OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Automaatiotekniikan koulutusohjelma > Automaatiotekniikan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
()
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
           
                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3
     
           
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
     
           
                       
Differentiaaliyhtälöt 3  
       
               
               
Laplace-muunnos 3  
       
               
               
Automaation matemaattiset menetelmät 3    
         
                   
       
Mekaniikan ja sähköopin perusteet 3
     
           
                       
Mekaniikka, lämpöoppi ja sähkökenttä 3
     
           
                       
Magnetismi, värähtelyt ja aallot 3  
       
               
               
Akustiset ja sähkömagneettiset aallot 3    
         
                   
       
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Kemia ja ympäristö 3    
         
                   
       
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Automaatiotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                   
       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
       
               
               
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Ohjelmointi 1 3  
       
               
               
Yrityksen kannattavuus- ja kustannuslaskenta 3    
         
                   
       
Mittaustekniikka ja anturit 3  
       
               
               
332115016.516.510.510.57.57.5008.38.38.38.35.35.35.35.33.83.83.83.80000
Ammattiopinnot
                                                       
Pakolliset ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
           
                       
Sähköasennustekniikka 3      
           
                       
Elektroniikka ja digitaalitekniikka 5
     
           
                       
Tekninen dokumentointi ja CAD 3
     
           
                       
Automaation perusteet 3
     
           
                       
Automaation peruslaboratoriotyöt 3
     
           
                       
Automaation sähkötekniikka 5  
       
               
               
Sähkö- ja instrumentointipiirustus 3  
       
               
               
Automaatio ja instrumentointi 5  
       
               
               
Hydrauliikka ja pneumatiikka 3  
       
               
               
Ohjaustekniikka 6  
       
               
               
Säätötekniikka 1 3  
       
               
               
Automaation tiedonsiirtoverkot ja -väylät 5    
         
                   
       
Automaation käyttöliittymät 3    
         
                   
       
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                   
       
Sähkömoottorikäytöt 3    
         
                   
       
Ohjelmointi 2 3    
         
                   
       
Turva-automaatio 3      
           
                       
Kunnossapito 3      
           
                       
Automaation 1. vuoden projekti 6
     
             
                             
Konenäkö 5    
         
                   
       
Automaation projektimoduuli
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
232532914.58.512.512.516164.54.510.34.34.34.36.36.36.36.388882.32.32.32.3
Vapaasti valittavat ammattiopinnot
()
                                                       
Automaation tietotekniikka
                                                       
Tietojärjestelmähanke 3    
         
                   
       
C++-ohjelmointi 3      
           
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3      
           
                         
     
Automaation ohjelmistotekniikka 3    
         
                   
       
Tehdasautomaatio 3    
         
                   
       
Koneturvallisuus 3      
           
                       
Tuotantoautomaatio 3      
           
                       
Tehtaan lähiverkot 3      
           
                       
Tuotannonohjaus 3      
           
                       
Laadunohjaus 3      
           
                       
Energia-automaatio
                                                       
Energia-automaatio 3    
         
                   
       
Energia-automaation laboratoriotyöt 3      
           
                       
Prosessiautomaation laboratoriotyöt 3      
           
                       
Säätötekniikka 2 3    
         
                   
       
Kehittyneet säätömenetelmät 3      
           
                       
Kiinteistö- ja rakennusautomaatio 3      
           
                       
Sähkövoimatekniikka 3      
           
                       
Automaation ohjelmistotekniikka 3    
         
                   
       
3D-mallintaminen 3    
         
                   
       
Tuotannonohjaus 3      
           
                       
Laadunohjaus 3      
           
                       
Kappaletavara-automaatio
                                                       
Kappaletavara-automaation laboratoriotyöt 3    
         
                   
       
Tehdasautomaatio 3    
         
                   
       
Robotiikka 1 3    
         
                   
       
Robotiikka 2 3      
           
                       
Koneturvallisuus 3      
           
                       
Automaation ohjelmistotekniikka 3    
         
                   
       
Tuotantoautomaatio 3      
           
                       
Tehtaan lähiverkot 3      
           
                       
3D-mallintaminen 3    
         
                   
       
Tuotannonohjaus 3      
           
                       
Laadunohjaus 3      
           
                       
Prosessiautomaatio
                                                       
Prosessiautomaation laboratoriotyöt 3      
           
                       
Säätötekniikka 2 3    
         
                   
       
Kehittyneet säätömenetelmät 3      
           
                       
Energia-automaatio 3    
         
                   
       
Energia-automaation laboratoriotyöt 3      
           
                       
Sähkövoimatekniikka 3      
           
                       
Tuotantoautomaatio 3      
           
                       
Automaation ohjelmistotekniikka 3    
         
                   
       
3D-mallintaminen 3    
         
                   
       
Tuotannonohjaus 3