OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma > Liiketalous, nuorten koulutus, Markkinointi
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalous, nuorten koulutus, Markkinointi

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yrityksen toiminta ja työvälineet
                                                 
Yritystoiminta ja yhteiskunta 7
     
         
 
                     
Oikeuden perusteet 3
       
             
                     
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 6
     
         
 
                     
Talousmatematiikka 3
       
             
                     
Mentorointi 2  
     
         
 
 
 
     
Business Ethics 2
     
         
 
                     
211107.513.50.50.50.50.507.5013.500.500.500.500.5000
Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Tulevaisuuden työyhteisö 6
     
           
                         
Kehittävä esimiestyö 5    
           
                     
     
Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmät 4    
         
                   
         
Esimiesjuridiikka 3    
         
                   
         
Työhyvinvointi 3    
           
                     
     
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4    
         
                   
         
Palkkahallinto 3    
           
                     
     
Strateginen ja kansainvälinen henkilöstötyö 3    
         
                   
         
Työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen 5    
           
                     
     
603006000141606000000014016000
Markkinointi
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinointi ja myynti 6
     
           
                         
Asiakkuuksien kehittäminen 6  
       
               
                 
Communication Strategy 6  
         
                 
             
Markkinointi- ja työoikeus 6  
       
               
                 
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
                 
Markkinoinnin tilastolliset menetelmät 3  
       
               
                 
Markkinointitutkimus 3  
         
                 
             
Markkinoinnin strateginen ohjaus ja seuranta 6  
         
                 
             
Asiakaslähtöinen viestintä 6  
         
                 
             
Business Communication in Marketing 3                                                  
Julkaisut, kuvankäsittely ja kaaviot 3  
         
                 
             
Markkinointitieto 5    
         
                   
         
Markkinointiprosessin suunnittelu ja toteutus 6    
         
                   
         
Markkinoinnin kehittämisprojekti 4    
           
                     
     
Myynnin projektiopintoja 15    
         
                 
 
     
64230060182418.511.50600018024018.5011.5000
Laskentatoimi ja rahoitus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Johdanto laskentatoimeen 6
     
         
 
                     
Rahoituksen perusteet 3
     
           
                         
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 6    
         
                   
         
Sijoitustuotteet ja niiden markkinointi 6    
           
                     
     
Rahoitusoikeus 3    
         
                   
         
Rahoituksen tietotekniset välineet 3    
         
                   
         
Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 3    
         
                   
         
Finanssisektori työyhteisönä 3    
           
                     
     
Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä 3    
           
                     
     
Rahoitusprojekti 3    
           
                     
     
903006300151506030000015015000
Logistiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Logistiikka 3
       
             
                     
Logistiikan johtaminen 3    
           
                     
     
Hankinnan perusteet 3    
         
                   
         
Logistiikan tietojärjestelmät 5    
         
                   
         
Logistiikan projekti 4    
           
                     
     
30150030087000300000807000
Viestintä
                                                 
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Suomen kielen tasotesti 0                                                  
Kehity kirjoittajana 3
     
           
                         
Yhteisöviestintä 3
       
             
                     
Liike-elämän viestintä 3
     
           
                         
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 4    
         
                   
         
Sidosryhmäviestintä 5    
         
                   
         
Haastavat viestintätilanteet 6    
           
                     
     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                         
Työelämän suomi 2 3
       
             
                     
Ruotsin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Ruotsin kielen tasotesti 0                                                  
Träna Svenska 3                                                  
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Englannin kielen tasotesti 0                                                  
Proficiency in English 3
     
           
                         
Saksan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Ranskan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Espanjan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Venäjän kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Venäjä 1 3                                                  
Venäjä 2 3                                                  
Venäjä 3 3                                                  
Venäjä 4 3                                                  
Italian kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Italia 1 3                                                  
Italia 2 3                                                  
18015012600960120600000906000
Harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Perusharjoittelu 15                                                  
Ammattiharjoittelu 15                                                  
Ammattiharjoittelu 30                                                  
0000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
 
     
Kypsyysnäyte 0                                                  
0015000007.57.50000000007.507.5000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Aasia-opinnot
                                                 
Muut valinnaiset
                                                 
Excel ja Word -jatkokurssi 3    
         
                   
         
Liiketoimintatiedon hallinta 3    
           
                     
     
