OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma > Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen, Rakennusalan työnjohto, infrarakentaminen
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen, Rakennusalan työnjohto, infrarakentaminen

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
           
                       
Rakentamisen johdantoprojekti 5
     
           
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
           
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
       
             
                   
Rakentamisen englanti 5
       
             
                   
Rakennusalan ruotsi 5    
         
                   
       
Rakennusalan yritystoiminta ja yrittäjyys 5    
           
                     
   
2501001510005507.57.55500002.52.52.52.500
Yhteiset ammattiopinnot
                                                 
Talonrakennus 5
     
           
                       
Rakennustuotannon perusteet 5
     
           
                       
Statiikka 5
       
             
                   
Lujuusoppi ja puurakenteet 5  
       
               
               
Rakentamisen kemia ja viestintä 5  
       
               
               
Rakennusfysiikka 5
       
             
                   
Tietotekniikan sovellukset ja viestintä 5
       
             
                   
Talon pohjarakennustyöt ja mittaukset 5                                                  
Betonirakenteiden materiaali- ja tuotantotekniikka 5
       
             
                   
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Johtaminen ja esimiestyö 5  
         
                 
           
Rakentamisen säädäntö ja sovellukset rakennushankkeessa 5    
         
                   
       
301515010201051500551010552.52.57.57.50000
Infrarakentamisen ammattiopinnot
                                                 
Betonirakennetekniikka 5  
         
                 
           
Maa- kalliorakennustyöt 5  
       
               
               
Aikataulu- ja työnsuunnittelu 5    
           
                     
   
Rakentamisen sopimukset ja hankinnat 5  
         
                 
           
Rakentamisen projektisovellus 5  
         
                 
           
Pohjarakentaminen 5  
       
               
               
Infrarakenteet ja -materiaalit 5  
       
               
               
Liikenneväylien suunnittelu ja rakentaminen 5    
         
                   
       
Liikenneväylien korjaaminen ja kunnossapito 5    
           
                     
   
Infrarakentamisen kustannuslaskenta 5    
         
                   
       
Työmaatekniikka ja -turvallisuus 5  
       
               
               
03520000201510100000010107.57.5555500
Työharjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                 
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                     
   
0151500001501500000007.57.5007.57.500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus 5    
           
                     
   
Työmaaprojekti 5      
           
                       
Betonielementti- ja lattiatyöt 5      
           
                       
005100000051000000000002.52.555
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 556565202530303530352012.512.51515151517.517.5151517.517.51010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennusalan työnjohto, infrarakentaminen

Infrarakentamisen työmaan johtoon painottuva opintopolku

Rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen

AMK-tutkintoon johtava nuorisoasteen koulutus
Tutkinto-ohjelman nimi: RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON TUTKINTO-OHJELMA
Tutkintonimike: Rakennusmestari (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Yksikkö: Agricolankatu
Opetussuunnitelma perustuu rakennusalan yritysten ja järjestöjen kanssa laadittuun osaamistarvekuvaukseen. Kuvauksen tyypillinen viitekehys on rakennustyömaan työnjohtotehtävät.
Opintojen ensimmäinen lukuvuosi sisältää rakennusalan ja rakennustuotannon perusteiden opinnot sekä työelämäkontaktien rakentaminen. Toisena opintovuotena opintoihin kuuluu neljännes työharjoittelua rakennusalan yrityksissä, jota ohjaa sekä ammattikorkeakoulun opettajat ja yritysten tehtävään nimetyt ohjaajat.Kolmantena opintovuotena työharjoittelun lisäksi opintoihin kuuluu Innovaatioprojekti (10 op), joka toteutetaan yrityksen tilauksesta ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi.
Neljännen opintovuoden aikana toteutetaan Opinnäytetyö rakennusalan yrityksen tilauksesta.
Opetuksessa käytetään runsaasti rakennusalan yritysten ammattilaisia ensimmäisestä opintovuodesta alkaen ja lisääntyen opintojen editymisen myötä.
Vakiintuneita rakennusalan yhteistyössä toimivia yrityksiä on kymmeniä, pääasiasiassa pääkaupunkiseudulta.
Opiskelijalla on mahdollisuus valita valinnaiset opinnot muista opintopoluista ja suorittaa 30-60 op:n opinnot KV-vaihdossa ulkomailla.