OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vanhustyön koulutusohjelma > Vanhustyön koulututusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vanhustyön koulututusohjelma

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Osaamisalue 1: Geronomin ammatillisuus
                                                 
Ammatillisen ja gerontologisen osaamisen perusteet
                                                 
Ammatillisen vanhustyön perusteet 5
     
           
                       
Vanhenemisen biologia ja fyysinen vanheneminen 3
     
           
                       
Geriatrisen osaamisen perusteet 5
     
         
                   
Vanhuspalvelut ja lainsäädäntö 4
       
             
                   
Vanheneminen 5
     
           
                       
Farmakologian ja lääkehoidon perusteet 4
       
             
                   
Ammattietiikan ja oman ammatillisuuden perusteet 3
     
         
                   
Ammattietiikan syventävät opinnot 3  
       
               
               
Ammattikorkeakouluopintojen yhteiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3    
         
                   
       
Ammatillinen englanti 3
       
             
                   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
4133026153030013137.57.51.51.5001.51.50000
Osaamisalue 2: Vanheneminen yhteiskunnassa
                                                 
Vanheneminen ja yhteiskunta 3
     
           
                       
Vanhuspolitiikka ja hyvinvointi 3
       
             
                   
Vanhan ihmisen toimintaympäristöt 3  
         
                 
           
Monikulttuurisuus vanhustyössä 3  
         
                 
           
Geronomi yhteiskunnallisena vaikuttajana 3    
           
                     
   
663033060301.51.51.51.50033001.51.500
Osaamisalue 3: Vanhan ihmisen osallisuuden ja terveyden edistäminen
                                                 
Hyvä vanheneminen
                                                 
Vanhan ihmisen hoiva- ja hoitotyö 5  
       
               
               
Vanhan ihmisen kuntoutumisen edistäminen ja geroteknologia 5  
         
                 
           
Vanha ihminen asiakkaana -harjoittelu 1 8
       
             
                   
Vanhan ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet 3
       
             
                   
Vanhan ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen syventävät opinnot 5  
       
               
               
Toimintakykyä ja voimavaroja edistävä toiminta
                                                 
Terveysliikunta vanhan ihmisen toimintakykyä vahvistamassa 3
       
             
                   
Yhteisöt voimavarana ja niiden tukeminen 3  
         
                 
           
Osallistava ryhmätoiminta ja sen ohjaus 3  
       
               
               
Sosiokulttuuriset luovan ja aktivoivan toiminnan menetelmät 4  
       
               
               
Vahvistava ja dialoginen palveluohjaus vanhustyössä 3    
         
                   
       
14253001417830000778.58.5441.51.50000
Osaaamisalue 4: Vanha ihminen erilaisissa elämäntilanteissa
                                                 
Vanhan ihmisen elämänhallinta
                                                 
Omaishoivan ja -hoidon tukeminen 3  
         
                 
           
Muistisairaan ihmisen kuntoutuminen ja hoito 5  
       
               
               
Vammaisuus ja vanhuus 3  
         
                 
           
Mielenterveys- ja päihdetyö vanhustyössä 3    
           
                     
   
Toimiminen vanhustyön työympäristöissä
                                                 
Vanha ihminen ympärivuorokautisessa hoidossa -harjoittelu 2 7  
       
               
               
Vanha ihminen kotiympäristössä -harjoittelu 3 7  
         
                 
           
Vahvistava asiakastyö ja palveluohjaus -harjoittelu 4 7    
           
                     
   
02510000121301000000666.56.5005500
Osaamisalue 5: Johtaminen ja verkostoituminen vanhustyössä
                                                 
Vanhustyön johtaminen
                                                 
Johtamisen perusteet 8    
           
                     
   
Yrittäjyys, verkostotoiminta ja kansainvälisyys vanhustyössä 4      
           
                       
Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen erilaisissa toimintaympäristöissä
                                                 
Harjoittelu 5:Vanhustyön johtaminen ja kehittäminen erilaisissa toimintaympäristöissä 15      
           
                       
00819000008190000000000449.59.5
Osaamisalue 6: Vanhustyön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                                                 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
                                                 
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
         
                 
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3    
         
                   
       
Vanhustyön tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen soveltaminen 3    
         
                   
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3
 
 
     
   
           
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön toteuttaminen 6    
           
                     
   
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
1.5326.531.500320.5630.80.800001.51.510.310.3331.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                  
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                  
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                  
Englannin valmennuskurssi 3                                                  
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                  
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                  
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                  
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                  
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                  
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                  
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                  
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                  
Terapeuttinen leikki 3                                                  
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                  
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                  
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                  
Jalkakoulu 3                                                  
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                  
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                  
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                  
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                  
Silmäproteesi 3                                                  
Terveysliikunta 3                                                  
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3                                                  
Työnohjaus työn kehittämisen menetelmänä 3                                                  
Tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen ja dissektio 3                                                  
Käytännönläheinen ruotsi ja englanti optikon työssä 3                                                  
Muistelutyö ja narratiiviset menetelmät vanhustyössä 3                                                  
Optiikan laskuharjoitukset optometristiopiskelijoille verkko-opiskeluna 3                                                  
Lääkehoidon perusteet sosiaalialalla 3                                                  
Sosiaalinen media 3                                                  
Mielenterveys ja päihdetyö vanhustyössä 3                                                  
Voimavaralähtöiset menetelmät muistisairaan ihmisen kuntoutuksessa ja hoidossa 3                                                  
Triggerpiste ja pehmytkudostekniikat 1                                                  
Toiminnallinen elämäntarinamenetelmä kuntoutuksessa 3                                                  
Valokuvan menetelmät sosiokulttuurisen innostamisen työvälineinä 3                                                  
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa 3                                                  
Traumaattiset kriisit ja henkinen tuki 3