OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Englanti
                                                       
Ammatillinen englanti 3  
         
                   
               
Sähkötekniikan englanti 3    
         
                     
           
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Sähkömagnetismi 3
     
             
                           
SM-induktio ja laboratoriotyöt 1 3
       
               
                       
Värähtelyt, aaltoliike ja lämpöoppi 3
       
               
                       
Optiikka ja laboratoriotyöt 2 3  
       
                 
                   
Kemia
                                                       
Sähkötekniikan kemia 3
     
               
                           
Matematiikka
                                                       
Kompleksiluvut ja vektorit 3
     
           
                         
Matriisit ja differentiaalilaskennan perusteet 3
       
               
                       
Derivaatta sovelluksineen 3
       
                 
                       
Integraalilaskennan perusteet 3
       
               
                       
Integraalilaskennan menetelmiä 3  
       
                 
                   
Integraalilaskennan sovelluksia 3  
         
                   
                 
Integraalimuunnokset 3  
         
                     
               
Todennäköisyys- ja luotettavuuslaskenta 3  
       
               
               
Ruotsi
                                                       
Sähkötekniikan ammattiruotsi 3  
       
                   
                   
Suomen kieli ja viestintä
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Talousaineet
                                                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
         
                     
               
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3                                                        
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Projektinhallinta 3  
       
                 
                     
Tietotekniikka
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3  
       
                   
                   
Sovellusohjelmat 3
       
               
                         
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
363060171916.513.533001071096.89.85.38.31.51.51.51.50000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikka
                                                       
Tasasähköpiirit 3
     
             
                             
Vaihtosähköpiirien perusteet 3
       
               
                         
Vaihtosähköpiirien jatkokurssi 3  
       
                 
                     
Sähkötyöturvallisuus ja mittaustekniikka 3
     
               
                           
Elektroniikan perusteet ja laboratoriharjoitukset 6
       
               
                       
Digitaalitekniikka ja laboratoriharjoitukset 3
     
             
                           
Soveltavat aineet
                                                       
Ohjelmoitavat logiikat 3  
       
                 
                     
Tietoliikenne- ja radiotekniika 3    
         
                       
           
EMC-perusteet 3  
       
                 
                   
Aloitusprojekti 6      
           
                       
Kokoava projekti 6    
           
                       
       
18996999036334.54.5637.51.50003331.51.51.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Fysiikan täydentävät opinnot
                                                       
Neuvottelu- ja kokousenglanti 3                                                        
Valmennus ammatilliseen englantiin 3                                                        
Valmennus ammatilliseen englantiin 2 3                                                        
Valmennus ammattiruotsiin 3                                                        
Valmennus ammattiruotsiin 2 3                                                        
Tekninen myynti 3                                                        
People & Business 3                                                        
Management & Communication 3                                                        
International Business 3                                                        
Innovation & Strategy 3                                                        
Business & Psychology 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Taloushallinto 3    
           
                       
       
Saksa 3 3                                                        
Lausekkeet ja yhtälöt 3
     
             
                           
Fysiikan täydentävät opinnot 3
     
             
                           
Puolijohdefysiikka 3                                                        
Säteily- ja ydinfysiikka 3                                                        
6020600002003300000000110000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15  
       
               
               
Työharjoittelu 2 15    
         
                   
       
0101000055550000002.52.52.52.52.52.52.52.50000
Opinnäytetyö
                                                       
Elektroniikka ja automaatio
                                                       
Elektroniikan suunnittelu ja EMC
                                                       
Digitaalinen signaalinkäsittely 3      
           
                       
Häiriösuojauksen komponentit 3      
           
                       
Elektroniikan suunnittelu ja EMC 6      
           
                       
Elektroniikan seminaari 3      
           
                       
Elektroniikan laboratoriotyöt 3      
           
                       
Elektroniikan muotoilu ja ergonomia 3      
           
                       
Elektroniikan suunnittelumenetelmät ja -työkalut 3      
           
                       
Olio-ohjelmointi 3      
           
                       
Sovellettu elektroniikka 1 3      
           
                       
Sovellettu elektroniikka 2 3      
           
                       
Sulautettujen järjestelmien suunnittelu 3      
           
                       
Säätö- ja ohjausmenetelmät
                                                       
Säätö- ja ohjausjärjestelmät 3                                                        
Käyttöliittymät 3                                                        
Simulointimenetelmät ja ohjelmistot 3                                                        
Kenttäväylien perusteet 3                                                        
Ohjelmoitavat logiikat jatkokurssi 3                                                        
Valvomosovellukset 3                                                        
Sumeat systeemit 3                                                        
Prosessiautomaation turvallisuus 3                                                        
Automaation ohjelmistosovellukset 3                                                        
Puolijohdefysiikka 3