OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Muotoilun koulutusohjelma > Muotoilun koulutusohjelma, Sisustusarkkitehtuuri
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Muotoilun koulutusohjelma, Sisustusarkkitehtuuri

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Valmentavat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Työelämäviestintä 3
     
           
                       
Työelämä- ja tutkimusviestintä 3      
           
                       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 4  
       
               
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 4
     
           
                       
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 4
     
           
                       
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
               
               
Historia- ja kulttuuriopinnot
                                                       
Taiteen ja kulttuurin historia 3
     
           
                       
Taideteollisuuden ja muotoilun historia 3  
       
               
               
20153310107.57.51.51.51.51.555553.83.83.83.80.80.80.80.80.80.80.80.8
Ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 144 op)
                                                       
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Palveluliiketoiminta
                                                       
Muotoilualan yritystoiminta ja -juridiikka 3      
           
                       
Muotoilualan markkinointi 3    
         
                   
       
Palvelumuotoilu 3    
         
                   
       
Muotoilualan teoriaopinnot
                                                       
Tutkimukselliset opinnot 3      
           
                       
Kestävä muotoilu 4E 3  
       
               
               
Muotoilun teoria 3
     
           
                       
Tulevaisuuden ennakointi 3  
       
               
               
Muotoilualan kansainvälisyys 3    
         
                   
       
Sisustusarkkitehtuurin ammatilliset opinnot
                                                       
Sisustusarkkitehtuuri ja kommunikaatio
                                                       
Esitystekniikka 3
     
           
                       
CAD I 3
     
           
                       
CAD II 6  
       
               
               
CAD III 6  
       
               
               
Rakennusopin opinnot
                                                       
Rakennusopin perusteet 4
     
           
                       
Rakennusoppi, märkätilat, tulisijat ja sauna 6  
       
               
               
Rakennusoppi, mittausleiri ja korjausrakentaminen 10    
         
                   
       
Sisustussuunnittelun opinnot
                                                       
Valaistussuunnittelu 6  
       
               
               
Sisustus- ja valaistussuunnittelun perusteet 7
     
           
                       
Kalustesuunnittelu 1 8
     
           
                       
Kodin sisustus- ja valaistussuunnittelu 6  
       
               
               
Materiaalikirjasto, työpaja 6
     
           
                       
Ergonomia 3
     
           
                       
Sisustusarkkitehtuurin historia ja sisustustyylit 6
 
   
       
Ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projekti I: Kalustesuunnittelu 10  
       
               
               
Projekti II Julkitilan suunnittelu 10    
         
                   
       
Projekti III 10      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
3948411619.519.5242420.520.5889.89.89.89.81212121210.310.310.310.34444
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                   
       
Työharjoittelu II 15      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5963594929.529.531.531.529.529.524.524.514.814.814.814.815.815.815.815.814.914.914.914.912.412.412.412.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sisustusarkkitehtuuri

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperusteinen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun yhteisiin ja koulutusohjelmakohtaisiin perusopintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät muotoilun yhteisiä opintoja sekä sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun ja teollisen muotoilun suuntautumisvaihtoehtojen ammatillisia opintoja. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi työharjoittelu, vapaavalintaiset opinnot ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.