OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Degree Programme in Social Services (vanha koulutusohjelma) > Degree Programme in Social Services
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Degree Programme in Social Services

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Basic Studies Common to All
                                                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3
     
             
                             
Suomi vieraana kielenä 3
     
             
                             
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
1500015000000015000000000000000
Basics of Social Pedagogy
                                                       
Sosiaalipedagogiikan teoreettiset lähtökohdat ja eettinen perusta 5
     
             
                             
Ihmisen kehitys 6
     
             
                             
Luovuus ja ryhmätoiminnan perusteet 4
     
             
                             
Työelämäharjoittelu 1 9                                                        
1500015000000015000000000000000
Multidisciplinary Basics of Work in the Social Field
                                                       
Sosiaalipolitiikan ja sosiologian perusteet 3
     
             
                             
Talous- ja terveystieteiden perusteet 3
     
             
                             
Kasvatustieteen ja psykologian perusteet 3
     
             
                             
Kuvataide- ja liikuntakasvatuksen perusteet 3
     
             
                             
1200012000000012000000000000000
Environment of Social Pedagogical Work
                                                       
Hyvinvointiyhteiskunta ja elämänpolitiikka 6
     
             
                             
Sosiaalinen osallisuus ja marginalisaatio 3
     
             
                             
Palveluohjaus 4  
       
                 
                     
9400904000009000400000000000
Empowerment
                                                       
Vahvistaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5  
       
                 
                     
Viestintä ja mediakasvatus 5  
       
                 
                     
Projektityö 5  
       
                 
                     
Dialogi 3  
       
                 
                     
Interkulttuurisuus, antirasismi ja monikulttuurinen työ 6  
       
                 
                     
Sosiaalialan englanti 3    
         
                     
             
Oppimisen ohjaus 3      
           
                         
     
Työelämäharjoittelu 2 12  
       
                 
                     
0363300360303000003600030003000
Applied Studies of Social Pedagogy
()
                                                       
Mielenterveys- ja päihdetyö 5  
       
                 
                     
Seniorityö 5    
         
                   
       
Lastensuojelu- ja nuorisotyö 5    
         
                   
       
Erityiskasvatus- ja vammaistyö 5  
       
               
               
Varhaiskasvatustyö 5  
       
               
               
01510000105550000007.62.42.62.42.62.42.62.40000
Working in the Social Field
                                                       
Sosiaalialan työ ja ammattietiikka 3  
       
               
               
Sosiaalialan yrittäjyys hyvinvointiyhteiskunnassa 3    
         
                     
             
Sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen 4      
           
                         
     
Työelämäharjoittelu 3 24    
         
                     
             
0227400112704000000.50.50.50.5270004000
Methods of Social Pedagogical Work
()
                                                       
Ryhmän käyttö ja toiminnalliset menetelmät 5
     
               
                           
Yhteisö- ja aluetyö 5
     
               
                           
Perhetyö 5
     
               
                           
Ilmaisulliset menetelmät 5
     
               
                           
Varhais- ja erityiskasvatuksen menetelmät 5
     
               
                           
Ohjaus- ja neuvontatyö verkossa 5
     
               
                           
3000030000000003000000000000000
Working-Life Oriented Research and Development
                                                       
Ammatillinen tutkimus- ja kehittämistoiminta 3  
       
                 
                     
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3  
       
                 
                     
Tilastolliset menetelmät 3    
         
                     
             
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 3    
         
                     
             
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 3    
         
                     
             
0690006090000000600090000000
Final Project and Maturity Test
                                                       
Suunnittelu- ja työskentelyseminaari 4      
           
                         
     
Opinnäytetyön toteutus 8      
           
                         
     
Päättöseminaari ja kypsyysnäyte 3      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Elective Studies
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot 15  
   
       
0393001.51.54.54.51.51.500000.80.80.80.82.32.22.32.20.80.80.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 8166582581058.57.548.59.523.51.551300054.93.73.93.743.94.64.94.622.80.80.80.8

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Aim of the degree programme - The Degree of Bachelor of Social Services [Sosionomi (AMK)]
The Degree of the Bachelor of Social Services is a polytechnic degree comparable with international, and especially, European polytechnic education. The aim of the degree programme in Social Services at Helsinki Polytechnic Stadia is to develop the operating system and methods of the social field together with other actors in the capital city area. Another aim is to create socio-pedagogical work methods that help to maintain and produce a good life for individuals, groups and communities.

The aim of socio-pedagogical work is to prevent social exclusion and to promote social pluralism. It emphasises the empowerment of citizens' activeness, initiative and self-help, as well as social influence. It is methodically based on empowering everyday activities: empowering individuals' and communities' identities and self-esteem and an operating culture activating participation. This kind of work requires multidisciplinary education, co-operation skills and an ability to examine and develop oneself as well as the social field.

Description of the profession
Bachelors of Social Services work with clients of various ages in pedagogical settings and in the social field. Their work can consist of varied supervision, guidance, projects and development in community and institution services, organisations or business. Their work can include co-ordination, guidance and managerial work with older and disabled people, abusers of drugs and alcohol, people with mental problems, in immigrant work as well as in home care. They can also work within labour administration and pension insurance.

The Bachelor of Social Services has a professional capacity described in the model of the Danish Bent Madsen (1993), which is the basis of the degree programme in Social Services at Stadia

Productive competence includes on one hand practical skills, and on the other hand new ideas and their implementation. A developing attitude to one's own work is emphasised in this area. It is also important to have the ability to look for new ways of working in everyday life.

Expressive competence is combined with aesthetic values and developing one's expressive skills. The employee should be capable of assimilating to another person, and in addition to oral and non-verbal communication, he/she should also be able to use other means such as music, visual arts, creative physical exercise and drama. It also means the sensitivity to understand the semantic world of the client and his/her environment.

Communicative competence means the employee's interactive ability: team work and co-operation skills as well as holding to common agreements. It means one's capability of equal dialogue.

In the area of scientific competence the employee examines work from the viewpoint of a researcher and developer, questioning dominant work practice. To reflect on and develop work often requires checking one's own concept of the world and the human being. Experimental and theoretical knowledge can be combined when having this kind of attitude to work.

In the degree programme in Social Services students develop their own personal working competence by studying skills in the productive, expressive, communicative and scientific area. The core of their working competence is a personal, professional, investigative attitude to work as well professional ethics.

Content of the English degree programme in Social Services
The degree programme in Social Services is based on the most essential elements of socio-pedagogical knowledge and work in the social field. The study modules of the curriculum are divided into study units including scientific and functional parts. Learning processes passing through the degree programme are: growing into social pedagogy, ethical professional practice, co-operation with working life and investigative development of social services. The special character of the work in the social field is developed via these processes, i.e. the use of one's own personality as a working instrument, and the requirements of being aware of oneself in interactive work. The learning methods used in the degree programme support working in groups, co-operation with working life and critical thinking. The aim is to develop both teaching and work with the help of investigative approach. It is possible to take part of the studies in a virtual environment.

The extent of the degree programme is 210 ECTS credits. There are 115 credits of joint studies as to their aims and contents and 95 credits of optional studies (including practical training and final project). With the help of the optional studies students can support their own orientation in the field of work of their own choice.

Internationality
Students can participate in international activities in various ways at different stages of their studies. Within these exchange programmes students can study in a foreign university/polytechnic and/or do their practical training abroad. Lecturers from partner universities abroad visit the degree programme annually.

Language studies: specific aims concerning english
At the stage of basic studies students learn to know the professional terminology of the social field, and they learn to use it orally and in writing. At the stage of professional studies students are capable of using literature and other information sources at the level of higher education as well as communicating in demanding professional situations. The degree programme in Social Services provides students with the skills to develop socio-pedagogical work as active international practitioners.

Contact information
Marja Pakkala, Head of Department;
Tel. +358-9-31080258
E-mail: marja.pakkala[at]stadia.fi
Irmeli Norokorpi, Programme Coordinator
Tel. +358-9-31081896
E-mail:irmeli.norokorpi[at]stadia.fi
Mailing address:Helsinki Polytechnic, Health Care and Social Services,
PO BOX 4030 00099 City of Helsinki, Finland
Visiting address: Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki
More information:www.stadia.fi/english
Home page