OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kielet
                                                       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3      
           
                       
Tekniikan englanti ja viestintä 3
     
           
                       
Bio- ja elintarviketekniikan englanti ja viestintä 3                                                        
Bio- ja elintarviketekniikan ammattiruotsi 3      
           
                       
Tekniikan englannin raportointi 3                                                        
Matematiikka
                                                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3
     
           
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
           
                       
Differentiaaliyhtälöt, mallinnus ja simulointi 3  
       
               
               
Tilastomatematiikka 3    
         
                   
       
Koesuunnittelu ja tilastollinen laadunohjaus 3  
       
               
               
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja sähköopin perusteet 3  
       
               
               
Fysiikan analyysimenetelmät biotekniikassa 3  
         
                   
               
Mittaustekniikka ja bioanturit 3  
         
                   
               
Kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 6
     
           
                       
Mikrobiologia
                                                       
Mikrobiologia 6
     
           
                       
Tietotekniikka
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Sovelluskehitys 3
     
           
                       
Talousaineet
                                                       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                       
Projektinhallinta 3                                                        
Orientoivat opinnot 3                                                        
Orientoiva projekti 6
     
           
                       
Johdatus biologisiin järjestelmiin 3
     
           
                       
39153919.519.54.510.51.51.54.54.59.89.89.89.82.32.35.35.30.80.80.80.82.32.32.32.3
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Laadunvalvonta ja tuotekehitys
                                                       
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
               
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 2 3  
       
               
               
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 3  
       
               
               
Instrumentaalianalytiikka 3  
       
               
               
Elintarvikeanalytiikka 3  
       
               
               
Ympäristöanalytiikka 3  
       
               
               
Elintarvikkeiden tuotekehitys 3    
         
                   
       
Aistinvarainen arviointi 3    
         
                   
       
Fysiologia ja nutrigenomiikka 3    
         
                   
       
Elintarviketeknologia 3    
         
                   
       
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3      
           
                       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
               
               
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
       
               
               
Projektin matematiikka 3      
           
                       
Biolääketiede
                                                       
Biokemia 2 6  
       
               
               
Uuden biotekniikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Molekyylibiologia 3  
       
               
               
Ohjelmointi 3  
       
               
               
Bioinformatiikka 3  
       
               
               
Bioinformatiikan matemaattiset menetelmät 3  
       
               
               
Solutehtaat, entsyymit ja kestävä kehitys 3    
         
                   
       
Bioprosessitekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                   
       
Instrumentaalianalytiikka 3  
       
               
               
Ajankohtaista biotekniikasta 3    
         
                   
       
Immunologia 3    
         
                   
       
Signaalin ja kuvan käsittely 3    
         
                   
       
Fysiologia ja nutrigenomiikka 3    
         
                   
       
Diagnostiikka 3      
           
                       
Bioprosessien suunnittelu ja käyttö
                                                       
Fysikaalinen kemia 6  
       
               
               
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 2 3  
       
               
               
Elintarvikkeiden valmistustekniikka 3  
       
               
               
Automaatiojärjestelmien käyttö 3  
       
               
               
Prosessi- ja automaatiotekniikan laboratoriotyöt 3  
       
               
               
Ympäristöbiotekniikka 3  
       
               
               
Solutehtaat, entsyymit ja kestävä kehitys 3    
         
                   
       
Bioprosessitekniikan laboratoriotyöt 3    
         
                   
       
Eläinsolutekniikka 3    
         
                   
       
Ajankohtaista biotekniikasta 3    
         
                   
       
Elintarviketeknologia 3    
         
                   
       
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
               
               
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
       
               
               
Projektin matematiikka 3      
           
                       
Innovaatioprojekti
                                                       
Bio- ja elintarviketekniikan projekti 6      
           
                       
Valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Laboratorioprojekti 3      
           
                       
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3      
           
                       
Teknologiayrittäjyys 3                                                        
Tekninen myynti ja markkinointi 3
     
           
                       
Orgaaninen kemia 6
     
           
                       
Elintarvikekemia 3
     
           
                       
Biokemia 1 6
     
           
                       
Lämmönsiirto ja virtaustekniikka 1 3  
       
               
               
Entsyymitekniikka 3  
       
               
               
Biotekniset yksikköoperaatiot 3  
       
               
               
Automaatio ja elektroniikka 3  
       
               
               
Hygienia 3  
       
               
               
Ravitsemusoppi 3  
       
               
               
Geenitekniikka 3  
       
               
               
Tehdassuunnitteluprojekti 3