OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Liiketoimintaosaamisen moduuli
                                                       
Johtaminen 3      
           
                         
   
Yrittäjyyden perusteet 3
     
             
                           
Markkinoinnin perusteet 4  
         
                   
               
Kannattavuus ja rahoitus 5    
         
                     
           
Insinöörifysiikka 6
     
             
                       
Ammattifysiikka 6  
       
               
                 
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Ammattifysiikka, tuotantopainotteinen 5                                                        
Kemia ja ympäristö 3
     
             
                           
Bio- ja elintarviketekniikan englanti 3  
         
                   
               
Projektiraportointi 3  
       
                 
                   
Tekniikan englannin workshop 3  
       
                 
                   
Ammattiruotsi 3                                                        
Työelämän ja tekniikan englanti 4
       
               
                       
Tekniikan suomi 2
     
             
                           
Bio- ja elintarviketekniikan suomi 3  
       
                 
                 
Tilastomatematiikan peruskurssi 3  
       
                 
                   
Matematiikan peruskurssi A 5
     
             
                           
Matematiikan peruskurssi B 5
       
               
                       
Differentiaaliyhtälöt 3  
         
                   
               
Sovelluskehitys 3                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 3                                                        
283153151314.516.550306.58.56.56.56.58106.52.52.5001.51.500
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Biotekniikan moduuli
                                                       
Entsyymitekniikka 3                                                        
Biokemia 1 4                                                        
Fermentointitekniikka 4                                                        
Hygienia 4    
         
                     
         
Biotekniikan uusien sovellusten moduuli
                                                       
Diagnostiikka 3                                                        
Immunologia 3                                                        
Eläinsolubiotekniikka 3                                                        
Bioinformatiikka 3                                                        
Systeemibiologia ja fysiologia 3                                                        
Bioteknisten menetelmien moduuli
                                                       
Biokemian laboratoriotyöt 3                                                        
Molekyylibiologia 3                                                        
Geenitekniikka 3                                                        
Uuden biotekniikan laboratoriotyöt 3                                                        
Biokemia 2 3                                                        
Elintarviketekniikan moduuli
                                                       
Elintarviketeknologia 3                                                        
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3                                                        
Elintarvikekemia 3                                                        
Elintarvikkeiden valmistustekniikat 3                                                        
Ravitsemusoppi 3                                                        
Kone- ja automaatiotekniikan moduuli
                                                       
Materiaali- ja konetekniikka 3                                                        
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 3                                                        
Kunnossapitotekniikka 3                                                        
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3                                                        
Automaatiojärjestelmien käyttö 3                                                        
Laatu ja ympäristövaikutukset
                                                       
Elintarvikeanalytiikka 3                                                        
Ympäristöbiotekniikka 3                                                        
Aistinvarainen arviointi 3                                                        
Ympäristöanalytiikan projekti 3                                                        
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 3                                                        
Virtaustekniikka 3                                                        
Mikrobiologian laboratoriotyöt 3                                                        
Lämmönsiirto 3                                                        
Tekninen dokumentointi ja CAD 3                                                        
Bioteknisen prosessin suunnitteluprojekti 4                                                        
Biotekniset yksikköprosessit 4                                                        
Automaatiotekniikka ja elektroniikka 3    
         
                     
           
Mikrobiologia 5                                                        
Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian laboratoriotyöt 3                                                        
Orgaaninen kemia 3                                                        
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 3                                                        
Fysikaalinen kemia 4                                                        
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 3                                                        
Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt 3                                                        
Bio- ja elintarviketekniikan matemaattiset menetelmät 3                                                        
Bioinformatiikan matemaattiset menetelmät 3                                                        
007000005200000000001.53.5200000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Bio- ja elintarviketekniikan jatkomoduuli
                                                       
Fermentointitekniikan laboratoriotyöt 3      
             
                           
Jälkikäsittelytekniikan laboratoriotyöt 3      
             
                           
Hygienian laboratoriotyöt 3      
             
                             
Elintarviketeknologian laboratoriotyöt 3      
             
                           
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3                                                        
Environmental Mangement
                                                       
Environmental Biotechnology 3                                                        
Environmental Monitoring 3                                                        
Life Cycle Assessment 3                                                        
Renewable Energy Technology 3                                                        
Introduction to Environmental Management 3                                                        
Pakkaustekniikka
                                                       
Kuljetusjärjestelmät I 3                                                        
Varasto- ja automaatiotekniikka 3                                                        
Pakkaussuunnittelu 3                                                        
Logistiikka 3                                                        
Graafinen tekniikka 3                                                        
Technology Business
                                                       
Business Skills and Practices 3                                                        
Doing Business in Russia 3                                                        
Selling Skills 3