OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma > Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma s05
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma s05

Syksy 2005

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
()
                                                                     
Liiketoimintaosaaminen
()
                                                                     
Yrittäjyyden perusteet 3                                                                      
Markkinoinnin perusteet 4                                                                      
Kannattavuus ja rahoitus 5                                                                      
Johtaminen 3                                                                      
Suomen kieli ja viestintä 1 2                                                                      
Suomen kieli ja viestintä 2 3                                                                      
Projektiraportointi 3                                                                      
Ammattiruotsi 3                                                                      
Työelämän ja tekniikan englanti 4                                                                      
Bio- ja elintarviketekniikan englanti 3  
         
                   
                       
Tekniikan englannin workshop 3                                                                      
Matematiikan peruskurssi A 5                                                                      
Matematiikan peruskurssi B 5                                                                      
Differentiaaliyhtälöt 3                                                                      
Tilastomatematiikan peruskurssi 3                                                                      
Insinöörifysiikka 6                                                                      
Ammattifysiikka 6                                                                      
Ammattifysiikka, tuotantopainotteinen 5                                                                      
Fysiikan laboratoriotyöt 3                                                                      
Tietojenkäsittelyn perusteet 3                                                                      
Sovelluskehitys 3                                                                      
Kemia ja ympäristö 3                                                                      
03000001.51.500000000000.80.80.80.8000000000000
AMMATTIOPINNOT
()
                                                                     
Biotekniikan moduuli
()
                                                                     
Biokemia 1 4                                                                      
Fermentointitekniikka 4                                                                      
Entsyymitekniikka 3                                                                      
Hygienia 4                                                                      
Elintarviketekniikan moduuli
()
                                                                     
Elintarvikekemia 3                                                                      
Elintarviketeknologia 3                                                                      
Elintarvikkeiden valmistustekniikat 3  
         
                   
                       
Elintarvikkeiden pakkaustekniikka 3                                                                      
Ravitsemusoppi 3                                                                      
Laatu ja ympäristövaikutukset
()
                                                                     
Aistinvarainen arviointi 3                                                                      
Elintarvikeanalytiikka 3                                                                      
Ympäristöbiotekniikka 3                                                                      
Ympäristöanalytiikan projekti 3                                                                      
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 3                                                                      
Bioteknisten menetelmien moduuli
()
                                                                     
Biokemia 2 3                                                                      
Biokemian laboratoriotyöt 3                                                                      
Molekyylibiologia 3                                                                      
Geenitekniikka 3                                                                      
Uuden biotekniikan laboratoriotyöt 3                                                                      
Biotekniikan uusien sovellusten moduuli
()
                                                                     
Eläinsolubiotekniikka 3                                                                      
Diagnostiikka 3                                                                      
Immunologia 3                                                                      
Bioinformatiikka 3                                                                      
Systeemibiologia ja fysiologia 3                                                                      
Bio- ja elintarviketekniikan jatkomoduuli
()
                                                                     
Fermentointitekniikan laboratoriotyöt 3                                                                      
Jälkikäsittelytekniikan laboratoriotyöt 3                                                                      
Elintarviketeknologian laboratoriotyöt 3                                                                      
Hygienian laboratoriotyöt 3                                                                      
Kone- ja automaatiotekniikan moduuli
()
                                                                     
Automaatiojärjestelmien käyttö 3                                                                      
Materiaali- ja konetekniikka 3                                                                      
Kunnossapitotekniikka 3                                                                      
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 3                                                                      
Työsuojelu ja työhyvinvointi 3                                                                      
Environmental Technology Module
()
                                                                     
Environmental Chemistry 3                                                                      
Environmental Biotechnology 3                                                                      
Water Treatment Technology 3                                                                      
Environmental Monitoring 3                                                                      
Introduction to Environmental Management 3                                                                      
Ympäristötekniikka
()
                                                                     
Vesiensuojelutekniikka 5                                                                      
Ilmansuojelutekniikka 3                                                                      
Maaperän ja pohjaveden suojelutekniikka 4                                                                      
Jätehuoltotekniikka 3                                                                      
Tuotantotalouden moduuli
()
                                                                     
Logistiikka 3                                                                      
Markkinoinnin suunnittelu 4                                                                      
Yrittäjyys 5                                                                      
Yrityksen tietojärjestelmähanke 3                                                                      
Tietotekniikan moduuli
()