OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Automaatiotekniikan koulutusohjelma > Automaatiotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Automaatiotekniikka

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
           
                       
Funktiot ja derivaatta 3
     
             
                             
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Differentiaaliyhtälöt 3    
         
                     
             
Laplace-muunnos 3  
       
                 
                     
Automaation matemaattiset menetelmät 3    
         
                     
             
Mekaniikan ja sähköopin perusteet 3
     
             
                             
Mekaniikka, lämpöoppi ja sähkökenttä 3
     
             
                             
Magnetismi, värähtelyt ja aallot 3  
       
                 
                     
Akustiset ja sähkömagneettiset aallot 3    
         
                     
             
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
             
                             
Kemia ja ympäristö 3    
         
                     
             
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3  
       
                 
                     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3  
       
                 
                     
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Ohjelmointi 1 3  
       
               
               
Teknologiayrityksen johtaminen 3    
         
                     
             
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3
     
             
                             
Tekninen myynti ja markkinointi 3    
         
                     
             
Mittaustekniikka ja anturit 3  
       
                 
                     
302118025.54.519.51.51800023.32.32.32.318.80.80.80.8180000000
Ammattiopinnot
                                                       
Pakolliset ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                             
Elektroniikka ja digitaalitekniikka 5
     
             
                             
Tekninen dokumentointi ja CAD 3
     
           
                       
Automaation perusteet 5
     
           
                       
Automaation sähkötekniikka 5  
       
                 
                     
Sähkö- ja instrumentointipiirrustus 3  
       
                 
                     
Automaatio ja instrumentointi 5  
       
                 
                     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 3  
       
                 
                     
Ohjaustekniikka 6  
       
               
               
Säätötekniikka 5  
       
                 
                     
Automaation tiedonsiirtoverkot ja -väylät 5    
         
                     
             
Automaation käyttöliittymät 3    
         
                     
             
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                     
             
Sähkömoottorikäytöt 3    
         
                     
             
Ohjelmointi 2 3    
         
                   
       
Turva-automaatio 3      
           
                         
     
Automaation 1. vuoden projekti 6
     
             
                             
Automaation projektimoduuli
                                                       
Teknologiayrittäjyys 3      
           
                         
     
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                   
       
3. vuoden projekti 6    
         
                     
             
Automaatiotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
             
2227296184243263601622222.51.51.51.524.51.51.51.56000
Vapaasti valittavat ammattiopinnot
                                                       
Kappaletavara-automaatio
                                                       
Kappaletavara-automaation laboratoriotyöt 3    
         
                     
             
Tehdasautomaatio 3    
         
                     
             
Konenäkö 5    
         
                   
       
Robotiikka 5    
         
                     
             
Automaation ohjelmistotekniikka 3    
         
                     
             
Tuotantoautomaatio 3      
           
                         
     
Kunnossapito 3      
           
                         
     
Koneturvallisuus 3      
           
                         
     
Tehtaan lähiverkot 3      
           
                         
     
Automaation erikoistyö 3      
           
                       
Tuotannonohjaus 3      
           
                         
     
3D-mallintaminen 3    
         
                     
             
Laadunohjaus 3      
           
                         
     
Prosessiautomaatio
                                                       
Prosessiautomaation labroratoriotyöt 3    
         
                     
             
Kehittyneet säätömenetelmät 3      
           
                         
     
Simulointiavusteinen suunnittelu 3      
           
                         
     
Kunnossapito 3      
           
                         
     
Tehtaan lähiverkot 3      
           
                         
     
Automaation erikoistyö 3      
           
                       
Sähköturvallisuustutkinto 2 3      
           
                         
     
Sähköasennustekniikka 3      
           
                         
     
Sähkövoimatekniikka 3      
           
                         
     
3D-mallintaminen 3    
         
                     
             
Tuotannonohjaus 3      
           
                         
     
Laadunohjaus 3      
           
                         
     
Tuotantoautomaatio 3      
           
                         
     
Automaation tietotekniikka
                                                       
Automaation ohjelmistotekniikka 3    
         
                     
             
Yrityksen tietojärjestelmähanke 3      
           
                       
C++-ohjelmointi 3      
           
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3      
           
                         
     
Tehdasautomaatio 3    
         
                     
             
Konenäkö 5    
         
                   
       
Robotiikka 5    
         
                     
             
Tuotantoautomaatio 3      
           
                         
     
Koneturvallisuus 3      
           
                         
     
Tehtaan lähiverkot 3      
           
                         
     
Automaation erikoistyö 3      
           
                       
Tuotannonohjaus 3      
           
                         
     
Laadunohjaus 3      
           
                         
     
Mobiilirobotiikka 3    
         
                   
       
Energia-automaatio
                                                       
Energia-automaatio 5    
         
                     
             
Energia-automaation laboratoriotyöt 3      
           
                         
     
Uusiutuvan energian tekniikat 5    
         
                   
       
Rakennusten energiatalous 3