OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Elokuva- ja televisiotuotanto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä, Elokuva- ja televisiotuotanto

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
       
               
                       
Media-alan ruotsi 5  
         
                   
               
Opinnäytevalmiudet 5    
           
                       
       
Media-alan yrittäjyys 5    
         
                     
           
105100550555002.52.52.52.5002.52.52.52.52.52.50000
Elokuva- ja televisiotuotannon perusopinnot
                                                       
Median historia 5
       
               
                       
Mediatuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
550505500050002.52.52.52.50000002.52.500
Elokuvatekniikan ja sisällöntuotannon perusteet
                                                       
Elokuvatekniikan perusteet 5
     
             
                           
Sisällöntuotannon perusteet 5
     
             
                           
AV-projekti 15
     
             
                           
2500025000000012.512.500000000000000
Dokumenttituotanto
                                                       
Journalistisen työn perusteet 5
       
               
                       
Dokumenttiprojekti 15
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Fiktiotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Fiktion ideointi ja suunnittelu 5  
       
                 
                   
Lyhytelokuvan käsikirjoitus 5  
       
                 
                   
Kohtauksen kuvaus, valaisu ja leikkaus 5  
       
                 
                   
Tuotanto ja pitching 5  
       
                 
                   
Fiktioäänen perusteet 1 5  
       
                 
                   
Kohtausharjoitusprojekti 15  
       
                 
                   
04000004000000000020200000000000
Fiktiotuotantoprojekti
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
         
                   
               
Klassisen ja modernin draaman perusteet 5  
         
                   
               
Kuvan syventävät työpajat 1 5  
         
                   
               
Kuvan syventävät työpajat 2 5  
         
                   
               
Lyhytelokuvan tuotanto 5  
         
                   
               
Äänisuunnittelu 1 5  
         
                   
               
Äänen soveltavat opinnot 1 5  
         
                   
               
Fiktioprojekti 15  
         
                   
               
05000000500000000000252500000000
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät ammattiopinnot 1
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kuvan syventävät työpajat 3 5    
         
                     
           
Kuvan syventävät työpajat 4 5    
         
                     
           
Fiktiivisen tv-sarjan käsikirjoitus 5    
         
                     
           
Reality-tv-sarjan käsikirjoitus 5    
         
                     
           
Pitkän elokuvan tuotanto 5    
         
                     
           
Kansainvälinen rahoitus ja yhteistuotannot 5    
         
                     
           
Akustiikka ja musiikin teknologia 5    
         
                     
           
Monikanavaääni 5    
         
                     
           
00400000040000000000002020000000
Elokuva- ja televisiotuotannon syventävät ammattiopinnot 2
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Kuvan syventävät työpajat 5 5    
           
                       
       
Kuvan syventävät työpajat 6 5    
           
                       
       
Moniosaisen fiktiivisen sarjan käsikirjoitus 5    
           
                       
       
Adaptaatio 5    
           
                       
       
TV- ja nettisarjan tuotanto 5    
           
                       
       
Tuotantotaitojen soveltaminen 5    
           
                       
       
Äänen soveltavat opinnot 2 5    
           
                       
       
TV-sarjan äänisuunnittelu 5    
           
                       
       
00400000004000000000000020200000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Ei käytössä
                                                       
Moniosainen fiktiivinen tuotanto 15                                                        
Immersiivinen journalismi 10                                                        
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
             
                           
001515000001501500000000007.57.5007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60100115353030455545705301515151522.522.527.527.522.522.535352.52.51515

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elokuva- ja televisiotuotanto

Kuva- ja leikkausopinnot syventävät opiskelijan osaamista elokuvakerronnassa, kuvailmaisussa, kameratekniikassa, valaisussa, leikkauksessa ja kuvan jälkikäsittelyssä. Opiskelija saa valmiudet kuvasuunnitteluun, kuvausryhmässä työskentelyyn ja kuvan jälkityön eri vaiheisiin.

Käsikirjoittamisen opinnot kehittävät ja tukevat opiskelijan dramaturgista ja draamallista ajattelua sekä käsikirjoittamisen taitoa. Opinnot painottuvat fiktiokäsikirjoittamiseen, erityisesti lyhytelokuvamuotoon ja sarjamuotoon. Jokainen käsikirjoittamisen opiskelija kirjoittaa opintojensa aikana fiktio-, reality- ja dokumenttikäsikirjoituksia.

Tuotanto-opinnot antavat valmiudet audiovisuaalisten tuotantojen projektinhallintaan. Opiskelija perehtyy tuotannon suunnitteluun, organisointiin, taloushallintoon, alan sääntely- ja sopimuskäytäntöihin, vuorovaikutus- ja johtamistaitoihin, markkinointiin sekä työskentelyyn kansainvälisissä ympäristöissä. Työelämäprojekteissa on mahdollista syventää osaamistaan tilauselokuvan tuottamisessa.

Ääni-ilmaisun opiskelija harjaantuu audiovisuaalisen äänityön ilmaisullisissa sekä teknisissä taidoissa. Opiskelija perehtyy elokuvan kokonaisilmaisuun äänen lähtökohdista sekä oppii hallitsemaan äänityön teknisen, tuotannollisen ja suunnittelullisen kokonaisuuden niin ennakkosuunnittelun, kuvausten kuin jälkitöidenkin osalta. Opiskelija syventää äänityön osaamistaan mm. akustiikassa, musiikin äänityksessä, monikanavaformaateissa ja elokuvan äänen jälkitöissä.

Media - elokuva ja televisio, esitys- ja teatteritekniikka ja viestintä

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 10 op vapaasti valittavia opintoja sekä 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja. Innovaatioprojekti on osa tätä monialaista kokonaisuutta.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.