OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Liiketalouden koulutusohjelma > Liiketalouden koulutusohjelma, nuorisovellus, Talous ja rahoitus
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Liiketalouden koulutusohjelma, nuorisovellus, Talous ja rahoitus

Syksy 2009

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
GLOBAALIN YRITYKSEN TOIMINTA
                                                 
Yrityksen toimintaympäristö ja yrittäjyys
                                                 
Introduction to Business Economics 3
     
           
                         
Oikeudellinen ajattelu 3
     
           
                         
Kansainvälistyvä yritys 3
     
           
                         
Yrityksen toiminta 3
     
           
                         
Yritysoikeus 3
     
           
                         
Yritys työyhteisönä 3
     
           
                         
Yritys globaalissa ympäristössä
                                                 
Yritys ja kansantalous 3  
       
               
                 
Culture and Management 3  
       
               
                 
Yritys työnantajana 5  
       
               
                 
Yrityksen kansainvälistymisprosessit 3                                                  
Integrated Project Management 3                                                  
Integrated Project Management 4                                                  
Integrated Project Management 5                                                  
1811001801100001800011000000000
MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA
                                                 
Markkinointi 5
     
           
                         
Logistiikka 3
     
           
                         
Asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelutaito 3  
       
               
                 
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3  
       
               
                 
Digital Marketing 3                                                  
Asiantuntijapalveluiden markkinointi 3                                                  
Logistiikan projekti 3                                                  
Ostotoiminta 3                                                  
8600806000080006000000000
TALOUS JA RAHOITUS
                                                 
Yrityksen kannattavuus ja rahoitus 5
     
           
                         
Kirjanpito 3
     
           
                         
Tuloslaskenta ja tilinpäätös 3  
       
               
                 
Rahoitus ja riskienhallinta 3  
       
               
                 
Kirjanpito ja tilinpäätös 6  
       
               
                 
Taloushallinnon järjestelmät 3  
       
               
                 
Yritysrahoitus 3  
       
               
                 
Johdon laskentatoimi ja talouden ohjaus 5    
         
                   
         
Verotus 5    
         
                   
         
Yrityksen talouden analysointi 3    
         
                   
         
Sijoitustoiminta ja arvopaperimarkkinat 3    
         
                   
         
English for Accounting and Finance 3    
         
                   
         
Konsernitilinpäätös 3    
         
                   
         
Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö 3                                                  
Sisäisen laskennan kehittäminen 3                                                  
Suojautuminen ja johdannaiset 3                                                  
Yhtiöoikeus 3                                                  
8182208018022008000180002200000
ESIMIESTYÖ JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN
                                                 
Tuloksellinen esimiestyö 3  
       
               
                 
0300003000000003000000000
VIESTINTÄ
                                                 
Suomen kieli ja viestintä
                                                 
Ammatillinen viestintä 3
     
           
                         
Työyhteisön viestintä 3  
       
               
                 
Ruotsin kieli ja viestintä
                                                 
Työelämän ruotsi 3
     
           
                         
Affärssvenska 3  
       
               
                 
Englannin kieli ja viestintä
                                                 
Ammatillinen englanti 3
     
           
                         
English Business Communication 4  
       
               
                 
Saksan kieli ja viestintä
                                                 
Saksan peruskurssi I 3
     
           
                         
Saksan peruskurssi II 3  
       
               
                 
Saksan jatkokurssi I 3    
         
                   
         
Saksan jatkokurssi II 3    
         
                   
         
Ranskan kieli ja viestintä
                                                 
Ranskan peruskurssi I 3
     
           
                         
Ranskan peruskurssi II 3  
       
               
                 
Ranskan jatkokurssi I 3    
         
                   
         
Ranskan jatkokurssi II 3    
         
                   
         
Espanjan kieli ja viestintä
                                                 
Espanjan peruskurssi I 3
     
           
                         
Espanjan peruskurssi II 3  
       
               
                 
Espanjan jatkokurssi I 3    
         
                   
         
Espanjan jatkokurssi II 3    
         
                   
         
Venäjän kieli ja viestintä
                                                 
Venäjän peruskurssi I 3
     
           
                         
Venäjän peruskurssi II 3  
       
               
                 
Venäjän jatkokurssi I 3    
         
                   
         
Venäjän jatkokurssi II 3    
         
                   
         
2122240210220240021000220002400000
KEHITTÄMISEN TYÖVÄLINEET
                                                 
Henkilökohtainen ohjaus ja ammatillinen kehittyminen
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                         
Business Ethics 3    
         
                   
         
Tietotekniikka
                                                 
Tietotekniikan perusvälineet 6
     
           
                         
Yritys ja tietojenkäsittely 3  
       
               
                 
WWW-suunnittelun perusteet 3                                                  
Matematiikka ja tilasto
                                                 
Talousmatematiikka 3
     
           
                         
Tilastollinen analyysi 3  
       
               
                 
Menetelmäopinnot
                                                 
Tutkimus- ja kehitystyö 3    
         
                   
         
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3                                                  
Innovaatioprojekti
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
         
1261601206016001200060001600000
HARJOITTELU
()
                                                 
Perusharjoittelu 15  
       
               
                 
Ammattiharjoittelu 15    
         
                   
         
Ammattiharjoittelu 30    
         
                   
         
0154500015045000000150004500000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                   
         
Kypsyysnäyte 0                                                  
0015000001500000000001500000
MUUT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Asia-Pacific as a Business Area 6                                                  
Business in China 6                                                  
Business in India 6                                                  
Human and Environmental Challenges of Asia-Pacific Region 6                                                  
Sourcing from Asia 6                                                  
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6781122067081012200670008100012200000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Talous ja rahoitus

Liiketalouden koulutusohjelma, nuorisovellus

Liiketalouden koulutusohjelman nuorisosovellus antaa valmiudet toimia monipuolisissa ja vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, yhteisöissä, julkisella sektorilla sekä itsenäisenä yrittäjänä.Koulutus on työelämälähtöistä ja työyhteisöön kytkettyjen tehtävien, harjoittelun ja opinnäytetyön myötä opiskelijasta kehittyy aktiivinen liiketoiminnan kehittäjä. Opintojen aikana opiskelija verkostoituu muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat markkinointi ja logistiikka, taloushallinto ja rahoitus sekä esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen.

1. opintovuoden teemana on "Kehittyminen liiketoiminnan suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi", 2. opintovuoden teemana on " Kehittyminen liiketoiminnan analysoijaksi", ja 3. opintovuoden teemana on "Kehittyminen liiketoiminnan asiantuntijaksi ja erikoisalueen kehittäjäksi".


Koulutuspäällikkö Helena Kuusisto-Ek
puh. 020 783 5533
helena.kuusisto-ek@metropolia.fi