OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Digitaalinen viestintä
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Digitaalinen viestintä

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
     
             
                           
Media-alan ruotsi 5
       
               
                       
Opinnäytevalmiudet 5      
             
                           
Media-alan yrittäjyys 5  
       
                 
                   
15505105500005552.52.52.52.5000000002.52.5
Digitaalisen viestinnän perusopinnot
                                                       
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia 5
       
               
                       
Media ja yhteiskunta 5  
         
                   
               
550005050000002.52.5002.52.500000000
Digitaalisen viestinnän ammatilliset perusteet
                                                       
Käyttäjälähtöisen suunnittelun teoria 10
     
             
                           
Käyttäjälähtöinen suunnitteluprojekti 10
     
             
                           
Visuaalisen suunnittelun perusteet 5  
       
                 
                   
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 10
       
               
                       
Yhteisöllisen palvelun suunnitteluprojekti 10
       
               
                       
Kehittäjälähtöinen suunnittelu 10  
       
                 
                   
Kehittäjälähtöinen suunnitteluprojekti 10  
       
                 
                   
Tutkiva kehitystyö -projekti 15  
         
                   
               
4040002020251500001010101012.512.57.57.500000000
Digitaalisen viestinnän syventävät ammattiopinnot
                                                       
Syventävä ammattiosaaminen 10  
         
                   
               
Ammatillinen työpaja 1 5    
         
                     
           
Ammatillinen työpaja 2 5    
         
                     
           
Ammatillinen syventävä projekti 10      
           
                         
   
Digitaalisen viestinnän vaihtoehtoiset ammattiopinnot 1 5      
           
                         
   
Digitaalisen viestinnän vaihtoehtoiset ammattiopinnot 2 5    
         
                     
           
010151500010150150000000557.57.5007.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Digitaalisen viestinnän soveltavat monialaiset opinnot
                                                       
Ammatillinen työpaja 3 5                                                        
Ammatillinen työpaja 4 15                                                        
001000000100000000000055000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606055353030303025301520151515151515151512.512.515157.57.51010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.