OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                         
     
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Bio- ja elintarviketekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                   
       
Tekniikan englannin raportointi 3      
           
                       
Työelämän ruotsi 3      
           
                         
     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                         
     
Matematiikka
                                                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                             
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
             
                             
Differentiaaliyhtälöt, mallinnus ja simulointi 3  
       
                 
                     
Tilastomatematiikka 3  
       
                 
                     
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3    
         
                     
             
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja sähköopin perusteet 3  
       
                 
                     
Fysiikan analyysimenetelmät biotekniikassa 3  
       
                 
                     
Mittaustekniikka ja bioanturit 3  
       
                 
                     
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 6
     
             
                             
Mikrobiologia
                                                       
Mikrobiologia 6
     
             
                             
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Sovelluskehitys 3
     
             
                             
Talousaineet
                                                       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
     
Projektinhallinta 3    
         
                   
       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Orientoiva projekti 6
     
             
                             
Johdatus biologisiin järjestelmiin 3
     
             
                             
45159154501506313.51.545000150004.51.51.51.512.80.80.80.8
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Laadunvalvonta ja tuotekehitys
                                                       
Fysikaalinen kemia 6  
       
                 
                     
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 2 3  
       
                 
                     
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 3  
       
                 
                     
Instrumentaalianalytiikka 3    
         
                   
       
Elintarvikeanalytiikka 3  
       
                 
                     
Ympäristöanalytiikka 3  
       
                 
                     
Elintarvikkeiden tuotekehitys 3    
         
                     
             
Aistinvarainen arviointi 3    
         
                     
             
Fysiologia ja nutrigenomiikka 3    
         
                     
             
Elintarviketeknologia 3    
         
                     
             
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3      
           
                         
     
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
       
                 
                     
Projektin matematiikka 3      
           
                         
     
Biolääketiede
                                                       
Biokemia 2 6  
       
                 
                     
Uuden biotekniikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Molekyylibiologia 3  
       
                 
                     
Ohjelmointi 3  
       
                 
                     
Bioinformatiikka 3  
       
                 
                     
Bioinformatiikan matemaattiset menetelmät 3  
       
                 
                     
Solutehtaat, entsyymit ja kestävä kehitys 3    
         
                     
             
Bioprosessitekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                     
             
Instrumentaalianalytiikka 3    
         
                   
       
Ajankohtaista biotekniikasta 3    
         
                     
             
Immunologia 3    
         
                     
             
Signaalin ja kuvan käsittely 3    
         
                     
             
Fysiologia ja nutrigenomiikka 3    
         
                     
             
Diagnostiikka 3      
           
                         
     
Bioprosessien suunnittelu ja käyttö
                                                       
Fysikaalinen kemia 6  
       
                 
                     
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 2 3  
       
                 
                     
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 3  
       
                 
                     
Automaatiojärjestelmien käyttö 3  
       
                 
                     
Prosessi- ja automaatiotekniikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                     
Ympäristöbiotekniikka 3  
       
                 
                     
Solutehtaat, entsyymit ja kestävä kehitys 3    
         
                     
             
Bioprosessitekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                     
             
Eläinsolutekniikka 3    
         
                     
             
Ajankohtaista biotekniikasta 3    
         
                     
             
Elintarviketeknologia 3    
         
                     
             
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                 
                     
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
       
                 
                     
Projektin matematiikka 3      
           
                         
     
Innovaatioprojekti
                                                       
Bio- ja elintarviketekniikan projekti 6      
           
                         
     
Valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Laboratorioprojekti 3      
           
                         
     
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3      
           
                         
     
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                         
     
Tekninen myynti ja markkinointi 3      
           
                         
     
Orgaaninen kemia 6
     
             
                             
Elintarvikekemia 3
     
             
                             
Biokemia 1 6
     
             
                             
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 1 3  
       
                 
                     
Entsyymitekniikka 3  
       
                 
                     
Biotekniset yksikköoperaatiot 3  
       
                 
                     
Automaatio ja elektroniikka 3  
       
                 
                     
Hygienia 3  
       
                 
                     
Ravitsemusoppi 3  
       
                 
                     
Geenitekniikka 3  
       
                 
                     
Tehdassuunnitteluprojekti 3    
         
                     
             
Tekninen dokumentointi ja CAD 3