OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalouden koulutusohjelma
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


Tradenomi

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Anne Perkiö
tutkintovastaava
+358 40 590 8528
anne.perkio[at]metropolia.fi
PL 4071, 00079 METROPOLIA

Erityispääsyvaatimukset

Ei erityispääsyvaatimuksia; yleinen hakukelpoisuus.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö:>>

Tutkinnon profiili

Opintojen aikana kehität omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet. Opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintosi valmentavat sinua myös kansainväliseen kanssakäymiseen.

Keskeiset oppimistulokset

Koulutus antaa vahvan osaamisperustan toimia muuttuvassa yritysmaailman tehtäväkentässä. Opintojen aikana sinulle muodostuu selkeä kokonaisnäkemys liiketoiminnasta. Tutkintosi sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista: yritystoiminta, markkinointi ja myynti, laskentatoimi ja rahoitus, työyhteisön kehittäminen ja esimiestyö, liike-elämän viestintä, logistiikka ja yritysjuridiikka.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit

Valmistuneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä

Jatko-opinnot

Tradenomit voivat jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen ja korkeakoulujen maisteri-opintoihin

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt

Metropolian tutkintosäännön mukaiset

Valmistuminen

Liiketalouden koulutusohjelma, 210 opintopistettä

Opintojen toteuttaminen

Nuorisosovellus: Päivällä suoritettavat kokopäiväiset opinnot
Aikuissovellus: Päivisin työssä käyvälle sopivat ilta- ja lauantaiopinnot.

Tutkinnon taso

Ammattikorkeakoulututkinto

Harjoittelu ja työelämäyhteistyö

Opiskelijavaihto