OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Muotoilun koulutusohjelma > Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiilisuunnittelu
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiilisuunnittelu

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Valmentavat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Työelämäviestintä 3  
       
               
               
Työelämä- ja tutkimusviestintä 3      
           
                       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
Visuaaliset opinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 4  
       
               
               
Elävän mallin piirustus ja maalaus 4
     
           
                       
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 4
     
           
                       
Valokuvaus ja portfolio 5  
       
               
               
Historia- ja kulttuuriopinnot
                                                       
Taiteen ja kulttuurin historia 3
     
           
                       
Taideteollisuuden ja muotoilun historia 3  
       
               
               
1718338.58.5991.51.51.51.54.34.34.34.34.54.54.54.50.80.80.80.80.80.80.80.8
Ammatilliset opinnot
                                                       
Yhteiset ammatilliset opinnot
                                                       
Palveluliiketoiminta
                                                       
Muotoilualan yritystoiminta ja -juridiikka 3      
           
                       
Muotoilualan markkinointi 3    
         
                   
       
Palvelumuotoilu 3    
         
                   
       
Muotoilualan teoriaopinnot
                                                       
Tutkimukselliset opinnot 3      
           
                       
Kestävä muotoilu 4E 3
     
           
                       
Muotoilun teoria 3
     
           
                       
Tulevaisuuden ennakointi 3  
       
               
               
Muotoilualan kansainvälisyys 3    
         
                   
       
Tekstiilisuunnittelun ammatilliset opinnot
                                                       
Materiaali ja rakenne
                                                       
Tekstiilimateriaalit I 3
     
           
                       
Kudotut tekstiilit 8
     
           
                       
Neulotut tekstiilit 6
     
           
                       
Tekstiilisuunnittelun perusteet 3
     
           
                       
Väri ja kuvio
                                                       
Esitystekniikka 3
     
           
                       
CAD I Kuvankäsittely 4
     
           
                       
CAD II Pintakuvioinnin suunnittelu 4
     
           
                       
Painetut tekstiilit 6
     
           
                       
Painokankaan kuviointitekniikat 5
     
           
                       
Kuviolliset kudotut tekstiilit 9  
       
               
               
Kuviolliset neulotut tekstiilit 8  
       
               
               
Tuotteistaminen ja kansainvälinen toiminta
                                                       
Trendit ja ennakointityö 3  
       
               
               
Tekstiilimateriaalit II 3  
       
               
               
Tuotannonsuunnittelu 3  
       
               
               
Verkkosivut 3  
       
               
               
Graafisen materiaalin suunnittelu 3  
       
               
               
CAD III Tuotekuvien piirtäminen 3                                                        
Ammatillinen portfolio 3    
         
                   
       
Ammatilliset projektiopinnot
                                                       
Projekti I Kansainvälinen projekti 10  
       
               
               
Projekti II Julkitilaprojekti 10    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Projekti III 10      
           
                       
48453216242422.522.51616881212121211.311.311.311.388884444
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu I 15    
         
                   
       
Työharjoittelu II 15      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.83.83.83.83.83.83.83.8
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6563504932.532.531.531.5252524.524.516.316.316.316.315.815.815.815.812.612.612.612.612.412.412.412.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tekstiilisuunnittelu

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilija (AMK)

Muotoilun koulutusohjelma

Tutkintojen taso
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Suoritettavat tutkinnot
Muotoilija (AMK)

Erityispääsyvaatimukset
Muotoilun koulutusohjelmaan ei ole erityispääsyvaatimuksia. Muotoilun koulutusohjelmaan voivat hakea kaikki hakukelpoiset lukion oppimäärän tai kolmevuotisen ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt. Muotoilun koulutusohjelmassa opiskelijavalinnat tapahtuvat pääsykokeiden kautta. Opiskelijavalinnassa painotetaan luovaa ideointikykyä.

AHOTin erityisperiaatteet
Opiskelijan on mahdollista saada tunnustusta aiemmin hankitusta osaamisestaan. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen voidaan huomioida suoritettavassa tutkinnossa todistusten tai osaamisen näytön perusteella. Muotoilun koulutusohjelmassa aiemmin hankitun osaamisen perusteella haettavat korvaavuudet käsitellään aina yksilöllisesti.

Tutkintovaatimukset ja asetukset
Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö >>

Tutkinnon profiili
Muotoilun koulutusohjelma on uudistumiskykyinen muotoilualan kärkikouluttaja, joka edistää muotoiluosaamisen hyödyntämistä laaja-alaisesti pääkaupunkiseudulla. Tämä toteutuu verkostoitumalla kuntasektorin, alan korkealaatuisten osaajien ja yrityselämän kanssa sekä rakentamalla kansainvälisiä kumppanuuksia.
Suuntautumisvaihtoehdot ovat sisustusarkkitehtuuri, tekstiilisuunnittelu ja teollinen muotoilu.

Keskeiset oppimistulokset
Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnittelu-, tuotanto-, muotoiluprosessin- ja visuaalisen osaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Korkeakoulusta valmistuvien työprofiilit
Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä.

Pääsy jatko-opintoihin
Muotoilun koulutusohjelmasta valmistuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea alan jatkokoulutukseen ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin tai yliopiston maisteriopintoihin, jokaisen oppilaitoksen hakukelpoisuuskriteerien mukaisesti.

Tutkinnon rakennetaulukko
Tutkinnon rakennetaulukko ja opintopisteet >>Siirry ajoitussuunnitelmaan

Opintosuorituksia ja arviointia koskevat säännöt
Opintosuoritusten arviointimenetelmät määritellään opintojen toteutussuunnitelmassa. Arvioinnista vastaa opintosuorituksen toteutuksesta vastaava opettaja. Opiskelijan tulee saada opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista, joiden tulee pohjautua opintosuorituksen tavoitteisiin. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti opintojaksoittain ja tehdään niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ja jotka on hyväksytty opintojaksolle. Opintosuorituksen mahdolliset osasuoritukset voidaan tarvittaessa arvioida erikseen. Opettaja voi toteutussuunnitelmassa esitetyissä arviointiperusteissa ilmoittaa osasuoritusten voimassaolosta.

Arviointiasteikko on seuraava: kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) ja hyväksytty (H). Arviointiasteikosta poikkeamisista päättää rehtori.

Valmistumisen vaatimukset
Koulutuksesta valmistuminen edellyttää, että opinnot on suoritettu muotoilun koulutusohjelman opetussuunnitelman ja yleisten tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintojen toteuttaminen
Muotoilun opintoja tarjotaan pääsääntöisesti päiväkoulutuksena.

Koulutusohjelman päällikkö
Koulutuspäällikkö Päivi Fredriksson
puh. 020 783 5422, 040 5607436
PL 4072
00079 METROPOLIA
etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi