OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Sosiaalialan koulutusohjelma > Sosiaalialan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Sosiaalialan koulutusohjelma

Kevät 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Sosiaalipedagoginen orientaatio
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Asiantuntija- ja tutkimusviestintä 3
     
           
                       
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan 5
     
           
                       
140001400000077000000000000
Sosionomin työ ja toimintaympäristö
                                                 
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys 5
     
           
                       
Sosiaalialan työ ja työorientaatiot 5
     
           
                       
Elämäntavat ja kulttuuri 3
     
           
                       
Työyhteisössä toimiminen 3
     
           
                       
160001600000088000000000000
Ihminen yhteiskunnassa
                                                 
Ihminen yhteiskunnassa - valinnainen
(Valitaan yksi)
                                                 
Elämänkulun tukeminen - liikuntakasvatus 3
       
             
                   
Elämänkulun tukeminen - musiikkikasvatus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen - kuvataidekasvatus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen - sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus 3                                                  
Elämänkulun tukeminen varhaislapsuudessa 3                                                  
Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen 4
       
             
                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 4
       
             
                   
1100001100000005.55.50000000000
Sosiaalipedagoginen ohjaus
                                                 
Yksilö- ja yhteisöohjaus 6
       
             
                   
Kohtaaminen ja ohjaus verkossa 3    
         
                   
       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Harjoittelu 1 - Orientoituminen sosiaalipedagogiseen työhön 7
       
             
                   
16030313003001.51.56.56.500001.51.50000
Sosiaalipedagoginen työ
(Valitaan opintoja 17 op)
                                                 
Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä 5  
       
               
               
Eettisyys sosiaalipedagogisessa työssä 3
       
             
                   
Uhkaavat asiakastilanteet 3  
         
                 
           
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 3  
       
               
               
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                  
3140003113000001.51.55.55.51.51.5000000
Sosiaalialan palvelujärjestelmä
                                                 
Hyvinvointipalveluiden tuottaminen 3  
       
               
               
Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 3  
       
               
               
Palveluohjaus 3  
       
               
               
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet 3  
         
                 
           
01200009300000004.54.51.51.5000000
Erilaiset elämät
                                                 
Mielenterveys 3  
       
               
               
Päihteet 3  
         
                 
           
Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus 3  
         
                 
           
Lastensuojelu 3  
       
               
               
Harjoittelu 2 - Sosiaalipedagoginen asiakastyö 12  
         
                 
           
024000061800000003399000000
Sosiaalipedagogiset valinnaiset ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 33 op)
                                                 
Moninainen sosiaaliohjaus
(Opiskelijan oman valinnan mukaan)
                                                 
Sosiaaliturva arjen käytännöissä 5    
         
                   
       
Aikuissosiaaliohjaus 5                                                  
Yhteisötyö
(Opiskelijan oman valinnan mukaan)
                                                 
Sosiokulttuurinen innostaminen 5    
           
                     
   
Yhteisö ja yksilö 5                                                  
Luovat menetelmät 5                                                  
Varhaiskasvatus
()
                                                 
Varhaiskasvatustyön perusteet 5                                                  
Lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen 5                                                  
Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot 5                                                  
Sosiaalipedagoginen ammatillinen toiminta
(Opiskelijan oman valinnan mukaan)
                                                 
Nuoruus elämänvaiheena 5    
         
                   
       
Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa 5                                                  
Perheiden kanssa tehtävä työ 5                                                  
Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta 5                                                  
Lääkehoito sosiaalialalla 5                                                  
Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen
                                                 
Harjoittelu 3 - Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen 18      
           
                       
00151800001051800000000552.52.599
Sosionomi työelämässä
                                                 
Työyhteisön johtaminen 4    
           
                     
   
Sosiaalialan yrittäjyys 3    
           
                     
   
Sosiaalialan englanti 3    
         
                   
       
Ammatillinen kasvu 5
Harjoittelu 4 - Moninainen sosionomin työ 8  
     
         
   
1.45.415.40.70.70.72.72.75.79.70.70.40.40.40.41.41.41.41.42.92.94.94.90.40.4
Sosiaalipedagogisen työn kehittäminen
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen 3    
         
                   
       
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen 3    
           
                     
   
Opinnäytetyön toteuttaminen 6    
           
                     
   
Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 3    
         
                   
       
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3    
           
                     
   
002830000161230000000088661.51.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, vapaasti valittavat opinnot
                                                 
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 3                                                  
Uusien opiskelijoiden rekrytointi vaikuttavan viestinnän ja markkinoinnin keinoin 3                                                  
Ruotsin valmennuskurssi 3                                                  
Englannin valmennuskurssi 3                                                  
EKG ja spirometria - tule oppimaan 3                                                  
Kehitysmaaopinnot ja vaihto-opiskelu kehitysmaissa 3                                                  
Infektiosairaudet terveydenhoitotyössä 3                                                  
Kuvantaminen ja sädehoito 3                                                  
Molekyylibiologian menetelmät 1 3                                                  
Lääkematematiikan menetelmät 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Hoitojalkineen valmistaminen ja yksilölliset muutostyöt 3                                                  
Liikkuminen ja työskentely turvalliseksi osastolla 3                                                  
Psyykkiset häiriöt aikuisiässä 3                                                  
Ravinto, liikunta ja terveet jalat - elämäntapaohjausta moniammatillisesti 3                                                  
Sport for all- soveltavaa liikuntaa erityisryhmille 3                                                  
Teippauksen käyttömahdollisuuksia fysioterapiassa 3                                                  
Terapeuttinen leikki 3                                                  
Tieteellinen kirjoittaminen opinnäytetyön apuna ja tilastollisen analyysin toteuttaminen 3                                                  
Ajankohtaista sosiaalipedagogiikasta 3                                                  
Havaintopsykologian erityiskysymyksiä 3                                                  
Jalkakoulu 3                                                  
Kuulokojeen korvakappaleen ja yksilöllisten korvatulppien sekä yksilöllisten hammassuojien valmistus 3                                                  
Onnellisuus - mistä on tutkimuksen mukaan kyse? 3                                                  
Psyykkisesti oireileva nuori 3                                                  
Puutarhatyö terapiana ja mielenvirkistyksenä 3                                                  
Silmäproteesi 3                                                  
Terveysliikunta 3                                                  
Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta 3