OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Osteopatian tutkinto-ohjelma > Osteopatia
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Osteopatia

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                       
Ihmisen rakenne ja toiminta 1 5
     
             
                           
Ihmisen rakenne ja toiminta 2 5
     
             
                           
Ihmisen rakenne ja toiminta 3 5
       
               
                       
Ihmisen rakenne ja toiminta 4 5
       
               
                       
Selän toiminta 5
       
               
                       
Sisäelinten rakenne ja toiminta 5  
       
                 
                   
Liikkuva ihminen 5  
       
                 
                   
Elimistön puolustusmekanismit 5  
       
                 
                   
Hermoston rakenne ja toiminta 5  
         
                   
               
Syventävä anatomia 5  
         
                   
               
Ihmisyksilön kehitys 5      
           
                         
   
252505101515100050557.57.57.57.55500002.52.500
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito
                                                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 1 5
       
               
                       
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 2 5  
       
                 
                   
Anamneesin laatiminen ja perustutkiminen 5  
       
                 
                   
Osteopaattinen tutkiminen ja hoito 3 5  
         
                   
               
Somaattinen dysfunktio 5  
         
                   
               
Osteopaattiset periaatteet käytännössä 5    
         
                     
           
Erotusdiagnostiikka 5    
         
                     
           
Terveyden edistäminen osteopatiassa 5    
         
                     
           
Kraniaaliosteopatia 5    
           
                       
       
Viskeraaliosteopatia 5      
           
                         
   
Osteopaattisen hoidon sovellutukset 5      
             
                           
520201005101015555002.52.555557.57.52.52.52.52.52.52.5
Osteopaatin kliininen osaaminen
                                                       
Kliiniseen harjoitteluun perehtyminen 5  
         
                   
               
Ohjattu kliininen harjoittelu 1 5    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 2 5    
         
                     
           
Ohjattu kliininen harjoittelu 3 5    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 4 5    
           
                       
       
Ohjattu kliininen harjoittelu 5 5      
           
                         
   
Ohjattu kliininen harjoittelu 6 5      
           
                         
   
Työelämäharjoittelu 5      
             
                           
Ohjattu kliininen harjoittelu 7 5      
             
                           
Ohjattu kliininen harjoittelu 8 5      
             
                           
0520250005101010150000002.52.55555557.57.5
Osteopaatti alansa kehittäjänä
                                                       
Oppimisen valmiudet 5
     
             
                           
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
             
                           
Osteopatian historia ja englanti ammattikielenä 5
     
             
                           
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
             
                           
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
               
                       
Harjoitteluun tutustuminen ja työelämän ruotsi 5
       
               
                       
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5  
       
                 
                   
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                       
       
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                         
   
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
             
                           
3052010201050515551010552.52.5002.52.57.57.52.52.52.52.5
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60556050303030253030252515151515151512.512.51515151512.512.512.512.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Osteopatian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma koostuu 5 opintokokonaisuudesta, joilla kullakin on oma teemansa. Näistä yksi on 15 op vapaasti valittava kokonaisuus, jonka voi rakentaa itse Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Opintoihin sisältyy myös 10 op:n Innovaatioprojekti, joka toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä. Osaamisperustainen opetussuunnitelma osaamistavoitteineen kuvaa minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään hankkivan. Tavoitteet auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Omat valinnat, aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja joustavat yksilölliset toteuttamistavat mahdollistavat yksilöllisen opintopolun joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS. Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä. Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua eripituisiin opiskelijavaihtoihin. Kansainväliseen toimintaan voi osallistua myös mm. Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.