OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Environmental Engineering. > Degree Programme in Environmental Engineering S08
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Environmental Engineering S08

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Language Studies
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3                                                        
Työelämän suomi ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3                                                        
Suomea ulkomaalaisille 1 3                                                        
Suomea ulkomaalaisille 2 3                                                        
Suomea ulkomaalaisille 3 3  
       
                 
                   
Ammattiruotsi 3
     
           
                       
Ympäristötekniikan englannin raportointi ja viestintä 3
     
           
                       
Ympäristötekniikan englannin tutkimuskirjoittaminen 3                                                        
Mathematics, Physics and Chemistry
                                                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Functions and derivatives 3
     
           
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
           
                       
Differentiaaliyhtälöt, mallinnus ja simulointi 3
     
           
                       
Envirometria 1 3  
       
               
               
Perusfysiikka 3
     
           
                       
Ympäristötekniikan fysiikka 6
     
           
                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Ympäristökemia 3
     
           
                       
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 3
     
           
                       
Fysikaalinen kemia 3  
       
               
               
Orgaaninen kemia 3
     
           
                       
Biokemia ja mikrobiologia 3
     
           
                       
Analyyttisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Ympäristötekniikan orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Kansainvälisessä projektissa työskentely 3    
         
                   
       
Käytännön projekti 3
     
           
                       
10228.56051.850.31513.52.33.8003021.828.521.88.36.867.51.50.80.830000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Yhdyskuntatekniikka 3  
       
               
               
Aine- ja energiataseet 3  
       
               
               
Virtaustekniikka 3  
       
               
               
Materiaalitekniikka 3  
       
               
               
Ympäristölainsäädäntö ja BAT 3  
       
               
               
Materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätystekniikat 3  
       
               
               
Jätteenkäsittelytekniikka 3  
       
               
               
Saastumisen seuranta 6  
       
               
               
Mekaniikka 3  
       
               
               
Automaation mittaustekniikat ja tiedonsiirto 5  
       
               
               
Ilmansuojelutekniikka 3  
       
               
               
Tietotekniikan ympäristösovellukset 3  
       
               
               
Tekninen dokumentointi ja CAD 3  
       
               
               
Vedenkäsittelytekniikka 4  
       
               
               
Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus 4  
       
               
               
Tekninen dokumentointi ja 3D putkistosuunnittelu 3  
       
               
               
Nestemäiset biopolttoaineet 6    
         
                   
       
Tuuli- ja aurinkotekniikat 4    
         
                   
       
Vesivaratekniikka 3    
         
                   
       
Pohjavesitekniikka 3    
         
                   
       
Veden jakelu ja viemäröinti 6    
         
                   
       
Bioenergia energiantuotannossa 6    
         
                   
       
Energiajärjestelmät 4    
         
                   
       
Vedenkäsittelylaitoksen suunnittelu 4    
         
                   
       
Jätevedenkäsittelylaitoksen suunnittelu 4    
         
                   
       
Käytännön projekti 2 6    
         
                   
       
Projektinhallinta 3    
         
                   
       
Kirjanpito ja laskentatoimi 3      
           
                       
Tuoteturvallisuus ja elinkaarianalyysi 3      
           
                       
Kaatopaikan suunnittelu 3      
           
                       
Vesivoimatekniikka 3      
           
                       
Maan ja pohjaveden suojelutekniikka 3      
           
                       
Ympäristösimulointi 3      
           
                       
Ympäristö- ja laatujärjestelmät 3      
           
                       
Uusien energioiden tekniikat 3      
           
                       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Biokemian ja mikrobiologian laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Envirometria 2 3    
         
                   
       
Anturitekniikka 3                                                        
0126104480064.361.85549242400003529.33427.8302530.818.313.510.513.510.5
VAPAASTI VALITTAVAT
                                                       
Perusmatematiikka 3
     
           
                       
Tekniikan englanti ja viestintä 3                                                        
Erilaisissa kulttuureissa työskentely 3
     
           
                       
Ruotsin peruskurssi 3                                                        
Liikunta 3
     
           
                       
180008.39.80000003.84.55.34.5000000000000
WORK PLACEMENT
                                                       
Harjoittelu 30    
         
                   
       
00600000022.537.50000000000157.57.5300000
BACHELOR'S THESIS
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
0003000000018.811.3000000000000153.87.53.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 120154.51707860.160.179.375.379.890.342.835.333.826.333.826.343.336.14035.346.533.339.151.328.514.32114.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Basic Knowledge Working to Environmental Engineering

Knowledge and Skills in Environmental Engineering

Special Knowledge and Skills in Environmental Engineering

Environmental Engineering as a Profession