OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Automaatiotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Automaatiotekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Heikki Valmu
heikki.valmu@metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili

Automaatiotekniikan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa automaatiotekniikan asiantuntijoita, joilla on laaja automaation osaaminen ja jotka ovat syventyneet tarkemmin johonkin automaation osa-alueeseen: automaation tietotekniikkaan, energia-automaatioon, kappaletavara-automaatioon tai prosessiautomaatioon.

Keskeiset oppimistulokset

Laaja-alainen automaatiotekniikan osaaminen ja syventyminen tarkemmin johonkin automaatiotekniikan osa-alueeseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Automaatioinsinöörejä työskentelee alan insinööritoimistoissa, suunnitteluyrityksissä, ohjelmistotaloissa, maahantuojilla ja tutkimuslaitoksissa. Työtehtävät liittyvät tuotekehitykseen, suunnitteluun, ohjelmointiin, tekniseen osto- ja myyntitoimintaan, kunnossapitoon, järjestelmäsovelluksiin sekä koulutukseen asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Tavallisimpia ammattinimikkeitä automaatioinsinöörille ovat esimerkiksi tuotepäällikkö, automaatiopäällikkö, asiantuntija, suunnittelija ja kehitysinsinööri.

Jatko-opinnot

Mahdollisuus automaatioteknologian ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja yliopiston maisteriopintoihin, kun muut pääsyvaatimukset, esimerkiksi työkokemuksen osalta, täyttyvät.

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Kaikki opintojaksot arvioidaan arviointiasteikolla 0-5. Hyväksytyn opintojakson arvosana on 1-5, hylätyn 0. Arviointikriteerit on esitetty opintojaksokuvauksissa ja varsinaiset arviointimenetelmät määräytyvät toteutuskohtaisesti.

Valmistuminen

Suoritettava 240 opintopisteen opinnot opetussuunnitelman tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen

Opiskelu on kokopäiväistä

Tutkinnon taso

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto