OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sähkötekniikan koulutusohjelma > Elektroniikan (sis. terveydenhuollon tekniikan) suuntautumisvaihtoehto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Elektroniikan (sis. terveydenhuollon tekniikan) suuntautumisvaihtoehto

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
ELEKTRONIIKAN AMMATTIOPINNOT
             
Bioelektroniikka 5
 
   
Elektroniikan suunnittelu ja EMC 5
 
   
Suurtaajuuselektroniikka 5
 
   
Radiotekniikan sovellukset 3
 
   
Mikrosysteemitekniikka 5
 
   
RFID-tekniikka 5
 
   
Elektroniikan seminaari 3
 
   
Sovellettu elektroniikka 2 3
 
   
Sulautettujen järjestelmien ohjelmointi II 5
 
   
Optoelektroniikka 5
 
   
Uudet mikropiirit ja komponentit 3
 
   
47311615.515.588
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
             
Taloushallinto 3
 
   
303001.51.5
TERVEYDENHUOLLON TEKNIIKAN AMMATTIOPINNOT
             
Sädehoidon laitteet ja menetelmät 4
 
   
Klassiset röntgenkuvausmenetelmät 4
 
   
TT- ja MRI-kuvaus 4
 
   
Telelääketiede 4
 
   
16884444
HARJOITTELU
             
Harjoittelu 2 15
 
   
151507.57.500
OPINNÄYTETYÖ
             
Opinnäytetyö 15
 
   
15015007.57.5
Säteily- ja ydinfysiikka 3
 
   
303001.51.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 995445272722.522.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Suomenkielisen sähkötekniikan koulutusohjelman neljännen eli viimeisen vuoden opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelma on käytössä elektroniikan suuntautumisvaihtoehdossa sisältäen elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan ammattiopintoja, harjoittelun sekä opinnäytetyön.