WWW-suunnittelun perusteet 3    
           
                     
     
0090000036000000000306000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6343145037.525.518.524.575.569.5037.5025.5018.5024.5075.5069.5000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Markkinointi

Tradenomina työskentelet monipuolisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä eri alojen yrityksissä ja organisaatioissa. Koulutus antaa vahvan osaamisperustan toimia muuttuvassa yritysmaailman tehtäväkentässä. Opintojen aikana sinulle muodostuu selkeä kokonaisnäkemys liiketoiminnasta. Tutkintosi sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista:

• yritystoiminta
• myynti ja markkinointi
• laskenta ja rahoitus
• työyhteisön kehittäminen
• liike-elämän viestintä
• logistiikka
• yritysjuridiikka

Opintojen aikana kehität omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet. Opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintosi valmentavat sinua myös kansainväliseen kanssakäymiseen.

Syvennät osaamistasi valitsemalla yhden seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:
- markkinointi
- laskentatoimi ja rahoitus
- esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen.

Kukin suuntautuminen koostuu 45 opintopisteen ammattiopinnoista, joita täydennät kahdella valinnaisella 15 opintopisteen kokonaisuudella. Kokonaisuuksista toinen sinun on valittava oman suuntautumisvaihtoehtosi sisältä. Toisen 15 opintopisteen kokonaisuuden voit valita joko omasta suuntautumisestasi, toisesta suuntautumisesta tai erillisistä syventymiskokonaisuuksista, esimerkiksi logistiikka tai viestintä. Näin voit räätälöidä opintojasi omien mielenkiinnon kohteidesi mukaan.


Markkinointi

Kehityt markkinoinnin osaajaksi ja hallitset alan keskeiset käsitteet ja työkalut. Osaat analysoida, suunnitella ja toteuttaa yrityksen markkinointia kannattavasti, laatia markkinointistrategian sekä siihen perustuvan markkinointisuunnitelman. Pystyt kehittämään asiakkuuksia sekä yrityksen palvelutarjoamaa asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Osaat ostaa erilaisia markkinoinnin palveluita ja toimia niin mainostoimistojen kuin markkinointitutkimuslaitosten kanssa. Osaat myös viestiä tavoitteellisesti sekä osto- että myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa. Hallitset logistisen tilaus-toimitusketjuajattelun.

Markkinoinnin suuntautumista täydennät valitsemalla joko markkinoinnin tai myynnin lisäopintoja.

Liiketalous, nuorten koulutus

Liiketalouden koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Tradenomi

Erityispääsyvaatimukset
Ei erityispääsyvaatimuksia; yleinen hakukelpoisuus.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Opintojen aikana kehität omia viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedonhankintataitojasi ja saat ajanmukaiset tietotekniset valmiudet. Opit analysoimaan yritystoimintaa ja markkinoita sekä kehittämään sen perusteella uusia toimintatapoja. Harjoitat projekti- ja tiimityöskentelytaitojasi, opit tarttumaan aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja toimimaan erilaisissa verkostoissa. Lisäksi saat hyvät henkilökohtaiset valmiudet toimia tulevaisuuden työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opintosi valmentavat sinua myös kansainväliseen kanssakäymiseen.

Keskeiset oppimistulokset
Koulutus antaa vahvan osaamisperustan toimia muuttuvassa yritysmaailman tehtäväkentässä. Opintojen aikana sinulle muodostuu selkeä kokonaisnäkemys liiketoiminnasta. Tutkintosi sisältää opintoja kaikista keskeisistä liiketoimintaosaamisen alueista: yritystoiminta, markkinointi ja myynti, laskentatoimi ja rahoitus, työyhteisön kehittäminen ja esimiestyö, liike-elämän viestintä, logistiikka ja yritysjuridiikka.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Valmistuneet työskentelevät monipuolisissa liike-elämän asiantuntijatehtävissä

Pääsy jatko-opintoihin
Tradenomit voivat jatkaa opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen ja korkeakoulujen maisteri-opintoihin

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Metropolian tutkintosäännön mukaiset

Valmistumisen vaatimukset
Liiketalouden koulutusohjelma, 210 opintopistettä

Opintojen toteuttaminen
Päivällä suoritettavat kokopäiväiset opinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Minna Hautamäki
PL 4071
00079 METROPOLIA
+358207835538
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi