OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävä taide, esitys- ja teatteritekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävä taide, esitys- ja teatteritekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Metropolian yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
6300331.51.500001.51.51.51.50.80.80.80.800000000
Muut perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 5
     
           
                       
Viestintä 3
     
           
                       
Länsimainen teatterihistoria 6  
       
               
               
Proseminaari ja menetelmäopinnot 5  
       
               
               
Tuotannolliset opinnot 3  
       
               
               
Esimiestaidot ja yrittäjyys 3  
       
               
               
Esitysdramaturgiset prosessit 1 3  
       
               
               
8200044101000002222555500000000
Esitystekniikan ammattiopinnot
                                                       
Äänityö 12  
       
               
               
Valaisu 12
     
           
                       
Kuva 12
     
           
                       
Näyttämötyö 12  
       
               
               
2424001212121200006666666600000000
Esitystekniikan sovellukset
                                                       
Turvallisuus 12
     
           
                       
Tekniset sovellukset 1 12
   
       
               
Tekniset sovellukset 2 12  
       
               
               
Tekniset sovellukset 3 12  
       
               
               
18300099151500004.54.54.54.57.57.57.57.500000000
Valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Projektiopinnot 1 12
   
       
               
Projektiopinnot 2 12    
           
                       
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Projektiopinnot 3 12    
         
                   
       
6634033331123001.51.51.51.51.51.51.51.55.55.511.511.50000
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15      
           
                       
Työharjoittelu 2 15      
           
                       
Esimiestyön harjoittelu 6      
           
                       
0003600000018180000000000009999
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62833451313141.541.5112325.525.515.515.515.515.520.820.820.820.85.55.511.511.512.812.812.812.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus