OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma, 3D-animointi ja -visualisointi
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma, 3D-animointi ja -visualisointi

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
 
                         
Ammatillinen englanti 3
     
           
 
                         
Työelämän ruotsi 3
     
           
 
                         
Tietotekniset taidot 3
     
           
 
                         
Viestinnän perusteet 5  
       
               
 
                 
Portfolio 3
     
           
 
                         
Markkinoinnin perusteet 3    
         
                   
 
         
Media-alan yritystoiminta ja juridiikka 3    
         
                   
 
         
Valmiudet opinnäytetyöskentelyyn 6      
           
                       
 
 
18566992.52.5333390902.502.5030303030
Visuaaliset perusopinnot
                                                       
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
     
           
 
                         
Valokuvauksen perusteet 5
     
           
 
                         
Kuvanveisto 3  
       
               
 
                 
Mallipiirustus ja anatomia 5    
         
                   
 
         
Taidehistoria 5
     
           
 
                         
153507.57.51.51.52.52.5007.507.501.501.502.502.500000
3D-animaation ja -visualisoinnin perusteet
                                                       
3D-grafiikan perusteet 15
     
           
 
                         
Reaaliaikaisen 3D-grafiikan perusteet 6
     
           
 
                         
3D-animaation perusteet 10
     
           
 
                         
Graafisen suunnittelun perusteet 3
     
           
 
                         
340001717000000170170000000000000
3D-animaation ja -visualisoinnin syventävät opinnot
                                                       
Esituotanto 3  
       
               
 
                 
3D-animaatiohahmojen valmistaminen 10  
       
               
 
                 
2D-animaatio 6  
       
               
 
                 
Jälkikäsittely 1 8  
       
               
 
                 
Jälkikäsittely 2 6    
         
                   
 
         
3D-showreel 6    
         
                   
 
         
Erikoistumisprojekti 9      
           
                       
 
 
0271290013.513.5664.54.5000013.5013.5060604.504.50
Projektiopinnot
                                                       
Syventävien ammattiopintojen projekti 1 15  
       
               
 
                 
Syventävien ammattiopintojen projekti 2 15    
         
                   
 
         
Innovaatioprojekti 15    
         
                   
 
         
015300007.57.515150000007.507.501501500000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                       
 
 
Harjoittelu 2 15      
           
                       
 
 
000300000001515000000000000150150
Vapaavalintaiset opinnot
()
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6750534533.533.5252526.526.522.522.533.5033.5025025026.5026.5022.5022.50

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

3D-animointi ja -visualisointi

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Yhteystiedot
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisvastaava
Pasi Kaarto, puh. 020 783 5443

Viestinnän koulutusohjelman koulutuspäällikkö
Liisa Seppänen, puh. 020 783 5432

Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Viestinnän koulutusohjelma

Viestinnän koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Suoritettavat tutkinnot
Medianomi (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Yleiset pääsyvaatimukset.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Viestinnän koulutusohjelmassa koulutetaan visuaalisen viestinnän ja digitaalisen median osaajia. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat oman ammattialansa vahvan perusosaamisen ja saavat edellytykset kasvaa itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi asiantuntijoiksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatko-opintokelpoisuus ja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisen oppimisen kautta. Opiskelija tuntee viestintäalan liiketoimintaa ja hänellä on valmiuksia toimia myös yrittäjänä.

Koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: 3D-animointi ja -visualisointi, graafinen suunnittelu ja digitaalinen viestintä.

Keskeiset oppimistulokset
Opiskelija oppii tuntemaan ammattialansa historian ja kehityslinjat. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja esitys- ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.
Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.

3D-animoinnin ja -visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan 3D-sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Graafisen suunnittelun opinnoissa opiskelija voi erikoistua visuaaliseen suunnitteluun joko perinteisessä painetussa tai digitaalisessa ympäristössä. Yhteiset ammattiopinnot opintojen alussa antavat laaja-alaiset perusvalmiudet graafiseen suunnitteluun ja tämän jälkeen opiskelijat suorittavat opintoja omassa syventymiskohteessaan.
Painetun ympäristön graafisen suunnittelun osa-alueita ovat esimerkiksi

- julkaisujen ulkoasun suunnittelu ja kuvitus
- yritysilme ja brändinhallinta
- markkinointiviestintä ja mainonta
- informaation visualisointi
- pakkaussuunnittelu.

Digitaalisessa ympäristössä visuaalisen suunnittelun tehtävät liittyvät esimerkiksi

- www-julkaisemiseen
- käyttöliittymiin ja käytettävyyteen
- animaatiotuotantoon
- vuorovaikutteiseen multimediaan ja peleihin
- liikegrafiikkaan ja erikoisefekteihin.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä moniin erilaisiin viestinnän tehtäviin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

3D-animaatiosta ja -visualisoinnista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi television uutisgraafikoiksi, 2D- tai 3D-peligraafikoiksi, arkkitehtuurin visualisoijiksi, hahmoanimaattoreiksi, kompositoijiksi, 3D-mainosgraafikoiksi ja tuotevisualisoijiksi. Työpaikka voi löytyä vaikkapa peli- tai viihdeteollisuudesta, TV- ja elokuvatuotannoista, suunnittelutoimistoista, mainosalalta, opetusmateriaalin tuotannosta tai tieteen havainnollistamisesta ja tutkimuksesta.

Graafisen suunnittelun valmistuvat opiskelijat voivat työllistyä esimerkiksi mainonnan ja markkinointiviestinnän, kustannusalan, yritysviestinnän ja brändinrakentamisen, pakkaussuunnittelun, visuaaliseen käyttöliittymäsuunnittelun tai interaktiivisen median tehtäviin.

Pääsy jatko-opintoihin
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisteriopinnot yliopistossa

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 240 ECTS-pisteen laajuiset opetussuunnitelman mukaiset opinnot.

Opintojen toteuttaminen
Kokopäiväopinnot

Koulutusohjelman päällikkö
Liisa Seppänen
PL 4072
00079 METROPOLIA
Puh. 020 783 5432
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi