OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma > Liiketalous
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalous

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Yrityksen toimintaympäristö ja työvälineet
                                                 
Yritystoiminta ja yhteiskunta
                                                 
Yritystoiminta 3
       
             
                   
Kansantalous 3
       
             
                   
Yritysportfolio 1
       
             
                   
Business Ethics 2
       
             
                     
International Business Week, Helsinki 2                                                  
Oikeuden perusteet 3
     
         
                   
Talousmatematiikka 3
     
         
                   
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 6
     
         
 
                     
Orientoivat opinnot 3
     
         
                   
Mentorointi 2  
       
             
 
             
Innovaatioprojekti 10  
       
             
           
Yrityksen toiminnot
                                                 
Tulevaisuuden työyhteisö 6
     
         
                   
Markkinointi ja myynti 6
     
           
                         
Johdanto ulkoiseen laskentatoimeen 3
     
           
                       
Johdanto sisäiseen laskentatoimeen 3
       
             
                   
Rahoituksen perusteet 3
     
           
                         
Logistiikka 3
       
             
                     
Viestintä
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                 
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
Suomen kielen tasotesti 0                                                  
Kehity kirjoittajana 3
     
           
                         
Liike-elämän viestintä 3
     
           
                         
Yhteisöviestintä 3
       
             
                     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                         
Työelämän suomi 2 3
       
             
                     
Ruotsin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Ruotsin kielen tasotesti 0                                                  
Träna Svenska 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3
     
         
                   
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Englannin kielen tasotesti 0                                                  
Proficiency in English 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
     
         
                   
75120040.534.56600032.38.324.310.33.52.53.52.5000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Strategian suunnittelu ja toimeenpano 6  
       
               
                 
Vastuullinen esimiestyö 3  
         
                 
             
Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 3  
       
               
                 
Asiakasnäkökulma johtamisessa ja esimiestyössä 3  
         
                 
             
Johtajuuden teemoja ja haasteita 3  
       
               
                 
Organisaation verkostoituminen 3  
         
                 
             
Työlainsäädäntö 4  
       
               
                 
Esimies- ja henkilöstötyön järjestelmät 3  
         
                 
             
Tilastolliset menetelmät ja määrällinen tutkimus 3  
       
               
               
Laskentatoimi esimiestyön apuna 3  
         
                 
             
Culture in Business 5  
         
                 
             
Business Communication in HRM 3  
         
                 
           
Affärssvenska 3  
         
                 
             
Markkinointi
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Markkinoinnin strateginen ohjaus ja seuranta 6  
         
                 
           
Communication Strategy 6  
         
                 
             
Business Communication in Marketing 3  
       
               
               
Asiakaslähtöinen viestintä 6  
         
                 
             
Asiakkuuksien kehittäminen 6  
       
               
                 
Markkinointi- ja työoikeus 6  
       
               
               
Markkinointitutkimus 3  
         
                 
           
Markkinoinnin tilastolliset menetelmät 3  
       
               
                 
Julkaisut, kuvankäsittely ja kaaviot 3  
       
               
               
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
                 
Laskentatoimi ja rahoitus
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 6  
       
               
                 
Yrityksen analysointi 6  
       
               
               
Controller-toiminta 3  
         
                 
           
Yrityksen rahoitus 6  
       
               
                 
Yhtiöoikeus 3  
         
                 
             
Työoikeus 3  
       
               
                 
Taloushallinnon järjestelmät 6  
         
                 
             
Laskennan ja rahoituksen tilastolliset menetelmät 3  
       
               
                 
Laskennan ja rahoituksen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                 
             
Business Communication in Accounting and Finance 3  
       
               
               
Finanssvenska 3  
         
                 
           
01350000706500000005812569000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Markkinoinnin syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Markkinointitieto 5    
         
                   
         
Markkinointiprosessin suunnittelu ja toteutus 6    
         
                   
         
Markkinoinnin kehittämisprojekti 4    
           
                     
   
Myynnin ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Myynnin projektiopintoja 15    
         
                 
 
     
Logistiikan ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Logistiikan johtaminen 3    
           
                     
     
Hankinnan perusteet 3    
         
                   
         
Logistiikan tietojärjestelmät 5    
         
                   
         
Logistiikan projekti 4    
           
                     
     
Viestinnän ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 4    
         
                   
         
Haastavat viestintätilanteet 6    
           
                     
     
Sidosryhmäviestintä 5    
         
                   
         
Esimiestyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Kehittävä esimiestyö 5    
           
                     
     
Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmät 4    
         
                   
         
Esimiesjuridiikka 3    
         
                   
         
Työhyvinvointi 3    
           
                     
     
Henkilöstötyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4    
         
                   
         
Palkkahallinto 3    
           
                     
   
Strateginen ja kansainvälinen henkilöstötyö 3    
         
                   
         
Työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen 5    
           
                     
   
Laskenta 1 - Talouden johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Johdon laskentatoimi 6    
         
                   
         
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 6    
           
                     
   
Arvonlisäverotus 3    
         
                   
         
Laskenta 2 - Kehittyvä laskentatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sisäisen laskennan kehittäminen 6