OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Televisio- ja radiotuotanto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Televisio- ja radiotuotanto

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
     
             
                           
Media-alan ruotsi 5
       
               
                       
Opinnäytevalmiudet 5  
         
                   
               
Media-alan yrittäjyys 5  
       
                 
                   
151000105550000552.52.52.52.52.52.500000000
Televisio- ja radiotuotannon perusopinnot
                                                       
Median historia 5
       
               
                       
Mediatuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
Menetelmäopinnot 5    
           
                       
       
555005500500002.52.52.52.500002.52.50000
Televisio- ja radiotuotannon perusteet
                                                       
Televisio- ja radiotuotannon tekniikan perusteet 5
     
             
                           
Harjoitusprojekti 15
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Televisiotyön perusteet
                                                       
Journalismin perusteet ja uutistyö 5
       
               
                       
TV-projekti 15
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Sisällöntuotannon perusteet
                                                       
Kerronnan perusteet 5  
       
                 
                   
Verkkomedian perusteet 5  
       
                 
                   
Dokumenttiprojekti 10  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Radion ammatilliset opinnot
                                                       
Media ja yhteiskunta 5  
         
                   
               
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 5  
         
                   
               
Radioprojekti 15  
         
                   
               
0250000025000000000012.512.500000000
Televisio- ja radiotuotannon syventävät ammattiopinnot
                                                       
Syventävä ammatillinen työpaja 15    
         
                     
           
Kehittämisprojekti 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Ei käytössä
                                                       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606045453030303030153015151515151515151515157.57.515157.57.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Televisio- ja radiotuotanto

Televisio- ja radiotuotannon opinnot antavat valmiuksia audiovisuaalisen sisällöntuotannon koko työprosessin hallintaan, erityisesti televisio- ja radiotuotannoissa sekä verkkojulkaisuissa. Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoon, toimittamiseen tai tv-ohjaukseen. Opiskelija oppii toimitustyön sisällöllisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Opiskelija oppii ammattitekniikan perustaidot sekä toimimaan yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä.

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.