OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Graafinen suunnittelu, digitaalinen media
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Graafinen suunnittelu, digitaalinen media

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5  
         
                   
               
Media-alan ruotsi 5    
           
                       
       
Opinnäytevalmiudet 5      
             
                           
Media-alan yrittäjyys 5    
           
                       
       
551055005010052.52.500002.52.50055002.52.5
Visuaalisen viestinnän perusopinnot
                                                       
Taidehistoria 5
       
               
                       
Valokuvauksen perusteet 5
       
               
                       
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
     
             
                           
Viestinnän perusteet 5
     
             
                           
2000010100000005555000000000000
Graafisen suunnittelun ja digitaalisen mediajulkaisemisen perusteet
                                                       
Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet 15
     
             
                           
Verkkojulkaisuprojekti 15
       
               
                       
Digitaalinen kuvitus 5
       
               
                       
Julkaisun suunnittelu 5  
         
                   
               
3550015200500007.57.51010002.52.500000000
Liikkuvan kuvan tuotanto
                                                       
Elokuvakerronnan perusteet 5  
       
                 
                   
3D-grafiikka 5  
       
                 
                   
Animaatio 5  
       
                 
                   
Liikkuvan kuvan ja äänen kompositointi 10  
       
                 
                   
3D-animaatio 5    
           
                       
       
Liikegrafiikka ja efektit 15    
           
                       
       
0252000025002000000012.512.5000010100000
Multimediatuotanto
                                                       
Multimedian koostamisen ja ohjelmoinnin perusteet 5  
         
                   
               
Multimediaprojekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Digitaalisen median visuaalisen suunnittelun soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
Pelisuunnittelu 5                                                        
Peligrafiikka 5                                                        
Tuoteilmeen suunnittelu 5                                                        
Soveltava monialainen projekti 5                                                        
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Erikoistumisprojekti 10      
             
                           
000250000000250000000000000012.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6050406030302525103030301515151512.512.512.512.555151515151515

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Graafinen suunnittelu, digitaalinen media

Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelija voi erikoistua visuaaliseen suunnitteluun jokopainetussa tai digitaalisessa ympäristössä. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat syventävät ammattiopinnot omassa syventymiskohteessaan.

Painetun ympäristön graafisen suunnittelun osa-alueita ovat esimerkiksi
- julkaisujen ulkoasun suunnittelu ja kuvitus
- yritysilme ja brändinhallinta
- markkinointiviestintä ja mainonta
- informaation visualisointi
- pakkaussuunnittelu

Digitaalisessa ympäristössä visuaalisen suunnittelun tehtävät liittyvät esimerkiksi
- www-julkaisemiseen
- käyttöliittymiin ja käytettävyyteen
- animaatiotuotantoon
- vuorovaikutteiseen multimediaan ja peleihin
- liikegrafiikkaan ja erikoisefekteihin.

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.