OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma > Liiketalouden koulutusohjelma, Talous ja rahoitus
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalouden koulutusohjelma, Talous ja rahoitus

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
GLOBAALIN YRITYKSEN TOIMINTA
                                                 
Yrityksen toimintaympäristö ja yrittäjyys
                                                 
Introduction to Business Economics 3
     
           
                         
Oikeudellinen ajattelu 3
     
           
                         
Kansainvälistyvä yritys 3
     
           
                         
Yrityksen toiminta 3
     
           
                         
Yritysoikeus 3
     
           
                         
Yritys työyhteisönä 3
     
           
                         
Yritys globaalissa ympäristössä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yritys ja kansantalous 3  
       
               
                 
Culture and Management 3  
       
               
                 
Yritys työnantajana 5  
       
               
                 
Yrityksen kansainvälistymisprosessit 3                                                  
Integrated Project Management 3                                                  
Integrated Project Management 4                                                  
Integrated Project Management 5                                                  
Latin America as a Business Area 5                                                  
Spain as a Business Area 5                                                  
1811001801100001800011000000000
MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Markkinointi 5
     
           
                         
Logistiikka 3
     
           
                         
Asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelutaito 3  
       
               
                 
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
                 
Markkinointimateriaalit 3                                                  
Brändimarkkinointi 3                                                  
Digitaalinen markkinointi 3                                                  
Asiantuntijapalveluiden markkinointi 3                                                  
Logistiikan projekti 3                                                  
Ostotoiminta 3                                                  
8600806000080006000000000
TALOUS JA RAHOITUS
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Yrityksen kannattavuus ja rahoitus 5
     
           
                         
Kirjanpito 3
     
           
                         
Tuloslaskenta ja tilinpäätös 3  
       
               
                 
Rahoitus ja riskienhallinta 3  
       
               
                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 6  
       
               
                 
Taloushallinnon järjestelmät 3  
       
               
                 
Yritysrahoitus 3  
       
               
                 
Johdon laskentatoimi ja talouden ohjaus 5    
         
                   
         
Verotus 5    
         
                   
         
Yrityksen talouden analysointi 3    
         
                   
         
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 3    
         
                   
         
English for Accounting and Finance 3    
         
                   
         
Konsernitilinpäätös 3    
         
                   
         
Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö 3                                                  
Sisäisen laskennan kehittäminen 3                                                  
Suojautuminen ja johdannaiset 3                                                  
Yhtiöoikeus 3                                                  
Arvonlisäverotus 3                                                  
Vero-oikeus 3                                                  
Rahoitusoikeus 3                                                  
8182208018022008000180002200000
ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Tuloksellinen esimiestyö 3  
       
               
                 
Työyhteisön kehittämisen työkalut ja menetelmät 3                                                  
Luova työyhteisön kehittäminen 3                                                  
0300003000000003000000000
VIESTINTÄ
                                                 
Suomen kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Suomen kielen tasotesti 0                                                  
Kirjallisen ilmaisun perusteet 1                                                  
Ammatillinen viestintä 3
     
           
                         
Työyhteisön viestintä 3  
       
               
                 
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                         
Liike-elämän vuorovaikutustaidot 3                                                  
Työelämän suomi 2 3                                                  
Ruotsin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Ruotsin kielen tasotesti 0                                                  
Träna svenska 3                                                  
Työelämän ruotsi 3
     
           
                         
Affärssvenska 3  
       
               
                 
Muntlig affärskommunikation 3                                                  
Skriftlig affärskommunikation 3                                                  
Englannin kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Englannin kielen tasotesti 0                                                  
Proficiency in English 3                                                  
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
English Business Communication 4  
       
               
                 
Online Writing Workshop 3                                                  
Conversation in English 3                                                  
Saksan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Saksa 1 3                                                  
Saksa 2 3                                                  
Saksa 3 3                                                  
Saksa 4 3                                                  
Ranskan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Ranska 1 3                                                  
Ranska 2 3                                                  
Ranska 3 3                                                  
Ranska 4 3                                                  
Venäjän kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Venäjä 1 3                                                  
Venäjä 2 3                                                  
Venäjä 3 3                                                  
Venäjä 4 3                                                  
Espanjan kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Espanja 1 3                                                  
Espanja 2 3                                                  
Espanja 3 3                                                  
Espanja 4 3                                                  
Italian kieli ja viestintä
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Italia 1 3                                                  
Italia 2 3                                                  
1210001201000001200010000000000
KEHITTÄMISEN TYÖVÄLINEET
                                                 
Henkilökohtainen ohjaus ja ammatillinen kehittyminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Business Ethics 3    
         
                   
         
Projektityöskentely 3                                                  
Tietotekniikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Tietotekniikan perusvälineet 6
     
           
                         
Yritys ja tietojenkäsittely 3  
       
               
                 
WWW-suunnittelun perusteet 3