin 3                                                        
Valmennus ammattiruotsiin 2 3                                                        
Tekninen myynti 3                                                        
People & Business 3                                                        
Management & Communication 3                                                        
International Business 3                                                        
Innovation & Strategy 3                                                        
Business & Psychology 3                                                        
Puolijohdefysiikka 3                                                        
Säteily- ja ydinfysiikka 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                           
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                           
6000600000003300000000000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15  
         
                     
               
Työharjoittelu 2 15    
         
                     
             
0151500001515000000000015150000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Terveydenhuollon tekniikka
                                                       
Fysiologiset perusteet
                                                       
Anatomian ja fysiologian perusteet 3    
         
                       
           
Anatomia ja fysiologia 3    
           
                       
         
Biosähköiset anturit 3    
         
                     
       
Kliininen ja neurofysiologia 3    
         
                     
       
Biofysiikka ja -mekaniikka 3    
         
                     
       
Tutkimus- ja hoitomenetelmät
                                                       
Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitolaitteet 3      
           
                         
   
Lääketieteelliset seurantalaitteet 3      
           
                         
   
Lääketieteellisen kuvantamisen perusteet 3      
           
                         
     
Lääketieteellinen kuvantaminen 3      
           
                           
   
Säteily ja turvallisuus 3      
           
                         
   
TE00AC05 Elektroniikka
                                                       
Elektroniikan koulutusohjelman mukaan 60    
       
                 
0040.749.3000014.626.132.117.100000000014.614.611.616.116.18.68.6
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 636058.764.327.535.5293129.629.139.624.614.51320.515131616151514.616.113.119.919.912.412.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveydenhuollon tekniikka

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Sähköinsinöörit työskentelevät hyvin moninaisissa tehtävissä kotimaassa ja
maailmanlaajuisesti. Sähköinsinööriksi opiskeleminen tarjoaa mahdollisuuden
valita työtehtävät varsin laajalta alueelta, monipuolisista ja kiinnostavista tehtävistä. Työpaikkoja on mm. teollisuuden johto- ja asiantuntijatehtävät, suunnittelun, tuotannon, tutkimuksen, urakoinnin, tuotekehityksen sekä teknisen kaupan tehtävät. Moni sähköinsinööri on perustanut myös oman tuottavan yrityksen.

Sen lisäksi että sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit
ovat kysyttyjä kotimaassa, antavat opinnot hyvän pohjan kansainväliseen
uravalintaan. Suomalainen koulutus ja osaaminen sähkötekniikassa ovat arvostettuja kautta maailman.

Koulutusohjelman tavoitteet:
Sähkötekniikan koulutusohjelman opintojen sisällön tavoite on antaa
opiskelijalle laajat ja syvälliset perustiedot sähkötekniikasta sekä käytännön uudet sovellukset valitusta erikoistumisesta. Hyvän perusosaamisen ansiosta tulevat työtehtävät voi valita laajasta kirjosta sekä tarvittaessa vahva pohja ei sido yhteen kapeaan erikoisalaan vaan antaa mahdollisuuden tarvittaessa vaihtaa toisiin tehtäviin. Koulutusohjelman opintoihin liittyy teoriakurssien lisäksi huomattavan paljon erilaisia suunnitteluharjoituksia, projekteja ja
laboratorioharjoituksia.

Suuntautumisvaihtoehdot:
Sähkötekniikan koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:
sähkövoimatekniikka ja terveydenhuollon tekniikka.

Sähkövoimatekniikka
Suuntautumisvaihtoehdossa opitaan perusteellisesti sähkövoimatekniikan
ydinkysymykset. Erikoistumismodulit voi valita sähkönjakelusta, sähkön
käytöstä tai sähköasennuksista.

Sähkön jakelu vastaa valtakunnallisesti sähkön tuotannon ja kulutuksen
tarpeiden yhdistämisestä. Myös jokaisen teollisuuslaitoksen sekä liike- ja
asuinrakennusten olennaiseen kokonaisuuteen kuuluu sähkön jakeluverkko.

Erityisesti teollisuudessa mutta myös monin paikoin muualla tuotanto- ja
muita laitteita käyttämään monimutkaisissakin yhteyksissä sovelletaan nykyisin laajasti tehoelektroniikkaa, jonka markkinat ilmeisesti tulevat edelleen voimakkaasti kasvamaan. Myös kulkuvälineissä sähkökäytöt tulevat
edeleen yleistymään.

Sähkösuunnittelu ja -asennukset ovat kaikkien rakennusten luotettavan ja
turvallisen toiminnan edellytys. Rakennusten automaation ja ns. alykkään
toiminnan lisääntyminen on haaste tuleville alan ammattilaisille.


