OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kulttuurituotannon koulutusohjelma > Kulttuurituotannon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kulttuurin toimintaympäristöjen tuntemus
                                                       
Kulttuurityön toimintaympäristöt
                                                       
Kulttuurin tuntemus 4  
         
                   
               
Suomalainen kulttuuripolitiiikka ja organisaatiot 5  
       
                 
                     
Kulttuurityö kolmannella sektorilla 5  
       
                   
                   
Kansainvälisen kulttuurityön edellytykset 3    
           
                         
       
Kulttuurin ajankohtainen keskustelu 4    
         
                     
         
Taiteiden tuntemus 6
     
             
                       
Tuottaja kulttuurikentän toimijana
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Ammatillisen kehittymisen perusteet 3  
       
               
               
Johtaminen ja vuorovaikutustaidot 3  
       
                   
                   
Tuottajan ammatilliset profiilit ja portfoliotyöskentely 4    
       
               
Kehittyvä johtaja 3    
         
                     
             
Tutkivan kehittämistyön menetelmät 4    
           
                         
       
9201623.55.514.55.5610110.82.82.82.85.88.82.82.83.52.52.57.50.50.50.50.5
Tuotantotyön prosessit ja säätely
                                                       
Projektinhallinta ja viranomaisyhteistyö
                                                       
Projektin hallinta 5
     
             
                             
Kulttuurituottajan tekijänoikeudet ja lupamääräykset 3
     
               
                           
Kulttuurituottajan turvallisuustaidot 3
       
                 
                       
Kulttuurituottajan sopimusjuridiikka ja työlainsäädäntö 3  
       
                 
                     
Tapahtuman tekninen toteutus 3
       
               
                         
Projektityön tietotekniset työkalut
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Verkko- ja mobiiliviestinnän perusteet 4
       
               
                         
Projektihallinnan tietotekniset työkalut 3  
         
                   
                 
2160011103300008373303000000000
Liiketoiminnallinen osaaminen
                                                       
Viestintä ja markkinointi
                                                       
Ammatillinen englanti 3
       
                 
                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                     
               
Viestintätaidot 3
     
               
                           
Markkinointiviestinnän perusteet 3
     
               
                           
Ammatillinen kirjallinen ilmaisu 4
       
                 
                       
Visuaalinen viestintä ja graafinen suunnittelu 4
     
               
                           
Puheviestintätaidot tuottajan työssä 4    
         
                     
             
Yleisötyö ja osallistavat menetelmät 3    
           
                       
         
Tapahtumamarkkinointi ja yritysyhteistyö 5    
           
                       
         
Taloushallinto
                                                       
Tapahtumatuotannon talous 5
     
             
                             
Apurahat ja niiden hankkiminen 4  
       
                 
                     
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden taloushallinto 4  
         
                     
               
Kirjanpidon perusteet 3    
         
                       
           
Kulttuuri liiketoimintana
                                                       
Liiketoiminta kulttuurisektorilla 6  
         
                   
                 
Yrittäjyys kulttuurisektorilla 4    
         
                       
           
Yritystieto 3    
         
                       
           
221722015741314800510074067410800000
Projektityöskentely ja osaamisprofiilin syventäminen
                                                       
Projektityöskentely
                                                       
Innovaatioprojekti 10  
     
   
           
         
         
Itsenäinen projektityöskentely 25  
   
           
 
   
 
   
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15      
           
                         
     
Työharjoittelu 2 15      
             
                             
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10
   
 
         
   
                     
 
Tuottajan työn syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tuottajan työn syventävät opinnot 15  
   
 
   
       
       
       
 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15    
         
                   
52025550515510152530005010505557.57.517.57.512.517.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5763635729.527.536.526.53033263113.815.814.812.822.813.811.814.812.517.518151881318

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Kulttuurituottaja (AMK)