OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Jalkaterapian tutkinto-ohjelma > Jalkaterapia
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Jalkaterapia

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Orientaatio jalkaterapeutin työhön ja työelämälähtöiseen oppimiseen
                                                 
Oppimisen valmiudet 5
     
           
                         
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka 5
     
           
                         
Jalkaterapian ammatilliset perusteet 1 5
     
           
                         
Jalkaterapian ammatilliset perusteet 2 10
     
             
                       
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet 5
     
             
                       
30000300000001515000000000000
Asiakkaan toimintakyvyn arviointi jalkaterapiassa
                                                 
Toimintakyvyn arvioinnin perusteet jalkaterapiassa 10
       
             
                     
Toimintakyvyn arvioinnin menetelmät jalkaterapiassa 15
       
               
                   
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana 5
       
             
                     
30000030000000015150000000000
Kliininen osaaminen jalkaterapiassa
                                                 
Terveyttä edistävä ja hoitava jalkaterapia 15  
       
               
                 
Tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapian perusteet 10  
       
                 
               
Harjoittelu 1 5  
       
                 
               
03000003000000000151500000000
Jalkaterapian kliinisen osaamisen soveltaminen
                                                 
Tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapia 1 5  
         
                 
             
Harjoittelu 2 10  
         
                 
             
Tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapia 2 10  
         
                   
           
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen 5  
         
                   
           
03000000300000000001515000000
Jalkaterapian kehittämisosaaminen
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot 5    
         
                   
         
Tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapia 3 10    
         
                     
       
Harjoittelu 3 5    
         
                     
       
00300000030000000000015150000
Jalkaterapian kliinisen osaamisen syventäminen
                                                 
Korkean riskin asiakkaat jalkaterapiassa 10    
           
                     
     
Harjoittelu 4 10    
           
                       
   
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                       
   
00300000003000000000000151500
Ammatillisen asiantuntijuuden vahvistuminen
                                                 
Ammatillinen kehittyminen 5      
           
                         
Harjoittelu 5 5      
           
                         
Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen 5      
           
                         
0001500000015000000000000015
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060601530303030303015151515151515151515151515015

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Jalkaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu lukukausikohtaisista teemoista, jotka pohjautuvat jalkaterapian ydinosaamiseen. Yksi teemoista on 15 op syventäviä, vapaasti valittavia opintoja sisältävä kokonaisuus, jonka opiskelija rakentaa Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Opintoihin sisältyy myös 10 op:n Innovaatioprojekti, joka toteutetaan moniammatillisissa ryhmissä.

Osaamisperusteinen opetussuunnitelma ja sen osaamistavoitteet kertovat, minkälaista osaamista opiskelijan edellytetään saavuttavan, sekä auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa olemassa olevaa osaamistaan ja tulevaa oppimistaan. Opiskelijan omat valinnat, aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) sekä joustavat toteutusmallit mahdollistavat yksilöllisen opintopolun rakentamisen. Opintopolku kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS).

Opiskelijalla on mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä partnerioppilaitoksissa, joita on Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Myös harjoittelua voi suorittaa ulkomailla. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana kansainvälisten asiantuntijoiden ja vierailevien opettajien luennoille ja muuhun opetukseen. Lyhyet kansainväliset tapahtumat, kuten osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin tms., voidaan liittää osaksi opintoja. Freemover-vaihto on mahdollista myös muihin kuin tutkinto-ohjelman partnerioppilaitoksiin.

Opinnot sisältävät harjoittelua, josta osa toteutetaan oppilaitoksessa laboraatioina sekä harjoitteluna oppilaitoksen palvelutoimintayksikössä ja osa harjoitteluna oppilaitoksen ulkopuolella.Harjoittelupaikkoja ovat terveysasemat, sairaalat, yksityiset jalkaterapiayritykset sekä apuvälineitä valmistavat yritykset. Harjoittelumahdollisuuksia on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Opetusta kehitetään yhdessä työelämän edustajien kanssa, ja työelämäyhteistyötä tehdään useiden opintojaksojen sisällä sekä erilaisissa projekteissa ja opinnäytetyössä. Jalkaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin.