OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Esittävän taiteen koulutusohjelma > Esittävän taiteen koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Esittävän taiteen koulutusohjelma

Syksy 2004

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                               
Kaikille yhteiset perusopinnot
()
                                                                               
Orientoituminen opiskeluun 2
         
                 
                                     
Tietotekniikka ja tiedonhankinta 2
         
                 
                                     
Viestintä 2
         
                 
                                     
Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen 2
         
                 
                                     
Yhteiskunta, työelämä ja yrittäjyys 3
         
                 
                                     
Vieraat kulttuurit 2
         
                 
                                     
Esittävän taiteen perusopinnot
()
                                                                               
Esittävän taiteen historia I 3
         
                 
                                     
Esittävän taiteen historia II 3
         
                 
                                     
Esittävän taiteen historia III 3
         
                 
                                     
Tuottamisen perusteet I 2
         
                 
                                     
Tuottamisen perusteet II 2
         
                 
                                     
Ilmaisuaineet 2
         
                 
                                     
2400000121200000000066660000000000000000000
KIELIOPINNOT
                                                                               
Toinen kotimainen kieli
()
                                                                               
Ruotsi 3
         
                 
                                     
Vieras kieli
()
                                                                               
Englanti 2
         
                 
                                     
Ammattienglanti 2
         
                 
                                     
600000330000000001.51.51.51.50000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                               
Dramaturgian perusteet
()
                                                                               
Dramaturgiset prosessit I 3
         
                 
                                     
Dramaturgiset prosessit II 3
         
                 
                                     
Dramaturgiset prosessit III 3
         
                 
                                     
Dramaturgiset prosessit IV 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
Näyttelijäntyön perusteet
()
                                                                               
Näyttelijäntyön harjoitteet I 3
         
                 
                                     
Näyttelijäntyön harjoitteet II 3
         
                 
                                     
Näyttelijäntyön harjoitteet III 3
         
                 
                                     
Näyttelijäntyön harjoitteet IV 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
Ohjaajantyön perusteet
()
                                                                               
Ohjaajantyön harjoitteet I 3
         
                 
                                     
Ohjaajantyön harjoitteet II 3
         
                 
                                     
Ohjaajantyön harjoitteet III 3
         
                 
                                     
Ohjaajantyön harjoitteet IV 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
Teatterityön perusteet
()
                                                                               
Produktiotyö I 3
         
                 
                                     
Produktiotyö II 3
         
                 
                                     
Produktiotyö III 3
         
                 
                                     
Produktiotyö IV 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
Soveltavan draaman teoriaa ja käytäntöjä
()
                                                                               
Draaman historia ja filosofia 3
         
                 
                                     
Draama ryhmäprosessina 3
         
                 
                                     
Draama oppimisen välineenä 3
         
                 
                                     
Draama toiminnallisena menetelmänä 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
Soveltavan teatterin esitysmuodot
()
                                                                               
Soveltavan teatterin esteettiset perusteet 3
         
                 
                                     
Soveltava teatteri I 3
         
                 
                                     
Soveltava teatteri II 3
         
                 
                                     
Soveltava teatteri III 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
Työharjoittelu: Soveltavan teatterin ja draaman ohjaaminen
()
                                                                               
Yhteisötaiteen filosofia ja etiikka 3
         
                 
                                     
Opetusharjoittelu yhteisössä I 3
         
                 
                                     
Opetusharjoittelu yhteisössä II 3
         
                 
                                     
Opetusharjoittelu yhteisössä III 3
         
                 
                                     
Reflektio, arviointi, portfolio 3
         
                 
                                     
1050000052.552.500000000026.326.326.326.30000000000000000000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                                                                               
Soveltavan teatterin ja draaman syventävät opinnot I
                                                                               
Syventävät opinnot I, jakso 1 3                                                                                
Syventävät opinnot I, jakso 2 3                                                                                
Syventävät opinnot I, jakso 3 3                                                                                
Syventävät opinnot I, jakso 4 3                                                                                
Reflektio, arviointi, portfolio 3