OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Muotoilun koulutusohjelma > Muotoilun koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Muotoilun koulutusohjelma

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus I 3
     
             
                             
Piirustus ja maalaus II 3  
       
                 
                     
Ammatti- ja oikeuskäytäntö 3    
           
                       
         
Tutkimukselliset opinnot 5      
           
                       
 
 
Taidehistorian perusteet I 3
     
             
                             
Taidehistorian perusteet II 3
       
               
                         
Valokuvauksen perusteet 3
     
             
                             
Yritystoiminnan perusteet 3  
         
                   
                 
Markkinoinnin menestystekijät 3    
         
                     
             
Elävämalli piirustus 3  
       
                 
                     
Sommittelun ja värin perusopintojakso 3
     
             
                             
Kirjoitus- ja puheviestintä, suomen kieli 3
     
             
                             
Ruotsi 3    
           
                       
         
Ammattialan englanti 3  
       
                 
                     
Orientoivat opinnot 3
   
 
 
         
     
 
     
Portfolio 3
   
 
 
         
     
 
     
19.513.510.56.516.5394.537.542.516.5030904.50307.50402.50
Ammattiopinnot
                                                       
Muoto-oppinnot 4
     
             
                             
Muotoilun teoreettiset perusteet 3
     
             
                             
Muotoiluprosessi 9
       
               
                         
Ergonomia ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
         
                   
                 
Muotoilu ja kulttuuri 3  
         
                   
                 
Esitystekniikka 3
     
             
                             
CAD / 2D 3
     
             
                             
CAD / 3D I 6
       
               
                         
CAD / 3D II 7  
       
                 
                     
Materiaali- ja valmistusteknologia 10
       
               
                         
Ekologinen muotoilu 4E 4
     
             
                             
Projekti I: Tuotemuotoilu 10  
       
               
 
                 
Projekti II: Tuottekehitys 10    
         
                     
             
Projekti III: Muotoilu ja liiketoiminta 10      
           
                         
     
Projekti IV: Ammatillinen projekti 10      
           
                       
 
 
Trendit / Brandistrategiat 7  
       
                 
                     
Asiakastutkimus 4  
       
                 
                     
Strateginen design ja muotoilujohtaminen 8    
           
                       
         
Tuoteportfolio ja tuotteistaminen 6    
           
                       
         
Yrityksen perustaminen 3    
           
                       
         
4241272017252318101715517025023018010017015050
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 15
   
       
 
 
 
 
         
3660033333000030303030300000
TYHA
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                     
             
Työharjoittelu II 15      
           
                         
     
0015150000150150000000001500015000
OPINNÄYTE
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
 
0001500000001500000000000000150
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 64.560.558.556.533.5313525.53127.53422.533.5031035025.5031027.5034022.50

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus