OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Automaatiotekniikan koulutusohjelma > Automaatiotekniikan koulutusohjelma S08S1
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Automaatiotekniikan koulutusohjelma S08S1

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
Yhtälöryhmät ja matriisit 3
     
             
                           
Funktiot ja derivaatta 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
       
                 
                   
Differentiaaliyhtälöt 3    
         
                     
             
Laplace-muunnos 3  
       
                 
                   
Automaation matemaattiset menetelmät 3      
           
                         
   
Mekaniikan ja sähköopin perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka, lämpöoppi ja sähkökenttä 3
       
               
                       
Magnetismi, värähtelyt ja aallot 3  
       
                 
                   
Akustiset ja sähkömagneettiset aallot 3    
         
                     
           
Fysiikan laboratoriotyöt 3
       
               
                       
Automaation peruslaboratoriotyöt 3
       
               
                       
Kemia ja ympäristö 3    
         
                     
           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Tekniikan englanti ja viestintä 3
       
               
                       
Automaatiotekniikan englanti ja viestintä 3    
         
                     
           
Automaatiotekniikan ammattiruotsi 3  
         
                   
               
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Sovelluskehitys 3  
         
                   
                 
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
               
               
Tekninen myynti ja markkinointi 3                                                        
Projektinhallinta 3                                                        
Mittaustekniikka ja anturit 3  
       
                 
                   
40.530214.51822.520.39.816.54.54.5010.57.513.5913.56.87.52.3124.531.531.500
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Pakolliset ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikan perusteet 3
     
             
                           
Elektroniikka ja digitaalitekniikka 5
     
             
                           
Tekninen dokumentointi 3
     
             
                           
Automaation perusteet 3
       
               
                       
Automaation sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Sähkö- ja instrumentointipiirrustus 3  
       
                 
                   
Automaatio ja instrumentointi 5  
       
                 
                   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 3  
       
               
                 
Ohjaustekniikka 6  
       
               
               
Säätötekniikka 5  
         
                   
               
Automaation tiedonsiirtoverkot ja -väylät 5    
         
                     
           
Automaation käyttöliittymät 3    
         
                     
           
Automaatiojärjestelmät 3    
         
                     
           
Sähkömoottorikäytöt 3    
         
                     
           
Ohjelmointi 3    
         
                     
           
Turva-automaatio 3      
           
                         
   
Automaation 1. vuoden projekti 6
       
               
                       
3. vuoden projekti 6    
           
                       
       
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3                                                        
304034.54.516.513.526.513.525.594.50115.57.5613.5139.54178.5631.5300
VAPAASTI VALITTAVAT AMMATTIOPINNOT
                                                       
Kappaletavara-automaatio
                                                       
Kappaletavara-automaation laboratoriotyöt 3    
         
                   
       
Tehdasautomaatio 3    
           
                       
       
Konenäkö 5      
           
                         
   
Robotiikka 5      
             
                           
Automaation ohjelmistotekniikka 5    
           
                       
       
Tuotantoautomaatio 3      
           
                       
 
Kunnossapito 3      
             
                           
Koneturvallisuus 3      
           
                       
Tehtaan lähiverkot 3      
             
                           
Automaation seminaari 3    
           
                       
       
Tuotannonohjaus 3                                                        
Laadunohjaus 3                                                        
Prosessiautomaatio
                                                       
Prosessiautomaation labroratoriotyöt 3    
           
                       
       
Kehittyneet säätömenetelmät 3      
           
                         
   
Mallinnus ja simulointi 3      
             
                           
Automaation ohjelmistotekniikka 5    
           
                       
       
Tuotantoautomaatio 3      
           
                       
 
Kunnossapito 3      
             
                           
Koneturvallisuus 3      
           
                       
Tehtaan lähiverkot 3      
             
                           
Automaation seminaari 3    
           
                       
       
Tuotannonohjaus 3                                                        
Laadunohjaus 3                                                        
Automaation tietotekniikka
                                                       
Automaation ohjelmistotekniikka 5    
           
                       
       
Yrityksen tietojärjestelmähanke 3      
           
                       
C++-ohjelmointi 3  
       
               
               
Tietokantarakenteet 3                                                        
Tehdasautomaatio 3    
           
                       
       
Konenäkö 5      
           
                         
   
Robotiikka 5      
             
                           
Tuotantoautomaatio 3      
           
                       
 
Kunnossapito 3      
             
                           
Koneturvallisuus 3      
           
                       
Tehtaan lähiverkot 3      
             
                           
Automaation seminaari 3    
           
                       
       
Tuotannonohjaus 3                                                        
Energia-automaatio
                                                       
Energia-automaatio 5    
           
                       
       
Energia-automaation laboratoriotyöt 3      
           
                         
   
Energia-automaation sähkötekniikka 3      
             
                           
Ympäristökemia 3  
       
               
               
Energiajärjestelmät 4                                                        
Kunnossapito 3      
             
                           
Koneturvallisuus 3      
           
                       
Automaation seminaari 3    
           
                       
       
Tuotannonohjaus 3