OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma > Energia- ja ympäristötekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Energia- ja ympäristötekniikka

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
             
                           
Statiikka 5
     
             
                           
Innovaatioprojekti ja ruotsi
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
300150300007.57.50015150000003.83.83.83.80000
Ammattiopinnot
                                                       
Kone- ja valmistustekniikka
                                                       
Tuotteen suunnittelu ja valmistusmenetelmät 15
       
               
                       
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi 5
       
               
                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
       
               
                       
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Koneenrakennustekniikka
                                                       
Konstruktiotekniikka 10  
       
                 
                   
3D-mallintaminen ja CAE 5  
       
                 
                   
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt 5  
       
                 
                   
Dynamiikka ja sovellukset 5  
       
                 
                   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5  
       
                 
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka
                                                       
Sähkötekniikka ja sähkökoneet 5  
         
                   
                 
Automaation ja mittaustekniikan perusteet 5  
         
                   
                 
Energiatekniikan perusteet 5  
         
                   
                 
30450003030150000001515151515000000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Energiantuotantotekniikat
                                                       
Voimalaitoksen energiatekniikka
                                                       
Termodynamiikka 5  
         
                     
               
Virtaustekniikan ja lämmönsiirron perusteet 5  
         
                     
               
Lämmönsiirto ja polttomoottorit 5  
         
                     
               
Voimalaitostekniikka
                                                       
Kattilatekniikka 5    
         
                     
           
Höyry- ja kaasuturbiinit 5    
         
                     
           
Voimalaitokset 5    
         
                     
           
Voimalaitostekniikan syventävät opinnot
                                                       
Energiatalous 5    
           
                       
       
Uudet ja vaihtoehtoiset energialähteet 5    
           
                       
       
Ympäristötekniikka 5    
           
                       
       
015300000151515000000000157.57.57.57.50000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15
   
 
 
         
     
     
       
Harjoittelu 2 15
   
 
 
         
     
     
       
1010100010010010000001000010000100000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                           
   
0001500000015000000000000001500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 707055153040304022.532.5150151515251515152511.311.311.321.301500

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle hyvät valmiudet työskennellä energiatekniikan parissa erilaissa alan yrityksissä. Työtehtävät voivat olla suunnittelua, käyttöönottoa tai esimiestyötä. Energia- ja ympäristötekniikan insinöörin kuuluu vahvan teknisen osaamisen lisäksi hyvät vuorovaikutus-, ryhmätyö- ja viestintätaidot. Kansainvälisyys korostuu opetuksessa, koska opintoihin voidaan sisällyttää vieraskielisiä opintoja saman koulutusvastuun toisesta tutkinto-ohjelmasta valinnaisen opintokokonaisuuden kautta.
Opetuksessa korostuu teorian yhdistäminen käytäntöön, tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaisu projektien kautta. Pääaine tarjoaa vahvan teoreettisen ja käytännönläheisen lähtökohdan energiatekniikkaan ja pääainetta täydennetään valitsemalla sopiva sitä tukeva valinnainen opintokokonaisuus.
Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa on valittavissa yksi pääaine. Pääaineen nimi on Energiantuotantotekniikat. Pääaine lähestyy energiatekniikkaa energiantuotannon näkökulmasta. Pääaineessa korostuu vahvasti voimalaitoksiin ja niiden tekniikkaan liittyvät aiheet. Se sisältää voimalaitoksessa tapahtuvien prosessien käsittelyn ja hallinnan, sekä siellä käytettävien laitteiden suunnitteluun liittyvät asiat. Ympäristötekniikka vaikuttaa kaikkien pääaineen opintojen taustalla, koska se on nykyään oleellinen osa voimalaitoksien toimintaa.