OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                           
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Viestinnän koulutusohjelman perusopinnot
()
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Kulttuurin ja taiteiden historia 1 (Visuaalinen kulttuuri ja kuvataide) 3
     
           
                       
Kulttuurin ja taiteiden historia 2 (Ääni ja musiikki) 3  
       
               
               
Kulttuurin ja taiteiden historia 3 (Kerronta ja kirjallisuus) 3
     
           
                       
Mediakulttuurin historia 3
     
           
                       
Media-analyysi 3
     
           
                       
Mediatutkimuksen harjoitusseminaari 3  
       
               
               
Viestinnän perusteet 3
     
           
                       
Viestintä ja yhteiskunta 3
     
           
                       
Viestinnän lait ja säännöt 3  
       
               
               
Mediakasvatus 3
     
           
                       
Kirjallinen tutkimus- ja kehittämisviestintä 3  
       
               
               
Puheviestintätaidot 3                                                        
Kuvankäsittely ja www-julkaisun perusteet 3
     
           
                       
Graafisen suunnittelun perusteet 3
     
           
                       
Menetelmäopinnot 3    
         
                   
       
Yritystieto 3  
       
               
               
2414201597711007.57.54.54.53.53.53.53.50.50.50.50.50000
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                     
             
Työharjoittelu 2 15      
           
                         
     
0015150000150150000000001500015000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
()
                                                       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3      
           
                         
     
Opinnäytetyön toteutus 9      
           
                         
     
Opinnäytetyön tulosten julkistaminen ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Ammattiopinnot
                                                       
Fiktiotuotanto 2
                                                       
Fiktiotuotanto 2 ennakkosuunnittelu 6    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 kuvausjakso 3    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 postproduction 3    
         
                     
             
Monikanavaäänen perusteet 3    
         
                   
       
Itsenäiset projektit
(Vaihtelevat suuntautumisittain)
                                                       
Itsenäiset projektit 1 5                                                        
Itsenäiset projektit 2 5                                                        
Itsenäiset projektit 3 5                                                        
Fiktiotuotanto 2
                                                       
Fiktiotuotanto 2 ennakkosuunnittelu 6    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 kuvausjakso 3    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 postproduction 3    
         
                     
             
Monikanavaäänen perusteet 3    
         
                   
       
Itsenäiset projektit
(Vaihtelevat suuntautumisittain)
                                                       
Itsenäiset projektit 1 5                                                        
Itsenäiset projektit 2 5                                                        
Itsenäiset projektit 3 5                                                        
Fiktiotuotanto 2
                                                       
Fiktiotuotanto 2 ennakkosuunnittelu 6    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 kuvausjakso 3    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 postproduction 3    
         
                     
             
Monikanavaäänen perusteet 3    
         
                   
       
Itsenäiset projektit
(Vaihtelevat suuntautumisittain)
                                                       
Itsenäiset projektit 1 5                                                        
Itsenäiset projektit 2 5                                                        
Itsenäiset projektit 3 5                                                        
Itsenäiset projektit
(Vaihtelevat suuntautumisittain)
                                                       
Itsenäiset projektit 1 5                                                        
Itsenäiset projektit 2 5                                                        
Itsenäiset projektit 3 5                                                        
Yhteiskunta ja mediakulttuuri
                                                       
Digitaalinen mediakulttuuri 5  
       
                 
                     
Yhteiskunta ja verkostot 5  
       
                 
                     
Fiktiotuotanto 2
                                                       
Fiktiotuotanto 2 ennakkosuunnittelu 6    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 kuvausjakso 3    
         
                     
             
Fiktiotuotanto 2 postproduction 3    
         
                     
             
Monikanavaäänen perusteet 3    
         
                   
       
Liikkuva kuva
                                                       
Animaatio 5                                                        
3D-grafiikka 5                                                        
Digitaalinen video 5                                                        
Käsikirjoittaminen
                                                       
Elokuvakerronnan perusteet 1 3                                                        
Elokuvakerronnan perusteet 2 3                                                        
Interaktiivisen kerronnan perusteet 9                                                        
Konseptisuunnittelu
                                                       
Konseptisuunnittelu 1 5                                                        
Konseptisuunnittelu 2 5                                                        
Konseptisuunnittelu 3 5                                                        
Käyttöliittymäsuunnittelu
                                                       
Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus 5                                                        
Graafiset käyttöliittymät 5                                                        
Informaatioarkkitehtuuri ja saavutettavuus 5                                                        
Itsenäiset projektit
(Vaihtelevat suuntautumisittain)
                                                       
Itsenäiset projektit 1 5                                                        
Itsenäiset projektit 2 5                                                        
Itsenäiset projektit 3 5                                                        
Digimediasuunnittelu
                                                       
Digimediasuunnittelu 1 5  
       
               
               
Digimediasuunnittelu 2 5  
       
               
               
Digimediasuunnittelu 3 5  
       
               
               
Viestintäkulttuuri