OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5    
         
                     
           
Media-alan ruotsi 5  
         
                   
               
Opinnäytevalmiudet 5    
         
                     
           
Media-alan yrittäjyys 5      
             
                           
551055005100052.52.500002.52.55500002.52.5
Visuaalisen viestinnän perusopinnot
                                                       
Median ja taiteen historia 5
       
               
                       
Graafisen suunnittelun perusteet 5
     
             
                           
Valokuvauksen perusteet 5
     
             
                           
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
       
               
                       
Piirustuksen ja maalauksen jatko-opintojakso 5  
         
                   
               
2050010100500005555002.52.500000000
3D-animoinnin ja -visualisoinnin perusteet
                                                       
3D-projekti, still-kuva 15
     
             
                           
3D-hahmot 1 5
       
               
                       
3D-projekti, liikkuva kuva 15
       
               
                       
3500015200000007.57.51010000000000000
3D-hahmoanimaatio ja jälkikäsittely
                                                       
Esituotanto 1 5  
       
                 
                   
Esituotanto 2 5  
       
                 
                   
3D-projekti, animaatioelokuva 15  
       
                 
                   
3D-projekti, efektit ja jälkikäsittely 15  
         
                   
               
Mediatuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
045000030150000000015157.57.500000000
3D-peligafiikka
                                                       
3D-projekti, peli 15    
         
                     
           
00150000015000000000007.57.5000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
3D-animoinnin ja visualisoinnin soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
3D-hahmot 2 5                                                        
Showreel 5                                                        
Soveltava monialainen projekti 5                                                        
2D-animaatio 5                                                        
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Erikoistumisprojekti 10      
             
                           
000250000000250000000000000012.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60553560303030252510303015151515151512.512.512.512.55515151515

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

3D-animointi ja -visualisointi

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.