OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Sähkötekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka 4
     
             
                             
Sähkömagnetismi ja lämpöoppi 4
     
             
                             
Sähkömagneettinen induktio, värähtelyt ja aaltoliike 4  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 1 2
     
             
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 2 2  
       
                 
                     
Kemia
                                                       
Sähkötekniikan kemia 3  
       
                 
                     
Matematiikka
                                                       
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
     
             
                             
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
     
             
                             
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
       
                 
                     
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
       
                 
                     
Matematiikka
                                                       
Yhtälöt, funktiot ja vektorit 6
     
             
                             
Kompleksiluvut ja derivaatta 6
     
             
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta 4  
       
                 
                     
Integraalilaskennan sovelluksia 4  
       
                 
                     
Sovellettu matematiikka
                                                       
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3    
         
                     
             
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3    
         
                     
             
Matematiikan valinnaiset opintojaksot
                                                       
Tilastomatematiikka 3
     
               
                           
Numeeriset menetelmät 3
     
               
                           
Differentiaaliyhtälöt 3
     
               
                           
Usean muuttujan funktiot 3
     
               
                           
Matriisilaskenta 3
     
               
                           
Potenssisarjat ja kompleksifunktiot 3
     
               
                           
Tietokoneavusteinen matematiikka 3
     
               
                           
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3
     
               
                           
Tietotekniikka
                                                       
Sovellusohjelmat 3
     
             
                             
Ohjelmoinnin perusteet 3    
         
                     
             
Suomen kieli ja viestintä
                                                       
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3
     
             
                             
Teollisuustalous
                                                       
Teollisuustalous 3  
       
                 
                     
Markkinointi ja laskenta 4                                                        
Yritysjohtaminen ja vuorovaikutus 3
     
               
                           
Ruotsi
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                     
Englanti
                                                       
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                     
Sähkötekniikan englanti 5      
           
                         
     
Vaihtoehtoinen vieras kieli, saksa
                                                       
Saksa 1 3
     
               
                           
Saksa 2 3
     
               
                           
85389585038090505233003800090005000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Projektitoiminta 2
     
             
                             
Sähkötekniikan komponentit 3
     
             
                             
Tasasähköpiirit 4
     
             
                             
Vaihtosähköpiirien perusteet 3
     
             
                             
Vaihtosähköpiirien jatkokurssi 3  
       
                 
                     
Sähkötyöturvallisuus ja mittaustekniikka 4
     
             
                             
Elektroniikan perusteet 1 3
     
             
                             
Elektroniikan työt 1 2
     
             
                             
Digitaalitekniikan perusteet 3
     
             
                             
Säätötekniikan perusteet 3    
         
                     
             
Tietoliikenne- ja radiotekniikka 2  
       
                 
                     
Ohjelmoitavat logiikat 3  
       
                 
                     
EMC-perusteet 2  
       
                 
                     
Elektroniikka ja automaatio
                                                       
Puolijohdefysiikka 3  
       
                 
                     
Sähkövoimatekniikka 2  
       
                 
                     
Mikrotietokoneet (Tietokonetekniikan perusteet) 3
     
               
                           
Sulautettujen järjestelmien perusteet 3    
         
                     
             
Olio-ohjelmointi 3
     
               
                           
Käyttöliittymät 3                                                        
Prosessi- ja sähkömittaustekniikka 3    
         
                     
             
Elektroninen mittaustekniikka 1 3    
         
                     
             
Säätötekniikka 1 3    
         
                     
             
Laboratoriotyöt 3      
           
                         
     
Teollisuusautomaatio 4    
         
                     
             
Säätö- ja ohjausjärjestelmät 4      
           
                         
     
Instrumentointi 3    
         
                     
             
Säätötekniikan laboratoriotyöt 3
     
               
                           
Elektroniikan perusteet 2 3                                                        
Elektroniikan työt 2 2  
       
                 
                     
Elektroniikan komponentit 3  
       
                 
                     
Elektroniikan simulointi 3    
         
                     
             
Sovellettu elektroniikka 1 3    
         
                     
             
Elektroniikan suunnittelu ja EMC 5      
           
                         
     
Elektroniikan laboratoriotyöt 3      
           
                         
     
Projektityö 5    
         
                     
             
Terveydenhuollon tekniikka
                                                       
Elektroniikan perusteet 2 3                                                        
Elektroniikan työt 2 2  
       
                 
                     
Säteily- ja ydinfysiikka 3    
       
   
               
       
Optisen mittaustekniikan perusteet 3    
         
                     
             
Lääketieteelliset tutkimus- ja hoitolaitteet 6  
       
                 
                     
Radiologisen kuvantamisen laitteet 6      
           
                         
     
Sädehoidon laitteet ja menetelmät 4