OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma s06
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma s06

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                               
Liiketoimintaosaaminen
()
                                                               
Yrittäjyyden perusteet 3                                                                
Markkinoinnin perusteet 4                                                                
Kannattavuus ja rahoitus 5                                                                
Johtaminen 3                                                                
Tekniikan suomi 2                                                                
Bio- ja elintarviketekniikan suomi 3                                                                
Projektiraportointi 3                                                                
Ammattiruotsi 3                                                                
Työelämän ja tekniikan englanti 4                                                                
Bio- ja elintarviketekniikan englanti 3                                                                
Tekniikan englannin workshop 2  
         
                 
                   
Matematiikan peruskurssi A 5                                                                
Matematiikan peruskurssi B 5                                                                
Differentiaaliyhtälöt 3                                                                
Tilastomatematiikan peruskurssi 3                                                                
Insinöörifysiikka 6                                                                
Ammattifysiikka 6                                                                
Ammattifysiikka, tuotantopainotteinen 5  
         
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3                                                                
Tietojenkäsittelyn perusteet 3                                                                
Sovelluskehitys 3                                                                
Kemia ja ympäristö 3                                                                
07000003.53.50000000001.81.81.81.80000000000
AMMATTIOPINNOT
()
                                                               
Biotekniikan moduuli
()
                                                               
Biokemia 1 4  
         
                 
                   
Entsyymitekniikka 3  
         
                 
                   
Fermentointitekniikka 4  
         
                 
                   
Hygienia 4                                                                
Elintarviketekniikan moduuli
()
                                                               
Elintarvikekemia 3  
         
                 
                   
Ravitsemusoppi 3                                                                
Elintarviketeknologia 3  
         
                 
                   
Elintarvikkeiden valmistustekniikat 3  
         
                 
                   
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3                                                                
Laatu ja ympäristövaikutukset
()
                                                               
Aistinvarainen arviointi 3  
         
                 
                   
Elintarvikeanalytiikka 3  
         
                 
                   
Ympäristöbiotekniikka 3                                                                
Ympäristöanalytiikan projekti 3  
         
                 
                   
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 3  
         
                 
                   
Bioteknisten menetelmien moduuli
()
                                                               
Biokemia 2 3  
         
                 
                   
Biokemian laboratoriotyöt 3  
         
                 
                   
Molekyylibiologia 3  
         
                 
                   
Geenitekniikka 3  
         
                 
                   
Uuden biotekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                 
                   
Biotekniikan uusien sovellusten moduuli
()
                                                               
Eläinsolubiotekniikka 3  
         
                 
                   
Diagnostiikka 3  
         
                 
                   
Immunologia 3  
         
                 
                   
Bioinformatiikka 3  
         
                 
                   
Systeemibiologia ja fysiologia 3  
         
                 
                   
Bio- ja elintarviketekniikan jatkomoduuli
()
                                                               
Fermentointitekniikan laboratoriotyöt 3                                                                
Jälkikäsittelytekniikan laboratoriotyöt 3                                                                
Elintarviketeknologian laboratoriotyöt 3                                                                
Hygienian laboratoriotyöt 3                                                                
Kone- ja automaatiotekniikan moduuli
()
                                                               
Automaatiojärjestelmien käyttö 3                                                                
Materiaali- ja konetekniikka 3  
         
                 
                   
Kunnossapitotekniikka 3  
         
                 
                   
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 3  
         
                 
                   
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3  
         
                 
                   
Pakkaustekniikka
()
                                                               
Graafinen tekniikka 3                                                                
Kuljetusjärjestelmät I 3                                                                
Varasto- ja automaatiotekniikka 3                                                                
Environmental Technology Module
()
                                                               
Renewable Energy Technology 3                                                                
Life Cycle Assessment 3                                                                
Environmental Biotechnology 3                                                                
Environmental Monitoring 3                                                                
Introduction to Environmental Management 3                                                                
Ympäristötekniikka
()
                                                               
Vesiensuojelutekniikka 5                                                                
Ilmansuojelutekniikka 3                                                                
Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka 4                                                                
Jätehuoltotekniikka 3                                                                
Tuotantotalouden moduuli
()
                                                               
Logistiikka 3                                                                
Markkinoinnin suunnittelu 4                                                                
Yrittäjyys 5                                                                
Yrityksen tietojärjestelmähanke 3                                                                
Tietotekniikan moduuli
()
                                                               
Ohjelmointi 3                                                                
Mikrotietokoneen hallinta 3