OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Kulttuurituotannon koulutusohjelma > Kulttuurituotannon koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Syksy 2011

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
                                                       
Opiskelutaidot ja tekniikat 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapahtumatuotantoseminaari 4
       
               
                         
Ammattialaseminaari 4      
           
                         
     
Resurssointi ja projektihallinta 3
     
             
                             
Johtamistaidon perusteet 3    
         
                     
             
Menetelmäopinnot 3  
         
                   
                 
Kulttuuri, yhteiskunta ja media
                                                       
Yleinen kulttuuri- ja aatehistoria 6
     
             
 
                     
Taiteiden tuntemus 6
     
           
 
                         
Kulttuurin ajankohtainen keskustelu 6      
           
                       
 
 
Viestintä, yhteiskunta ja mediakasvatus 3  
       
                 
                     
Työelämä ja yhteiskunta 3      
           
                         
     
Käytännön viestintä- ja mediataidot
                                                       
Kirjallinen viestintä 4  
       
                 
                     
Kuvallinen ilmaisu ja graafinen suunnittelu 4
     
           
 
                         
Puheviestintä sekä kokous- ja neuvottelutaidot 4    
         
                     
             
TV- ja radiotyön perusteet 4  
       
               
 
                 
Verkko- ja mobiiliviestinnän perusteet 3      
           
                       
 
 
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
                 
Ammatillinen englanti 3
       
               
                         
32.820.87.816.817.415.412.48.47.40.411.94.917.4015.4012.408.407.400.4011.904.90
Ammattiopinnot
                                                       
Tapahtumatuotannon perusteet ja praktiikka
                                                       
Projektityöskentely tapahtumatuotannossa 3
     
             
                             
Tapahtumatuotannon talous 3
       
               
                         
Tapahtumatiedottamisen, markkinoinnin ja mainonnan perusteet 4
       
               
                         
Tapahtumatuotannon juridiikka 3
       
               
                         
Tapahtumakalusto ja esitystekniikka 4
       
               
                         
Tapahtumatuottajan turvallisuustaidot 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Julkinen kulttuurisektori
                                                       
Suomalainen kulttuuripolitiikka ja organisaatiot 4  
       
                 
                     
Eurooppalainen kulttuuripolitiikka 3  
       
                 
                     
Tilastot ja kulttuurin talous 3  
       
                 
                     
Kulttuurin kolmas sektori
                                                       
Kulttuurityö kolmannella sektorilla 4  
         
                   
                 
Säätiökenttä ja varainhankinta 3  
         
                   
                 
Yhdistystoiminta 3  
         
                   
                 
Kulttuurin liiketoiminta
                                                       
Kulttuurityö liiketoimintasektorilla 4      
           
                         
     
Promootio, markkinointi ja sponsorointi 3      
           
                         
     
Taloushallinto kulttuurin liiketoiminnassa 3      
           
                         
     
Kulttuuriyrittäjyys
                                                       
Yritystieto 3      
             
                           
 
Yrittäjyys kulttuurisektorilla 4      
             
                           
 
Kulttuuriyrittäjyyden taloushallinto 3      
             
                           
 
Tuottajan työn syventävät opinnot
()
                                                       
Kulttuurialakohtaiset syventävät opinnot
()
                                                       
Kulttuurikentän tilaustyö
()
                                                       
Itsenäinen projektityöskentely
()
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
 
         
17.820.810.820.83.414.410.410.45.45.410.410.43.4014.4010.4010.405.405.4010.4010.40
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 10  
   
       
 
 
 
 
 
 
03.33.33.3001.71.71.71.71.71.700001.701.701.701.701.701.70
Harjoittelu
                                                       
Työelämäharjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                   
 
         
Harjoittelu 2 15    
         
                   
 
         
003000000151500000000001501500000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyön ideavaihe 3  
       
               
 
 
         
Opinnäytetyön toteutus 9    
         
                   
 
 
 
Opinnäytetyön tulosten julkistaminen ja kypsyysnäyte 3      
             
                           
 
0159000114360000001010403060
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50.645.956.949.920.829.824.521.530.526.5272320.8029.8024.5021.5030.5026.50270230

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kulttuurituottajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tuotantoportaan henkilöstöä kulttuurin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien organisaatioiden ja produktioiden palvelukseen.

Opinnot perehdyttävät kulttuurintuntemukseen, kulttuurin rahoitukseen ja taloushallintoon, markkinointiin ja tiedotukseen, juridiikkaan, johtamis- ja ryhmätyötaitoihin, kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, viestintä- ja mediataitoihin, kulttuuriproduktioiden tuotantoprosesseihin, alan tutkimusmenetelmiin sekä tietoteknisten sovellusten käyttöön. Opinnot sisältävät myös vaihtoehtoisia ja vapaasti valittavia aineita, työssäoppimisjaksoja sekä opinnäytetyön. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla opintoja voi syventää eri tuotantosektoreihin ja kulttuurialoihin.