Terveydenhuollon tekniikka
Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään erityisesti sairaalaympäristössä
tarvittavien mittalaitteiden ja tietojärjestelmien kokonaisvaltaiseen hallintaan. Alueen menestyksellinen osaaminen edellyttää myös terveydenhuollon perusosaamista ja opintoihin kuuluu peruspaketti lääketiedettä.

Opintojen rakenne ja toteutus
Insinööriopintojen ohjeellinen kestoaika on ammattikorkeakoulussa neljä
vuotta (240 op). Koulutusohjelman opinnot on jaettu perusopintoihin (75 op), ammattiopintoihin (105 op), vapaasti valittaviin opintoihin (15 op),
harjoitteluun (30 op) ja insinöörityöhön (15 op).

Sähkötekniikan koulutusohjelman opinnot toteutetaan ns.
moduuliopetussuunnitelman mukaisesti siten, että jokaisena opiskeluvuotena
opiskelija suorittaa neljä noin 15 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta eli moduulia, joista kullekin on asetettu määritellyt oppimistavoitteet ja jokainen opintokokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan yhden periodin
(10 viikkoa) aikana. Jokaisen opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa perusopintojen 75 op lisäksi 42 op kaikille yhteisiä sähkötekniikan opintoja.
Suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja on 63 op. Osa voi olla jonkin
muun Metropolia-ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelman toteuttamia.

Opintoihin kuuluu myös kaksi projektia - aloitusprojekti sekä kokoava
projekti, harjoittelua 30 op, 15 opintopisteen laajuiset vapaasti valittavat opinnot, jotka voivat koostua vapaasti valittavista opintojaksoista sekä insinöörityö (15 op).
Opiskelu sisältää lähioppitunteja tai luentoja, laskuharjoitus- ja
laboratoriotyötunteja, ryhmissä tai yksilöllisesti tehtäviä harjoitus- ja
projektitöitä sekä itsenäisesti suoritettavia kotitehtäviä ja itseopiskelua. Laboratoriotyöt syventävät ja havainnollistavat teoriatunneilla käsiteltyjä asioita. Projektien yhteydessä opitaan yhteistyötaitoja, tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja, arviointitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.
Sähkötekniikan opinnot koostuvat suunnittelussa tarvittavien teoreettisten taitojen harjaannuttamisen lisäksi useista laboratorioissa toteutettavista
käytännön suunnittelu- ja mittausharjoituksista.

Muut opintokokonaisuudet:
Aloitusprojekti ( 6 op) tehdään ensimmäisenä vuotena. Projekti sisältää
varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevia perusopintojaksoja.
Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija käytännön sähkötekniikan
komponentteihin sekä miten nämä muodostavat käytännön toiminnallisen
kokonaisuuden.

Soveltava projekti (6 op)tehdään oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti
kolmantena tai neljäntenä vuotena. Projekti sisältää varsinaisen projektityön lisäksi projektia tukevia perusopintojaksoja. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllistä kehittämisosaamista, käyttäjäläheistä innovaatioosaamista, projektiosaamista, yhteistoiminnallisia työtapoja, verkostoosaamista sekä viestintätaitoja.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua sähkötekniikan
koulutusohjelman opinnoista, muista Metropolia-ammattikorkeakoulun
koulutusohjelmien opinnoista tai muiden korkeakoulujen opinnoista. Opinnot
syventävät ja täydentävät opiskelijan ammatillista osaamista. Matematiikan,
fysiikan ja kielten täydentävät opinnot sisältyvät vapaasti valittaviin
opintoihin.

Harjoittelussa (30 op) perehdytään ohjatusti erityisesti ammattiopintojen
kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää
ammatillista osaamista, tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä sekä
yleisiä työelämävalmiuksia. Harjoittelun laajuus 30 op vastaa 20 työviikkoa. Harjoittelu suoritetaan harjoittelujakson aikana koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Insinöörityö (15 op) tehdään viimeisen vuoden aikana. Insinöörityö on
laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö ja se tehdään useimmiten
sähköalan yrityksen antamasta aiheesta. Insinöörityöhön sisältyy työn
tekemisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alaan sekä suomen kielen hallintaa.
Insinöörityöprosessin tavoitteena on kehittää opiskelijan
ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, itsenäistä työskentelyä sekä valmiuksia
toimia asiantuntijatehtävissä.

Yhteystiedot
Tapio Kallasjoki
sähkötekniikan koulutusohjelmavastaava
puh. 0207836210
s-posti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi