OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma > Laboratorioanalytiikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Laboratorioanalytiikka

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientoituminen laboratorioanalytiikkaan
                                                 
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
           
                       
Kemian perusteet ja viestintä 10
     
           
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
           
                       
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
           
                       
Johdantoprojekti 5
     
           
                       
30000300000001515000000000000
Laiteanalytiikan perusteet
                                                 
Analyyttisen kemian projekti 5
       
             
                   
Kromatografia 5
       
             
                   
Spektrometria 5
       
             
                   
1500001500000007.57.50000000000
Vesianalytiikka
                                                 
Biotieteiden perusteet 5
       
             
                   
Mikrobiologia ja ammatillinen englanti 5
       
             
                   
Vesianalyysiprojekti 5
       
             
                   
1500001500000007.57.50000000000
Biokemiallinen analytiikka
                                                 
Biokemia 5  
       
               
               
Geenitekniikka 5  
       
               
               
Bakteerin identifiointiprojekti 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
Luonnonaineiden kemia ja tutkimus
                                                 
Orgaaninen kemia ja analytiikka 5  
       
               
               
Fysikaalinen kemia 5  
       
               
               
Synteesiprojekti 5  
       
               
               
015000015000000007.57.500000000
Laadunvarmistus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito 10  
         
                 
           
Tekniikan alan ruotsi 5  
         
                 
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5  
         
                 
           
02000000200000000001010000000
Ympäristö- ja rikosanalytiikka
                                                 
Rikosanalytiikka 10    
         
                   
       
Ympäristöanalytiikka 10    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
Valinnainen opintokokonaisuus tai vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Molekyyleistä tuotteeksi
                                                 
Yhdistelmätekniikat ja menetelmän kehitys 5    
           
                     
   
Proteiinien biotekninen tuotto ja puhdistus 10    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
Harjoittelu
                                                 
Harjoittelu 1 15  
         
                 
           
Harjoittelu 2 15      
           
                       
0150150001500150000007.57.500007.57.5
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606545303030303530153015151515151517.517.515157.57.51515

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelmasta valmistuu biologisten ja kemiallisten laboratorioanalyysien asiantuntijoita. Laboratorioanalyytikot tuntevat laboratorion toiminnan kokonaisuudessaan ja kykenevät itsenäisesti vastaamaan laboratorion toiminnoista.
Opinnoissa painotetaan kemian ja biotieteiden perusosaamisen lisäksi laiteanalytiikkaa sekä laboratorion laatujärjestelmien ja työturvallisuuden osaamista.
Opintoihin kuuluu 5 kuukauden harjoittelu, joka suoritetaan toisena ja neljäntenä opiskeluvuotena. Harjoittelut ja opinnäytetyö suoritetaan yritysten ja tutkimuslaitosten laboratorioissa.