OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma > Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka, Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
           
                       
Johdantoprojekti 5
       
             
                   
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
           
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
       
             
                   
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 5
     
           
                       
Rakentamisen englanti 5
       
             
                   
Tekniikan alan ruotsi 5  
       
               
                 
Talorakenteet ja rakennusmateriaalit 5
       
             
                   
355001520500007.57.510105000000000
Ammattiopinnot
                                                 
LVI-tekniikan ja -tuotteiden perusteet 5
     
           
                       
LVI-asennustekniikka 5
     
           
                       
Tietotekniikka ja CAD 5
     
           
                       
Yritystoiminta ja yrittäjyys 5  
       
               
                 
LVI-mittaustekniikka 5
       
             
                   
Vesi- ja viemäritekniikka 5
       
             
                   
Lämmitystekniikka 5
       
             
                   
Ilmastointitekniikka 5  
       
               
                 
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 5  
       
                 
               
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö 5  
       
                 
               
Konsultti- ja urakkasopimukset 5  
       
                 
               
Rakennuslainsäädäntö ja LVI-tekniikka 5  
         
                 
             
Hankinnat ja kustannuslaskenta 5  
         
                 
             
Työmaatekniikan perusteet 5  
         
                 
             
LVI-järjestelmät 5    
         
                   
         
Projektihallinta 5  
         
                   
           
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 5    
         
                   
         
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Työturvallisuus ja vuorovaikutus 5    
         
                     
       
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 5    
         
                     
       
Aikataulu- ja työnsuunnittelusovellus 5    
           
                       
   
Korjausrakentaminen 5      
           
                       
 
30453551515252030557.57.57.57.5101515515150550
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Työmaaprojekti 5    
           
                     
     
Työssäoppiminen 5    
           
                     
     
0010000000100000000000010000
Työharjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6565601530353035303015151517.517.51515152015151020105

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka

LVI-tekniikkaan painottuva opintopolku

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka

AMK-tutkintoon johtava nuorisoasteen koulutus
Tutkinto-ohjelman nimi: RAKENNUSALAN TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA, LVI-tekniikka
Tutkintonimike: Rakennusmestari (AMK), 210 op, 3,5 vuotta
Toteutusmuoto: Kokopäiväopetus
Yksikkö: Leppävaara
Opintojen ensimmäinen lukuvuosi sisältää rakennusalan ja rakennustuotannon perusteiden opinnot sekä työelämäkontaktien rakentaminen. Toisena opintovuotena opintoihin kuuluu neljännes työharjoittelua rakennusalan yrityksissä, jota ohjaa sekä ammattikorkeakoulun opettajat ja yritysten tehtävään nimetyt ohjaajat.Kolmantena opintovuotena työharjoittelun lisäksi opintoihin kuuluu Innovaatioprojekti (10 op), joka toteutetaan yrityksen tilauksesta ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi.
Neljännen opintovuoden aikana toteutetaan Opinnäytetyö rakennusalan yrityksen tilauksesta.
Opetuksessa käytetään runsaasti rakennusalan yritysten ammattilaisia ensimmäisestä opintovuodesta alkaen ja lisääntyen opintojen editymisen myötä.
Vakiintuneita rakennusalan yhteistyössä toimivia yrityksiä on kymmeniä, pääasiasiassa pääkaupunkiseudulta.
Opiskelijalla on mahdollisuus valita valinnainen opintokokonaisuus muista oppijan polun opetussuunnitelmista ja suorittaa 30-60 op:n opinnot KV-vaihdossa ulkomailla.