OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Electronics
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Electronics
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Eero Kupila
eero.kupila@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityisvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Hakutoimisto/Kev%C3%A4t_2018/Tutkintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_1.8.18.pdf
Tutkintoon vaaditaan 240 opintopisteen suoritukset opetussuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon profiili

Ensimmäisen ja toisen opintovuoden opinnot ovat yhteneväisiä kaikille opiskelijoille.
Kahden viimeisen vuoden aikana opiskelijoiden tulee suorittaa syventymisensä mukaiset moduuliopinnot, innovaatioprojekti, opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot.

Keskeiset oppimistulokset

Laaja-alainen elektroniikan osaaminen ja syventyminen tarkemmin johonkin elektroniikan osa-alueeseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistunut elektroniikan insinööri voi toimia monenlaisissa työtehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. Työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi suunnitteluun, testaukseen ja laadunvarmistukseen liittyviä tehtäviä ja insinöörinä voi toimia myös markkinointi ja myynti- sekä johtotehtävissä.

Jatko-opinnot

Jatko maisteriopintoihin tulevan oppilaitoksen pääsyvaatimusten mukaisesti

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan skaalalla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksisssa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Työharjoittelu suoritetaan opintojen aikana. Opinnot on suunniteltu työelämälähtöisesti.

Opiskelijavaihto

Metropolia tarjoaa monia mahdollisuuksia hankkia kansainvälisiä kokemuksia opintojen aikana, esimerkiksi opiskelijavaihdossa jossakin yhteistyökorkeakouluistamme: http://www.metropolia.fi/tietoa-metropoliasta/kansainvalisyys/yhteistyokorkeakoulut/tekniikka/