OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma > Liiketalous, Laskentatoimi ja rahoitus
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalous, Laskentatoimi ja rahoitus

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                 
Yrityksen toimintaympäristö ja työvälineet
                                                 
Yritystoiminta ja yhteiskunta
                                                 
Yritystoiminta 3
       
             
                   
Kansantalous 3
       
             
                   
Yritysportfolio 1
       
             
                   
Business Ethics 2
       
             
                     
Oikeuden perusteet 3
     
         
                   
Talousmatematiikka 3
     
         
                   
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 6
     
         
 
                     
Orientoivat opinnot 3
     
         
                   
Mentorointi 2  
       
             
 
             
Innovaatioprojekti 10  
       
             
           
Yrityksen toiminnot
                                                 
Tulevaisuuden työyhteisö 6
     
         
                   
Markkinointi ja myynti 6
     
           
                         
Johdanto ulkoiseen laskentatoimeen 3
     
           
                       
Johdanto sisäiseen laskentatoimeen 3
       
             
                   
Rahoituksen perusteet 3
     
           
                         
Logistiikka 3
       
             
                     
Viestintä
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                 
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                 
Suomen kielen tasotesti 0                                                  
Kehity kirjoittajana 3
     
           
                         
Liike-elämän viestintä 3
     
           
                         
Yhteisöviestintä 3
       
             
                     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                         
Työelämän suomi 2 3
       
             
                     
Ruotsin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Ruotsin kielen tasotesti 0                                                  
Träna Svenska 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3
     
         
                   
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                 
Englannin kielen tasotesti 0                                                  
Proficiency in English 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
     
         
                   
75120040.534.56600032.38.324.310.33.52.53.52.5000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Laskentatoimi ja rahoitus
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 6  
       
               
                 
Yrityksen analysointi 6  
       
               
               
Controller-toiminta 3  
         
                 
           
Yrityksen rahoitus 6  
       
               
                 
Yhtiöoikeus 3  
         
                 
             
Työoikeus 3  
       
               
                 
Taloushallinnon järjestelmät 6  
         
                 
             
Laskennan ja rahoituksen tilastolliset menetelmät 3  
       
               
                 
Laskennan ja rahoituksen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                 
             
Business Communication in Accounting and Finance 3  
       
               
               
Finanssvenska 3  
         
                 
           
04500002718000000022.54.5153000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Myynnin ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Myynnin projektiopintoja 15    
         
                 
 
     
Logistiikan ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Logistiikan johtaminen 3    
           
                     
     
Hankinnan perusteet 3    
         
                   
         
Logistiikan tietojärjestelmät 5    
         
                   
         
Logistiikan projekti 4    
           
                     
     
Viestinnän ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 4    
         
                   
         
Haastavat viestintätilanteet 6    
           
                     
     
Sidosryhmäviestintä 5    
         
                   
         
Esimiestyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Kehittävä esimiestyö 5    
           
                     
     
Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmät 4    
         
                   
         
Esimiesjuridiikka 3    
         
                   
         
Työhyvinvointi 3    
           
                     
     
Henkilöstötyö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4    
         
                   
         
Palkkahallinto 3    
           
                     
   
Strateginen ja kansainvälinen henkilöstötyö 3    
         
                   
         
Työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen 5    
           
                     
   
Laskenta 1 - Talouden johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Johdon laskentatoimi 6    
         
                   
         
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 6    
           
                     
   
Arvonlisäverotus 3    
         
                   
         
Laskenta 2 - Kehittyvä laskentatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sisäisen laskennan kehittäminen 6    
           
                     
     
Konsernitilinpäätös 3    
         
                   
         
IFRS -tilinpäätös 3    
         
                   
       
Tilintarkastuksen perusteet 3    
           
                     
     
Rahoitus 1 - Sijoittaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 6    
         
                   
         
Sijoitustuotteet ja niiden markkinointi 6    
           
                     
   
Rahoitusoikeus 3    
         
                   
         
Rahoitus 2 - Rahoitusmarkkinat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Rahoituksen tietotekniset välineet 3    
         
                   
         
Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 3    
         
                   
       
Finanssisektori työyhteisönä 3    
           
                     
   
Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä 3    
           
                     
   
Rahoitusprojekti 3    
           
                     
     
001350000068.566.500000000065.5353.51300
Vieras kieli
(Tutkintoon kuuluu yhteensä 6 op yhtä valinnaista vierasta kieltä, josta 3 op sisältyy perusopintoihin ja 3 op vapaasti valittaviin opintoihin.)
                                                 
Saksan kieli ja viestintä
(Valinnaisia kieliä suoritetaan 6 op.)
                                                 
German 1 3                                                  
German 2 3                                                  
German 3 3                                                  
German 4 3                                                  
Ranskan kieli ja viestintä
(Valinnaisia kieliä suoritetaan 6 op.)
                                                 
French 1 3                                                  
French 2 3                                                  
French 3 3                                                  
French 4 3                                                  
Espanjan kieli ja viestintä
(Valinnaisia kieliä suoritetaan 6 op.)
                                                 
Spanish 1 3                                                  
Spanish 2 3                                                  
Spanish 3 3                                                  
Spanish 4 3                                                  
Venäjän kieli ja viestintä
(Valinnaisia kieliä suoritetaan 6 op.)
                                                 
Venäjä 1 3