OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma > Liiketalous, nuorten koulutus
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalous, nuorten koulutus

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Yrityksen toiminta ja työvälineet
                                                 
Yritystoiminta ja yhteiskunta 7
     
         
 
                     
Oikeuden perusteet 3
       
             
                     
Innovaatioprojekti 10  
         
                 
             
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus 6
     
         
 
                     
Talousmatematiikka 3
       
             
                     
Orientoivat opinnot 3
     
         
 
                     
Mentorointi 2  
     
         
 
 
 
     
Business Ethics 2
     
         
 
                     
26111010160.510.50.50.501001600.5010.500.500.5000
Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Tulevaisuuden työyhteisö 6
     
           
                         
Johtajuuden teemoja ja haasteita 3  
       
               
                 
Strategian suunnittelu ja toimeenpano 6  
       
               
                 
Vastuullinen esimiestyö 3  
         
                 
             
Työlainsäädäntö 4  
       
               
                 
Esimies- ja henkilöstötyön järjestelmät 3  
         
                 
             
Tilastolliset menetelmät ja määrällinen tutkimus 3  
       
               
                 
Culture in Business 5  
         
                 
             
Laskentatoimi esimiestyön apuna 3  
         
                 
             
Asiakasnäkökulma johtamisessa ja esimiestyössä 3  
         
                 
             
Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 3  
       
               
                 
Organisaation verkostoituminen 3  
         
                 
             
Business Communication in HRM 3                                                  
Affärssvenska 3  
         
                 
             
Kehittävä esimiestyö 5    
           
                     
     
Strateginen johtaminen ja johtamisjärjestelmät 4    
         
                   
         
Esimiesjuridiikka 3    
         
                   
         
Työhyvinvointi 3    
           
                     
     
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4    
         
                   
         
Palkkahallinto 3    
           
                     
     
Strateginen ja kansainvälinen henkilöstötyö 3    
         
                   
         
Työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen 5    
           
                     
     
64230060192314160600019023014016000
Markkinointi
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinointi ja myynti 6
     
           
                         
Asiakkuuksien kehittäminen 6  
       
               
                 
Communication Strategy 6  
         
                 
             
Markkinointi- ja työoikeus 6  
       
               
                 
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
                 
Markkinoinnin tilastolliset menetelmät 3  
       
               
                 
Markkinointitutkimus 3  
         
                 
             
Markkinoinnin strateginen ohjaus ja seuranta 6  
         
                 
             
Asiakaslähtöinen viestintä 6  
         
                 
             
Business Communication in Marketing 3                                                  
Julkaisut, kuvankäsittely ja kaaviot 3  
         
                 
             
Markkinointitieto 5    
         
                   
         
Markkinointiprosessin suunnittelu ja toteutus 6    
         
                   
         
Markkinoinnin kehittämisprojekti 4    
           
                     
     
Myynnin projektiopintoja 15    
         
                 
 
     
64230060182418.511.50600018024018.5011.5000
Laskentatoimi ja rahoitus
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Johdanto laskentatoimeen 6
     
         
 
                     
Rahoituksen perusteet 3
     
           
                         
Laskennan ja rahoituksen tilastolliset menetelmät 3  
       
               
                 
Laskennan ja rahoituksen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3  
         
                 
             
Yhtiöoikeus 3  
         
                 
             
Työoikeus 3  
       
               
                 
Taloushallinnon järjestelmät 6  
         
                 
             
Kirjanpito ja tilinpäätös 6  
       
               
                 
Controller-toiminta 3  
         
                 
             
Yrityksen analysointi 6  
       
               
                 
Business Communication in Accounting and Finance 3                                                  
Yrityksen rahoitus 6  
       
               
                 
Finanssvenska 3                                                  
Johdon laskentatoimi 6    
         
                   
         
Tilinpäätössuunnittelu ja verotus 6    
           
                     
     
Arvonlisäverotus 3    
         
                   
         
Sisäisen laskennan kehittäminen 6    
           
                     
     
Konsernitilinpäätös 3    
         
                   
         
Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö 3    
         
                   
         
Tilintarkastuksen perusteet 3    
           
                     
     
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 6    
         
                   
         
Sijoitustuotteet ja niiden markkinointi 6    
           
                     
     
Rahoitusoikeus 3    
         
                   
         
Rahoituksen tietotekniset välineet 3    
         
                   
         
Johdannaiset ja rahoitusriskien hallinta 3    
         
                   
         
Finanssisektori työyhteisönä 3    
           
                     
     
Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä 3    
           
                     
     
Rahoitusprojekti 3    
           
                     
     
93960063241530300603024015030030000
Logistiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Logistiikka 3
       
             
                     
Logistiikan johtaminen 3    
           
                     
     
Hankinnan perusteet 3    
         
                   
         
Logistiikan tietojärjestelmät 5    
         
                   
         
Logistiikan projekti 4    
           
                     
     
30150030087000300000807000
Viestintä
                                                 
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Suomen kielen tasotesti 0                                                  
Kehity kirjoittajana 3
     
           
                         
Yhteisöviestintä 3
       
             
                     
Liike-elämän viestintä 3
     
           
                         
Yhteisö- ja yritysviestinnän hallinta 4    
         
                   
         
Sidosryhmäviestintä 5    
         
                   
         
Haastavat viestintätilanteet 6    
           
                     
     
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                         
Työelämän suomi 2 3
       
             
                     
Ruotsin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Ruotsin kielen tasotesti 0                                                  
Träna Svenska 3                                                  
Työelämän ruotsi 3
     
         
 
                     
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Englannin kielen tasotesti 0                                                  
Proficiency in English 3
     
           
                         
Ammatillinen englanti 3
     
         
 
                     
Saksan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Saksa 1 3                                                  
Saksa 2 3                                                  
Saksa 3 3                                                  
Saksa 4 3                                                  
Ranskan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)