OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Environmental Engineering.
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Environmental Engineering.
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Koulutusvastaava
Esa Toukoniitty
PL 4071
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Yleiset pääsyvaatimukset

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:
http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Tutkintosaanto_15_6_2010._suomi.pdf

Tutkinnon profiili

The aim of the programme is to develop a thorough understanding of the causes of pollution and the preventative actions available to minimise its impacts.

Keskeiset oppimistulokset

The basic subjects of the Environmental Engineering programme mainly consist of natural sciences and introductory engineering. After the core requirement studies the student also understands the importance of international communication, business and cultural skills. Professional subjects focus on the prevention and control of environmental problems.
The main professional subjects are focused on the following areas:

- Environmental Technology
- Pollution Monitoring and Data Transferring
- Environmental Safety Management

Specialisation areas are:
- Renewable Energy Technology
- Water, waste and Environmental Engineering

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

A range of career paths are available for Environmental Engineers and work opportunities exist in various areas of the field, such as Design Engineering, Environmental Management, Quality Engineering, Process Engineering, and Environmental Consulting as well as providing environmental expertise in other areas.

Jatko-opinnot

Access to Master's studies according to the entrance qualifications of the university.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.
Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistuminen

240 ECTS credits to be completed according to the curriculum.

Opintojen toteuttaminen

Full-time studies

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto